Jak byly aktualizovány Barcelonské Principy?

Změny, které nastaly ve srovnání s původními Barcelonskými Principy 2010 a Barcelonskými Principy 2015

 

Princip 1
Z: Významu stanovování cílů a měření
Na: Stanovování cílů a měření je zásadní pro komunikaci a PR
Zatímco Barcelonské Principy byly určeny pro poskytnutí základu pro PR programy, aktualizované Principy uznávají, že mohou být použity také na větší komunikační funkce jakékoli organizace, vlády, firmy nebo značky na celém světě. Ve skutečnosti, měření, hodnocení a stanovení cílů by mělo být holistické napříč médii a placenými, získanými, vlastněnými a sdílenými kanály.

Princip 2
Z: Měření dopadu na výsledcích je preferované než měření výstupů
Na: Měření komunikačních výsledků je doporučeno ve srovnání s pouhým měřením výstupů
Aktualizovaný Princip více zahrnuje roli kvalitativní metody. Zatímco původní Princip uvádí, že kvantitativní metody pro měření výsledků byly "často vhodnější," aktualizovaný Princip uznává, že použití kvalitativních metod (spolu s kvantitativními), by měly být v případě potřeby použity. Aktualizovaný Princip rovněž výslovně vyzdvihuje obhajobu jako výsledek, který může (a měl by) být změřen.

Princip 3
Z: Vliv na hospodářský výsledek může a měl by případně být měřen
Na: Vliv na výkon organizace může a měl by případně být měřen
Aktualizovaný Princip zdůrazňuje, že komunikace má dopad nejen na hospodářské výsledky; spíše komunikace může ovlivnit celkový výkon organizace. K měření tohoto, musí mít organizace, a vykonávající osoby musí pochopit, integrované marketingové a komunikační modely.

Princip 4
Z: Mediální měření vyžaduje kvantitu a kvalitu
Na: Měření a vyhodnocování vyžaduje obojí, jak kvalitativní tak i kvantitativní metody
Aktualizovaný Princip uznává, že kvalitativní měření je často nutné, aby vysvětlilo "důvod proč" za kvantitativními výsledky. Kromě toho aktualizovaný Princip připomíná vykonávajícím osobám, že k tomu, aby byly skutečně objektivní, je třeba se zaměřit na měření výkonu (ať už je to pozitivní, negativní nebo neutrální), a zabránit tomu, aby se tvořily předpoklady, že výsledky bude vždy kladné nebo "úspěšné."

Princip 5
Z: AVE není hodnota PR
Na: AVE není hodnota komunikace
Aktualizovaný Princip nadále zdůrazňuje, že AVE (Advertising Value Equivalency) měří náklady na mediální prostor nebo čas a neměří hodnotu PR nebo komunikace, mediálního obsahu, získaných médií, atd.

Princip 6
Z: Sociální média mohou a měly by být měřeny
Na: Sociální média mohou a měly by být měřeny v souladu s dalšími mediálními kanály
Aktualizovaný Princip uznává, že nástroje pro měření sociálních médií se vyvinuly do bodu, kde je větší potenciál pro konzistentní měření angažovanosti, spolu s kvantitou a kvalitou.

Princip 7
Z: Transparentnost a reprodukovatelnost jsou nejzásadnější
Na: Měření a vyhodnocování by mělo být transparentní, konzistentní a platné
V duchu integrity, poctivosti a otevřenosti, obsahuje aktualizovaný Princip více specifických pokynů ohledně platných kvantitativních a kvalitativních metodách ve snaze zajistit kvantitativní metody, které jsou spolehlivé a opakovatelné a kvalitativní metody, které jsou důvěryhodné.

 

AMEC (Association for Measurement and Evaluation of Communication)
Mezinárodní organizace AMEC, se sídlem v Londýně, je globálním oborovým sdružením a profesionálním zázemím pro agentury a profesionály, zabývajícími se službami monitoringu a analýz mediální komunikace a měření její efektivnosti. AMEC má v současnosti přes 120 členů ze 41 zemí z celého světa.
Kontaktní osoba pro další informace:
Barry Leggetter, CEO, AMEC
+44 7748 677504 nebo +44 1268 412414
barryleggetter@amecorg.com

Čtěte také

Blog

Jste na Telegramu?

Níže jsou uvedeny nejvíce zmiňované účty v tradičních českých médiích. Telegram je komunikační prostředek, který se řadí mezi nejoblíbenější u Ukrajinců a Rusů. Populární je především, protože zde

Blog

Medializace mezinárodního veletrhu ReBuild Ukraine. Tohoto veletrhu se zúčastnily zajímavé subjekty. Akce přitáhla pozornost širší a odborné veřejnosti.

Je to již rok od té doby, co se Ukrajina stala terčem útoku ze strany Ruska. Nedávno se ve Varšavě konal mezinárodní veletrh ReBuild Ukraine a my jsme

Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost NEWTON Media, a.s. Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.

Zavřít
kresba mobil s aplikací NewtonOne

Jdeme na to!