Veletrhy: internet konkuruje, ale osobní kontakt nenahradí

Expo 2005 vlajky a pavilon

Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v České republice (SOVA ČR) uveřejnilo analýzu veletržního a výstavního trhu za rok 2013. Vychází ze statistických údajů od celkem 273 veletržních a výstavních titulů, které připravilo 33 organizátorů, ať už z řad veletržních a výstavních správ a agentur nebo komunálních úřadů.

Foto: Expo 2005 Zdroj: Wikimedia

Statistické výsledky průzkumu českého veletržního průmyslu za loňský rok interpretují jeho zadavatelé tak, že „přes problémy ekonomiky si veletrhy pozici v rámci marketingového mixu uhájily a jsou vnímány jako důležitý nástroj pro obchodní strategii firem“. Výstavy jsou důležitým komunikačním prvkem nejen u produktů a služeb, které si zákazníci potřebují ohmatat nebo ochutnat, na brněnském Výstavišti probíhá třeba veletrh Peníze – i tak nehmotná komodita dokáže uživit vlastní veletrh.

V ukazateli prodané výstavní plochy kopíruje minulý rok úroveň z let 2009, 2010 a 2012. Klesající trend vykazuje počet návštěvníků, který je ale pořád o něco vyšší než v roce 2009. Naopak trvalý je pokles počtu přímých vystavovatelů, na druhou stranu se stabilizuje výměra využité výstavní plochy. Podle zástupců veletržního průmyslu ze sdružení SOVA je ale stejně důležitým ukazatelem i počet vystavujících firem, který kromě přímých vystavovatelů zahrnuje i tzv. zastoupené firmy, které se prezentovaly v rámci expozice přímého vystavovatele. Z tohoto úhlu pohledu pak počet vystavujících firem neklesá, naopak oproti roku 2012 vykazuje významný nárůst.

Veletrhy sledují už sedmnáct let

SOVA při průzkumu spolupracuje s agenturou Amasia Expo, a společně tak sledují segment veletrhů už sedmnáct let. Stejně jako v minulých letech obsahuje letošní analýza zhruba devadesát procent veletržních a výstavních dat. Na výsledcích za loňský rok se negativně projevila skutečnost, že bez jasného zdůvodnění se výzkumu nezúčastnili dva významní organizátoři veletrhů – pražský Terinvest a Výstaviště Lysá nad Labem.

Do statistiky za loňský rok je tak zahrnuto 273 akcí od 33 organizátorů. Z nich pouze tři organizátoři (konkrétně brněnské veletrhy, českobudějovické výstaviště a olomoucká Flora) podrobili alespoň některé své akce auditu. Ve srovnání s rokem 2012 se loni o devatenáct akcí zvýšil celkový počet analyzovaných veletržních a výstavních projektů. Doznívající ekonomická krize tak podle sdružení SOVA zasáhla sektor fair industry sice razantně, ale rozhodně ne likvidačně.

Konkurenční výhoda výstav

I tak je ale na celém oboru vidět nástup moderních komunikačních technologií. Těžko se dnes může opakovat stav z roku 1967, kdy olomoucký veletrh Flora trval 45 dní a navštívilo jej 840 000 návštěvníků. Internet ale konkuruje veletrhům hlavně ve výstavní funkci – zboží si na něm mohou zákazníci prohlédnout a porovnat s konkurenčními nabídkami. Některé veletrhy a výstavy dokonce nabízejí virtuální prohlídky, ať už placené, nebo dokonce zdarma. Internet ale stále neumí nahradit osobní kontakt mezi vystavovateli a potenciálními kupci, bezprostřední zpětnou vazbu a racionální i emocionální rovinu vzájemného dialogu, nemluvě už o odborných B2B veletrzích, které často suplují funkci vrcholné společenské události daného oboru.

Veletrhy tak musí najít nástroje, které by v konkurenci internetu i ostatních médií dokázaly zdůraznit nesporné přednosti veletrhů a výstav. Podle zástupců sdružení SOVA jsou hlavními argumenty pro využití veletrhů jejich nezastupitelnost při vstupu na trh, a to zejména v zahraničí. Loni proběhlé veletrhy se také snaží zúročit cílevědomější úsilí organizátorů o propagační oslovení a získání relevantních skupin vystavovatelů i návštěvníků ve vazbě na nomenklaturní profilaci akce, neustále se také zlepšuje skladba doprovodných programů.

Loni vystavovalo na území České republiky zhruba třicet tisíc subjektů. Jde o mírný nárůst oproti 26 tisícům v roce 2012, který ale dobře ilustruje pokles trhu, k němuž došlo v roce 2009. Do té doby se počet pohyboval kolem 35 tisíc, v roce 2009 klesl počet vystavovatelů na necelých 32 tisíc. Veletrhy Brno, největší český organizátor veletrhů a výstav, uskutečnily v loňském roce 43 akcí, druhé Výstaviště České Budějovice 41 a letňanské ABF 33. Čtvrtá Incheba pak deklaruje 17 akcí.

Veletrhy Brno v minulém roce hostily celkem 5302 vystavovatelů na 258 tisících metrech čtverečních. Druhé České Budějovice už obsloužily jen 1535 vystavovatelů, kterým nabídly 187 tisíc metrů čtverečních výstavního prostoru. Letňany navštívilo 3572 vystavovatelů na 91 tisících metrů čtverečních. Brněnský veletržní areál loni přilákal 531 728 návštěvníků, České Budějovice 511 138 návštěvníků a Letňany 339 tisíc. Skoro jeden a půl milionu návštěvníků veletrhů, které zorganizovaly tři největší veletržní firmy, to už je docela pěkné číslo.

Jan Brychta
autor je redaktorem týdeníku Marketing&Media

Čtěte také

Blog

S MediaHQ dokáže každý připravit tiskovku!

MediaHQ – to je unikátní nástroj pro distribuci tiskových zpráv, s vlastní databází přes 3000 kontaktů na novináře, který jsme vám přivezli až z dalekého Irska. Jste PR agentura? Posíláte

Newsletter

Představení funkce PRAVIDLA

Zdravíme vás z Newtonu! V posledním předvolebním týdnu vám posíláme aktuální vhled do dění na sociálních sítích obou kandidátů na prezidenta ČR, včetně srovnání času promluv v jednéz posledních

Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost NEWTON Media, a.s. Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.

Zavřít
kresba mobil s aplikací NewtonOne

Jdeme na to!