Mediální archiv,

který vám dává smysl

Největší mediální databáze ve střední Evropě. Nabízíme vám česká i slovenská média. Vyhledávejte plné texty článků z celostátního a regionálního tisku, přepisy televizních a rozhlasových relací, internetové zprávy v posledních třech desetiletí.

celý archiv v kapse

S archivem máte vše snadno dostupné prostřednictvím počítače, mobilu nebo tabletu. K libovolné zprávě v historii od roku 1991
se dostanete prostřednictvím aplikace.

Získané výsledky napříč všemi médii můžete nahlížet v jejich originální podobě (sken, video, audio). Každý ze záznamů je doplněn o základní identifikační data (název, zdroj, autor) a metadata (GRP, AVE, sledovanost, čtenost).

dashboard
03 oriznuto

NAJDĚTE VÍC NEŽ GOOGLE

Našemu AI searchi se žádný mediální obsah neschová. Díky dobře řešenému uživatelskému rozhraní a pokročilým rešeršním možnostem jednoduše a rychle najdete informace, které hledáte.

Analýza obsahu

Jednoduše na pár kliknutí zmapujete, o čem nebo o kom veřejné sdělovací prostředky právě mluví. Díky entitám a událostem se za pár sekund zorientujete v obrovském množství zpráv. 

Analýza textu vám jasně ukáže vlastnosti, které si média spojují s konkrétní značkou nebo určitým produktem.

03 oriznuto 02
03 oriznuto 03

Analytické pohledy a snadný export

Využijte naše grafy ke snadnému pochopení výsledků vyhledávání. K dispozici máte přehledné vizualizace. 

Můžete sledovat například vývoj počtu příspěvků v čase, porovnání s konkurencí nebo srovnání jednotlivých produktů. Zprávy si jednoduše vyexportujete do různých reportů.

telefon kresba

Jdeme na to!