Search
logo newton
logo newton

Týden s Prague Pride na sociálních sítích

5. ročník festivalu Prague Pride 2015 vzbudil ohlas také na sociálních sítích. V debatách budily pozornost především osobnosti z oblasti showbysnysu a politiky a také postoje náboženských skupin k festivalu. Hlavní témata festivalu, jako šikana vůči LGBT komunitě či adopce dětí homosexuálními páry, v diskusích na sociálních sítích zanikly.

Letošní ročník festivalu Prague Pride je za námi a je čas zhodnotit jeho odezvu v rámci české internetové veřejnosti. Na sociálních sítích (Facebooku a Twitteru) se o probíhajícím festivalu diskutovalo v průběhu celého týdne. Výraznou odezvu měly zejména dvě události: zahájení festivalu v pondělí 10. srpna, kdy vystoupila Conchita Wurst, a tradiční pochod hrdosti, který prošel Prahou v sobotu 15. srpna. Z hlediska hodnotícího zabarvení má většina příspěvků, které se na sociálních sítích v souvislosti s festivalem Prague Pride objevily, neutrální nebo pozitivní tón.

2lgbt_graf1_ruz.png

 

Pozornost přitáhly osobnosti

Debata kolem festivalu Prague Pride se na sociálních sítích dotýkala především známých osobností, které na akcích objevily. Velkou pozornost diskutujících přitáhla zejména účast trans zpěvačky Conchity Wurst a české hvězdy Anety Langerové. Kromě osobností showbyznysu se s festivalem v diskusích spojovali i političtí aktéři. Přímou podporu během akcí Prague Pride projevila na sociálních sítích Strana Zelených a americká ambasáda v Praze. Ostatní politici projevili svou podporu (popřípadě nesouhlas) jiným způsobem, proto se jejich postoj k Prague Pride promítnul v diskusích na sociálních sítích pouze nepřímo, v příspěvcích uživatelů. Nejvýraznějším příkladem je podpora primátorky Adriany Krnáčové, která vzbudila značné kontroverze (pro část diskutujících podpora ze strany Krnáčové způsobila negativní postoj k celé akci).

Podstatná část diskuse se točila kolem vztahu náboženských skupin k festivalu Prague Pride. V tomto ohledu byla zmiňována především nepravdivá informace o negativním postoji české muslimské komunity a spor mezi katolickými představiteli v otázce postoje k Prague Pride a homosexualitě celkově. Část příspěvků také komentovala vztah pochodu Prague Pride a akce křesťanských demokratů Pochod pro rodinu konané ve stejný den.

2lgbt_graf2_640.png

 

Zajímavým aspektem internetové diskuse jsou ohlasy ze zahraničí. Z dat ze sociálních sítí vyplývá, že festival Prague Pride přitahuje pozornost ze zahraničí, a to zejména v pozitivním slova smyslu. Kromě fyzické účasti se zahraniční hosté zapojili i do diskusí na sociálních sítích, a to především v komentářích k vystoupení mezinárodně známé zpěvačky Conchity Wurst.

Hlavní témata festivalu zanikla

Jedním z rysů debat na sociálních sítích je slabé zastoupení „seriózní“ diskuse nad palčivými otázkami kolem homosexuality. Hlavní témata festivalu, jako je šikana vůči LGBT komunitě nebo možnost adopce dětí homosexuálními páry, byla v souvislosti s Prague Pride zmiňována pouze ve zcela zanedbatelném množství příspěvků. Místo toho se diskuse často stáčela k povrchnějším tématům jako hodnocení pochodu Prague Pride z hlediska počtu účastníků a organizace, nebo k diskusím nad extravagantními účastníky. Pořadatelům se tedy nepodařilo na sociálních sítích podnítit diskusi nad skutečně nosnými tématy o vztahu LGBT komunity a široké veřejnosti, což je základní předpoklad k tomu, aby se názory v české společnosti k této otázce vyvíjely. 

Kromě témat se také organizátorům nezdařilo ve větším rozsahu zaktivizovat uživatele sociálních sítí k tomu, aby si pomocí speciální aplikace vytvořili profilové fotky s termo-filtrem, který byl základním vizuálním prvkem kampaně letošního festivalu.

Analýza byla vypracována na základě dat z Facebooku a Twitteru v období 9. srpna – 16. srpna 2015.

MEDIAINFO

MEDIAINFO
Magazín NEWTON Media, a.s.

Čtěte také

Pozvanka webinar korporace 1
Blog

Webinář týkající se e-commerce a elektroniky

Na webináři vám Vašek a Vojta představí konkrétní mediální výstupy třech českých firem. Uvidíte využití nejnovějších funkcionalit aplikace NewtonOne nové generace. Vašek a Vojta se zaměří nejen na obecné novinky a zajímavosti, ale také rozeberou mediální data těchto

telefon kresba

Jdeme na to!