Jak byly aktualizovány Barcelonské Principy?

3109 Barcelona Principles 2 Logo

Změny, které nastaly ve srovnání s původními Barcelonskými Principy 2010 a Barcelonskými Principy 2015

 

Princip 1
Z: Významu stanovování cílů a měření
Na: Stanovování cílů a měření je zásadní pro komunikaci a PR
Zatímco Barcelonské Principy byly určeny pro poskytnutí základu pro PR programy, aktualizované Principy uznávají, že mohou být použity také na větší komunikační funkce jakékoli organizace, vlády, firmy nebo značky na celém světě. Ve skutečnosti, měření, hodnocení a stanovení cílů by mělo být holistické napříč médii a placenými, získanými, vlastněnými a sdílenými kanály.

Princip 2
Z: Měření dopadu na výsledcích je preferované než měření výstupů
Na: Měření komunikačních výsledků je doporučeno ve srovnání s pouhým měřením výstupů
Aktualizovaný Princip více zahrnuje roli kvalitativní metody. Zatímco původní Princip uvádí, že kvantitativní metody pro měření výsledků byly "často vhodnější," aktualizovaný Princip uznává, že použití kvalitativních metod (spolu s kvantitativními), by měly být v případě potřeby použity. Aktualizovaný Princip rovněž výslovně vyzdvihuje obhajobu jako výsledek, který může (a měl by) být změřen.

Princip 3
Z: Vliv na hospodářský výsledek může a měl by případně být měřen
Na: Vliv na výkon organizace může a měl by případně být měřen
Aktualizovaný Princip zdůrazňuje, že komunikace má dopad nejen na hospodářské výsledky; spíše komunikace může ovlivnit celkový výkon organizace. K měření tohoto, musí mít organizace, a vykonávající osoby musí pochopit, integrované marketingové a komunikační modely.

Princip 4
Z: Mediální měření vyžaduje kvantitu a kvalitu
Na: Měření a vyhodnocování vyžaduje obojí, jak kvalitativní tak i kvantitativní metody
Aktualizovaný Princip uznává, že kvalitativní měření je často nutné, aby vysvětlilo "důvod proč" za kvantitativními výsledky. Kromě toho aktualizovaný Princip připomíná vykonávajícím osobám, že k tomu, aby byly skutečně objektivní, je třeba se zaměřit na měření výkonu (ať už je to pozitivní, negativní nebo neutrální), a zabránit tomu, aby se tvořily předpoklady, že výsledky bude vždy kladné nebo "úspěšné."

Princip 5
Z: AVE není hodnota PR
Na: AVE není hodnota komunikace
Aktualizovaný Princip nadále zdůrazňuje, že AVE (Advertising Value Equivalency) měří náklady na mediální prostor nebo čas a neměří hodnotu PR nebo komunikace, mediálního obsahu, získaných médií, atd.

Princip 6
Z: Sociální média mohou a měly by být měřeny
Na: Sociální média mohou a měly by být měřeny v souladu s dalšími mediálními kanály
Aktualizovaný Princip uznává, že nástroje pro měření sociálních médií se vyvinuly do bodu, kde je větší potenciál pro konzistentní měření angažovanosti, spolu s kvantitou a kvalitou.

Princip 7
Z: Transparentnost a reprodukovatelnost jsou nejzásadnější
Na: Měření a vyhodnocování by mělo být transparentní, konzistentní a platné
V duchu integrity, poctivosti a otevřenosti, obsahuje aktualizovaný Princip více specifických pokynů ohledně platných kvantitativních a kvalitativních metodách ve snaze zajistit kvantitativní metody, které jsou spolehlivé a opakovatelné a kvalitativní metody, které jsou důvěryhodné.

 

AMEC (Association for Measurement and Evaluation of Communication)
Mezinárodní organizace AMEC, se sídlem v Londýně, je globálním oborovým sdružením a profesionálním zázemím pro agentury a profesionály, zabývajícími se službami monitoringu a analýz mediální komunikace a měření její efektivnosti. AMEC má v současnosti přes 120 členů ze 41 zemí z celého světa.
Kontaktní osoba pro další informace:
Barry Leggetter, CEO, AMEC
+44 7748 677504 nebo +44 1268 412414
barryleggetter@amecorg.com

Čtěte také

Pozvanka webinar korporace 1
Blog

Webinář týkající se e-commerce a elektroniky

Na webináři vám Vašek a Vojta představí konkrétní mediální výstupy třech českých firem. Uvidíte využití nejnovějších funkcionalit aplikace NewtonOne nové generace. Vašek a Vojta se zaměří nejen na obecné novinky a zajímavosti, ale také rozeberou mediální data těchto

telefon kresba

Jdeme na to!