Mediainfo

Romové v neklidné době

Společnost NEWTON Media vypracovala analýzu Stereotypy mediálního obrazu Romů v roce 2013, která byla prezentována na konferenci Mediální reflexe, uspořádané RRTV ve spolupráci s ČT a Českým rozhlasem 24. a 25.9. 2013 v Telči.

Mediainfo

Cesta do hlubin mediálních stereotypů

Stereotypy zobrazování cizinců v médiích přispívají k nejistotě a strachu, který majorita může vůči cizincům pociťovat. Tématu mediálních stereotypů byla proto věnována část konference, kterou pod názvem Mediální

Lemanski
Mediainfo

Padouch, nebo hrdina? Poláci se přou o kněze

Wojciech Lemański byl na základě rozhodnutí arcibiskupa Henryka Hosera odvolán z funkce probošta v městečku Jasienica. Probošt měl zpochybňovat katolické učení v bioetických záležitostech.

Lacko
Mediainfo

Média? Vítězí hlad po inzerci!

Otevřený rozhovor s expertem na komunikaci Jindřichem Lackem o českých médiích ale i o tom, že co je ráno „hot“, je během dne přebito dalšími zprávami. „A taky nás zajímá spousta nepodstatných

Rozcestnik media
Mediainfo

Na co se mohou média těšit po volbách?

„Existují dvě mocné síly, které jsou s to vnést světlo do všech koutů zeměkoule – slunce a Associated Press,“ řekl spisovatel Mark Twain. Za pravdu by mu

Mediainfo

Hrát s novináři fér!

Ewing PR slaví 20 let na českém trhu. Svět médií a mediální komunikace se za tu dobu dramaticky změnil a cena za odvahu někdy bývá vysoká. Recept na efektivní spolupráci

Interview a dalsi pismena sazba
Mediainfo

Cenzura v českých médiích

Na náš rozhovor s Jaroslavem Přibylem reagoval Jindřich Beránek, mluvčí Klubu novinářů Pražského jara ˙68. V časech těžké normalizace prý ani v oblasti sportu nerozhodovalo jen to, jakým

Budovy a globus
Mediainfo

Bude se šetřit

CME vede od 16. září dvojice výkonných ředitelů Christoph Mainusch a Michael Del Nin. Pro CME je to druhá dobrá zpráva v záplavě špatných.

prezentace FIBEP 60th Anniversary Workshop
Mediainfo

Od nůžek k digitalizaci

FIBEP (Federation Internationale des Bureaux d´Extraits de Presse) je mezinárodní asociace sdružující téměř 100 monitorovacích společností ze 46 zemí. Jediným českým zástupcem ve FIBEP je od roku

Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost NEWTON Media, a.s. Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.

Zavřít