Barcelonské principy 2.0 – svěží pohled na měření komunikace

3109 Barcelona Principles 2 Logo 1

Barcelonské principy 2.0 – tak se jmenuje nová podoba mezinárodního rámce pro měření výkonu komunikace. Dokument byl odhalen v Londýně a jednoznačně odráží obrovské změny odehrávající se na mediálním poli. AMEC – tedy Mezinárodní asociace pro měření a vyhodnocování komunikace – rozeslal novou podobu principů PR profesionálům po celém světě. 

Jde o první modernizaci Barcelonských Principů od doby jejich vzniku. Tento koncept byl vytvořen v Barceloně v roce 2010 jako celosvětový standart pro efektivní měření PR. K aktualizaci vyzvali delegáti posledního summitu AMECu ve Stockoholmu a změny jsou tak hotové už po dvou měsících. AMEC ke spolupráci přizval špičkové odborníky na komunikaci i reprezentanty korporací.
Autoři se snaží, aby modernizovaná verze odrážela integraci, ke které v oblasti komunikace dochází. Zatímco původní sada Principů se zaměřovala více na to „co nedělat“, Barcelonské Principy z roku 2015 poskytují více informací o tom „co dělat.“

Klíčové body nových Barcelonských principů jsou:

 

  • Rozšíření rozsahu za hranice měření PR: současný jazyk – tak aby bylo zdůrazněno, že Principy přinášejí základnu a jsou relevantní a mezinárodně použitelné pro všechny organizace, vlády, společnosti a značky
  • Posílení důležitosti integrace: uvědomění si, že v integrovaném komunikačním prostředí musí být integrované měření napříč geografiemi (globální i lokální), napříč metodami (kvalitativní a kvantitativní) i a napříč kanály 
  • Rozlišení mezi měřením a hodnocením 
  • Větší důraz na kvalitativní měření – kontext, který pomůže profesionálům porozumět tomu co je za kvantitativními výstupy

David Rockland, Ketchum Partner, předchozí předseda AMECu, který vedl pracovní skupinu, říká: „Snažili jsme se identifikovat způsoby, jak budovat na původních Barcelonských Principech a jak je předělat tak, aby ještě více odrážely branži a způsob jakým dnes pracují profesionálové v komunikaci. Hodně se toho za posledních pět let změnilo, ale jeden faktor zůstává neměnný: jako experti musíme být vždy připraveni prokázat naší hodnotu a ROI (návratnost investic) naší komunikace. Naším cílem je zajistit aby Barcelonské Principy nadále působily jako základ, který budou moci používat profesionálové dnes i do budoucna.“

V čem se Barcelonské principy změnily, najdete zde: http://www.newtonmedia.cz/cs/jak-byly-aktualizovany-barcelonske-principy

 

AMEC (Association for Measurement and Evaluation of Communication)
Mezinárodní organizace AMEC, se sídlem v Londýně, je globálním oborovým sdružením a profesionálním zázemím pro agentury a profesionály, zabývajícími se službami monitoringu a analýz mediální komunikace a měření její efektivnosti. AMEC má v současnosti přes 120 členů ze 41 zemí z celého světa.
Kontaktní osoba pro další informace:
Barry Leggetter, CEO, AMEC
+44 7748 677504 nebo +44 1268 412414
barryleggetter@amecorg.com
NEWTON Media, a.s.
NEWTON Media je největší středoevropský poskytovatel služeb mediálního monitoringu a analýz s tradicí, sahající do roku 1995. Působí v ČR, na Slovensku, v Polsku, Chorvatsku, Slovinsku, Srbsku, Bosně a Hercegovině a Makedonii. Monitoring a analýzy NEWTON Media pokrývají oblast “tradičních” médií, internetu a sociálních sítí. Společnost disponuje největším mediálním archivem ve střední Evropě, sahajícím do roku 1996. Klienti rovněž využívají služby včasného varování při krizové komunikaci, monitoring reklamy i trénink v oblasti sociálních sítí. Portfolio služeb s přidanou hodnotou zahrnuje strategické poradenství a návrhy a realizaci doporučení s cílem napomoci klientům posílit jejich konkurenceschopnost. NEWTON Media poskytuje služby s přeshraničním a vícejazyčným přesahem. Je členem mezinárodních odborných sdružení FIBEP a AMEC a sdílí mediální obsah s dalšími agenturami z celého světa.

Čtěte také

A business woman reading newspaper while working in the office
Blog

Úvod do monitoringu médií: Jak sledování médií může změnit vaše podnikání

V dnešním digitálně propojeném světě je monitoring médií nezbytným nástrojem pro každého, kdo chce účinně spravovat svou značku a vztahy s veřejností. Nezáleží na tom, zda jste malá start-up firma nebo velká nadnárodní korporace; sledování toho, co se o vás říká v médiích, může mít obrovský dopad na vaši firemní strategii a veřejný obraz.

Pozvanka webinar korporace 1
Blog

Webinář týkající se e-commerce a elektroniky

Na webináři vám Vašek a Vojta představí konkrétní mediální výstupy třech českých firem. Uvidíte využití nejnovějších funkcionalit aplikace NewtonOne nové generace. Vašek a Vojta se zaměří nejen na obecné novinky a zajímavosti, ale také rozeberou mediální data těchto

telefon kresba

Jdeme na to!