Entity

Co jsou to Entity

Entity plní obdobnou funkci jako hesla ve Jmenném, Místním a Předmětném rejstříku v odborné knize. Na rozdíl od tohoto rejstříku se však vztahují nikoli na jeden příspěvek, ale na celý Archiv Newton Media.

Záznam webináře, který se věnuje do hloubky entitám
(30min; mediální analytik Daniel Weidenhoffer)

Kdykoli se v příspěvku objeví stát, město či obec, jméno konkrétního člověka, název firmy, politické strany či jiné právnické osoby nebo produkt tvůrčího úsilí, dostane takový příspěvek přiděleny příslušné entity. Jedná se tedy o jakési štítky nebo metadata, které umožňují seskupovat a filtrovat články podle jejich obsahu.

Aktuálně používáme čtyři kategorie entit:

1. Lokace

U příspěvků o České republice sem spadají města a městské části, kraje, bývalé okresy a vesnice. Ze zahraničních lokací sledujeme hlavně státy a významná města.

2. Organizace

S trochou zjednodušení sem řadíme všechny právnické soby a organizační složky. V první řadě se jedná o politické strany, firmy, mezinárodní organizace, ministerstva a instituce jako jsou univerzity, vědecké ústavy, církve a podobně.

3. Osoby

Sledujeme výskyt významných osobností z řad politiků, umělců, sportovců, zakladatelů a majitelů firem.

4. Produkty

Do této kategorie spadají výsledky tvůrčí činnosti v širším slova smyslu. Najdete zde mimo jiné počítačový software i hardware, filmy i televizní seriály, modelové řady automobilů i spotřební elektroniky, významné televizní a rozhlasové stanice a tištěná i internetová média.

5. Odvětví

Nejvíce obecná kategorie Vám umožní vyhledat obsahově odpovídající články danému odvětví. Pro přehled v konkrétním časovém období dokáže poukázat na nejvíce medializované kauzy konkrétního oboru.

6. Pozice

V této kategorii naleznete již konkrétní povolání (resp. pracovní zařazení), funkce ve společnosti či státní správě nebo sociální role. Je vhodná k použití zároveň s osobami k identifikaci správného jmenovce.

Proč entity

Díky entitám můžete jednoduše zmapovat o čem a o kom se mluví. Můžete porovnat, zda dostávají častěji prostor vládní či opoziční politické strany, zda je slyšet častěji o Trumpovi nebo Putinovi. Můžete si ověřit, které modely Škody, Volkswagen či Hyundai jsou miláčky médií, zda Netflix vede nad HBO či Teorie velkého třesku nad Hrou o trůny.

Jak Entity vznikají

Všechny entity dohromady tvoří znalostní databázi průběžně doplňovanou na základě české a anglické Wikipedia, Wikidata a databáze podnikatelských subjektů ARES.


Funkce

U každé z entit uvidíte operátory, které můžete kombinovat s ostatními dotazy. Spojit např. Česko AND Praha nebo naopak vyřadit z výběru zpráv operátorem NOT Brno.

Rozšířené vyhledávání

V entitách lze také vyhledávat pomocí fulltextu. Zde Vám ukážeme jak:

Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost NEWTON Media, a.s. Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.

Zavřít