FIBEP Tech Day 2021

Magda orez 2

Jaké druhy umělé inteligence lze efektivně uplatnit v oblasti monitoringu a analýzy médií? Na tuto otázku se zaměřila letošní konference FIBEP Tech Day 2021. Pořádá ji každoročně pro své členy mezinárodní asociace FIBEP, která sdružuje společnosti zabývající se službami media intelligence. Letošní akce se z důvodu světové pandemie konala virtuálně.

Konferenci zahájila naše Magdalena Horánska, která od roku 2019 působí na pozici generálního sekretáře asociace, a která zároveň konferenci moderovala společně se Sophií Karakeva z řecké společnosti Datascouting.

Celá akce byla rozdělena na tři bloky se šesti speakery a závěrečnou neformální diskuzi. V prvním bloku představil Jochen Spangenberg z německé veřejnoprávní rozhlasové a televizní společnosti Deutsche Welle dostupné nástroje umělé inteligence pro boj s dezinformacemi. Deutsche Welle je využívá k snadnějšímu a efektivnějšímu vytrackování původního zdroje zprávy.

Vývoj takových nástrojů je možný díky úzké spolupráci monitorovacích firem, médií, výzkumných center, sociologů, psychologů a dalších specialistů. Ověřování pravosti zpráv lidmi bez využití technologií však může být kvůli subjektivnímu zkreslení chybové, proto je vhodné kombinovat umělou inteligenci a lidskou práci. To potvrdila i Athena Vakali z Aristotelovy univerzity v Soluni, která prezentovala studii o robotech na sociálních sítích a možnostech jejich detekce. Podle závěrů týmu profesorky Vakali je velmi těžké roboty na sociálních médiích detekovat a odlišit výsledky jejich činnosti od běžné lidské aktivity.

Dezinformacím a jejich detekci se věnovala také Rebecca Skippage z britské BBC, která společně s nezávislým novinářem Alistairem Colemanem promluvila o konkrétních výzvách, kterým editoři čelí, když se rozhodují, které události pokrýt, aby přitom nezesilovali hlas dezinformačních proudů a jaké nástroje umělé inteligence BBC využívá.

V posledním bloku vystoupil David Llorente z technologické společnosti Narrativa a představil projekt automaticky generovaných textů (tzv. NLG – Natural Language Generation) pro Wall Street Journal a další partnery. Závěr pak patřil společnosti Identrics prezentující možnosti a využití automatické klasifikace, extrakce entit a tvorby automatických anotací.

Letošní Tech Day jasně ukázal, jak důležitou roli mohou hrát pokročilé technologie v mediálním prostoru. Lidská role je stále nezastupitelná, avšak technologie AI nám rozvazují ruce od manuálně a intelektuálně náročných činností a umožňují přemýšlet nad tématy v mnohem širších souvislostech. Zároveň díky tomu vznikají nové „manuální“ činnosti, které bude třeba rozvíjet. Tech Day tak potvrdil, že skupina NEWTON se v této oblasti vydala tím správným směrem.

Čtěte také

A business woman reading newspaper while working in the office
Blog

Úvod do monitoringu médií: Jak sledování médií může změnit vaše podnikání

V dnešním digitálně propojeném světě je monitoring médií nezbytným nástrojem pro každého, kdo chce účinně spravovat svou značku a vztahy s veřejností. Nezáleží na tom, zda jste malá start-up firma nebo velká nadnárodní korporace; sledování toho, co se o vás říká v médiích, může mít obrovský dopad na vaši firemní strategii a veřejný obraz.

telefon kresba

Jdeme na to!