Entity přináší rychlou orientaci v mediálních datech

titulka

Přicházíme s dalšími novinkami pro efektivnější práci s mediálními daty. Ve spolupráci se softwarovou společností Geneea jsme vyvinuli entity, které ze souboru článků vybírají nejvíce frekventované výrazy a umožňují tak rychlou orientaci ve velkém množství zpráv. Jako jediní na trhu pracujeme s analýzou větných členů, která znázorňuje, jaká sdělení se v textech objevují nejčastěji. Ve stejné době zpřístupňujeme svým klientům sociodemografická data k 760 mediálním titulům, díky kterým mohou lépe plánovat a vyhodnocovat mediální kampaně.

Newton Media jako jediný na trhu přináší nový způsob analýzy mediálních dat velkých objemů. Tradiční analytika není schopná zpracovat data v reálném čase, ale díky mediálním entitám lze velmi rychle z monitoringu i archivu získat osoby, produkty, organizace, odvětví nebo místa, které se v textech vyskytují nejčastěji. „Potřebujete si například udělat rychlý přehled o značce Hyundai. Dáte-li její jméno do Googlu, zaplaví vás texty z poslední doby. Anebo použijete štítky, ale ty vám stejně jako Google jen přiřadí články, které Hyundai zmiňují. Oproti tomu entity pracují s frekvencí výskytu daného slova a ukazují, se kterými výrazy byla značka v médiích nejčastěji spojována,“ přibližuje novinku Věra Lhotská, CEO Newton Media.

entity

 „Stačí kliknout na kategorii automobilový průmysl a hned zjistíte, jak silná je jeho medializace, jak si vedou jednotlivé modely aut anebo které vozy podle médií představují pro Hyundai konkurenci. Můžete se dozvědět, kteří autoři píšou o značce nejvíce, a které modely mají nejraději. Dokážeme také analyzovat větné členy a zobrazit vztahy mezi klíčovými slovy. Díky tomu uživatel zjistí, jaké vlastnosti jsou spojované s danou značkou v médiích,“ pokračuje Lhotská. Entity jsou pro klienty Newtonu dostupné jak v monitoringu, tak archivu či v mediálních analýzách.

Na vývoji entit spolupracujeme se softwarovou firmou Geneea, přední společností na českém trhu, která se věnuje automatické analýze a robotickému vytváření textů. Pod taktovkou společnosti Geneea dokážou roboti skládat smysluplné texty pro Českou tiskovou kancelář, shrnovat uživatelské recenze pro webový srovnávač zboží anebo odpovídat klientům přes chatbota. „Spolupráce s Newtonem je pro nás příležitostí zapojit širokou škálu algoritmů pro analýzu textů a uvést do praxe poslední novinky z oblasti umělé inteligence,“ říká Jiří Hana, spoluzakladatel Geneea.

Kdo čte vaše články?

Další novinkou Newton Media jsou informace o cílových skupinách 760 mediálních titulů, které jsou nově dostupné v monitoringu. Díky sociodemografickým datům zpřístupněným jako samostatný widget v dashboardu aplikace NewtonOne je možné zjistit bližší údaje o lidech, které mohly reálně zasáhnout publikované příspěvky.

Cílové skupiny jsou rozděleny podle pohlaví, dosaženého vzdělání, věku a příslušnosti do jedné ze socioekonomických kategorií dle klasifikace ABCDE. Data, která Newtonu poskytuje mediální agentura Omnicom Media Group, vycházejí ze stejných výzkumů, podle kterých probíhá mediální plánování v ČR. Jsou k dispozici za všechny mediální zdroje, které jsou měřeny v one-currency mediálních výzkumech pro jednotlivé mediatypy. Takto rozsáhlé informace má Newton jako jediný na trhu monitorovacích služeb.

V červnu jsme oznámili spuštění monitoringu YouTube videí a podcastů. V září pak rozšíření množství přepisovaných televizních a rozhlasových pořadů. Nyní po dvou měsících představujeme opět další novinku. „Vývojem a zpřístupněním mediálních entit zdokonalujeme naše služby tak, abychom nabídli klientům co nejrychlejší a nejkomplexnější přehled o jejich mediálním obraze. Ve spolupráci s Geneea teď pracujeme na sentimentu entit, díky kterému bude možné posoudit vyznění zprávy vůči konkrétní osobě, firmě, politické straně nebo produktu. Entity chceme v blízké době přidat také k datům ze sociálních sítí,“ uzavírá Věra Lhotská.

Čtěte také

Pozvanka webinar korporace 1
Blog

Webinář týkající se e-commerce a elektroniky

Na webináři vám Vašek a Vojta představí konkrétní mediální výstupy třech českých firem. Uvidíte využití nejnovějších funkcionalit aplikace NewtonOne nové generace. Vašek a Vojta se zaměří nejen na obecné novinky a zajímavosti, ale také rozeberou mediální data těchto

telefon kresba

Jdeme na to!