FIBEP Tech Day 2021

Magdalena Horánska

Jaké druhy umělé inteligence lze efektivně uplatnit v oblasti monitoringu a analýzy médií? Na tuto otázku se zaměřila letošní konference FIBEP Tech Day 2021. Pořádá ji každoročně pro své členy mezinárodní asociace FIBEP, která sdružuje společnosti zabývající se službami media intelligence. Letošní akce se z důvodu světové pandemie konala virtuálně.

Konferenci zahájila naše Magdalena Horánska, která od roku 2019 působí na pozici generálního sekretáře asociace, a která zároveň konferenci moderovala společně se Sophií Karakeva z řecké společnosti Datascouting.

Celá akce byla rozdělena na tři bloky se šesti speakery a závěrečnou neformální diskuzi. V prvním bloku představil Jochen Spangenberg z německé veřejnoprávní rozhlasové a televizní společnosti Deutsche Welle dostupné nástroje umělé inteligence pro boj s dezinformacemi. Deutsche Welle je využívá k snadnějšímu a efektivnějšímu vytrackování původního zdroje zprávy.

Vývoj takových nástrojů je možný díky úzké spolupráci monitorovacích firem, médií, výzkumných center, sociologů, psychologů a dalších specialistů. Ověřování pravosti zpráv lidmi bez využití technologií však může být kvůli subjektivnímu zkreslení chybové, proto je vhodné kombinovat umělou inteligenci a lidskou práci. To potvrdila i Athena Vakali z Aristotelovy univerzity v Soluni, která prezentovala studii o robotech na sociálních sítích a možnostech jejich detekce. Podle závěrů týmu profesorky Vakali je velmi těžké roboty na sociálních médiích detekovat a odlišit výsledky jejich činnosti od běžné lidské aktivity.

Dezinformacím a jejich detekci se věnovala také Rebecca Skippage z britské BBC, která společně s nezávislým novinářem Alistairem Colemanem promluvila o konkrétních výzvách, kterým editoři čelí, když se rozhodují, které události pokrýt, aby přitom nezesilovali hlas dezinformačních proudů a jaké nástroje umělé inteligence BBC využívá.

V posledním bloku vystoupil David Llorente z technologické společnosti Narrativa a představil projekt automaticky generovaných textů (tzv. NLG – Natural Language Generation) pro Wall Street Journal a další partnery. Závěr pak patřil společnosti Identrics prezentující možnosti a využití automatické klasifikace, extrakce entit a tvorby automatických anotací.

Letošní Tech Day jasně ukázal, jak důležitou roli mohou hrát pokročilé technologie v mediálním prostoru. Lidská role je stále nezastupitelná, avšak technologie AI nám rozvazují ruce od manuálně a intelektuálně náročných činností a umožňují přemýšlet nad tématy v mnohem širších souvislostech. Zároveň díky tomu vznikají nové „manuální“ činnosti, které bude třeba rozvíjet. Tech Day tak potvrdil, že skupina NEWTON se v této oblasti vydala tím správným směrem.

Čtěte také

Blog

Jste na Telegramu?

Níže jsou uvedeny nejvíce zmiňované účty v tradičních českých médiích. Telegram je komunikační prostředek, který se řadí mezi nejoblíbenější u Ukrajinců a Rusů. Populární je především, protože zde

Blog

Medializace mezinárodního veletrhu ReBuild Ukraine. Tohoto veletrhu se zúčastnily zajímavé subjekty. Akce přitáhla pozornost širší a odborné veřejnosti.

Je to již rok od té doby, co se Ukrajina stala terčem útoku ze strany Ruska. Nedávno se ve Varšavě konal mezinárodní veletrh ReBuild Ukraine a my jsme

Blog

Vítejte v nové éře efektivního a snadného PR!

Máte problém se špatnou doručitelností tiskových zpráv? Trávíte hodiny hledáním kontaktních informací na novináře? Nebo nemůžete zacílit na ty správné? Tyto dny jsou u konce! Představujeme vám MediaHQ

Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost NEWTON Media, a.s. Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.

Zavřít
kresba mobil s aplikací NewtonOne

Jdeme na to!