Regionální novinařina je přehlížena!

martinek foto

Regionální novinařina je prý neustále tak trochu přehlížena. „Přitom mám za to, že i ona se dá dělat profesionálně a kvalitně,“ říká v rozhovoru Lukáš Martinek, vydavatel Rožnovského prostoru.

Foto: Lukáš Martinek, Zdroj: archiv Lukáše Martinka

Pojďme rovnou k všeobecným problémům tisku. Jakou má podle Vás budoucnost regionální tisk třeba ve srovnání s celostátními deníky?

Věřím tomu, že regionální tisk udrží svou papírovou podobu déle, než ten celostátní. Důvod je poměrně jednoduchý. K regionálnímu zpravodajství doposud neexistuje adekvátní elektronická alternativa. A nepředpokládám, že v budoucnu taková alternativa vznikne. A pokud ano, pak se neudrží dlouho. Šlo by o projekt nějakých nadšenců, který nemá šanci si na sebe vydělat. Inzerenti nebudou mít zájem o komunitní stránku s návštěvností několik stovek uživatelů měsíčně. Tudíž motivace s ním dlouhodobě pracovat brzy opadne.

V parlamentu nebo v politice se pořád něco děje. Když se ale dostaneme do regionu, jak je to tam s výběrem nosného tématu?

Konkrétně na Rožnovsku s tím vzhledem k měsíční periodicitě není zásadní problém. Možná i díky velmi agilní opozici, která témata svou prací umí vytvářet. Některá z nich se řeší například už tři roky, a přesto se v nich objevují další nové skutečnosti. V našem případě ani není třeba vytvářet vlastní témata, ty se objevují samy.

Jak intenzivní je tlak na „bulvarizaci“ obsahu i v regionálním tisku? O jaký tip informací mají čtenáři u Vás v regionu největší zájem?

Rožnovský prostor je novinami, které se distribuují plošně a zdarma. Tlak na bulvarizaci tak nevnímám, na druhou stranu existuje v případě titulů, které se distribuují prodejem. Největší zájem našich čtenářů je determinován jejich věkovým složením a tomu přizpůsobujeme i tématický mix.

Jak se mění samotná práce novináře? (porovnání kdysi – dnes). Vychováváte své “regionální novinářské talenty”?

Praxi se věnuji sedmým rokem. Necítím se povolán pro to, abych hodnotil „kdysi“. Za těch sedm let se z mého pohledu moc nezměnilo. Mění se jen prostředí, kde novinář pracuje a nároky, které z toho plynou. Měl jsem snahu navázat spolupráci se střední školou Kostka ve Vsetíně, která je údajně jedinou střední školou s oborem žurnalistika, ale i přes veškerou mou snahou na moji nabídku nikdo nereagoval.

Jak moc pro Vás je, respektive byla, nebezpečná „konkurence“ v podobě Sedmičky Mladé fronty,  nebo projektu Naše adresa, resp. aktuálně titulu 5+2 Andreje Babiše?

 

Rožnovský prostor vychází teprve třetím rokem. Sedmičku ani Naší adresu tak vedle sebe neměl. Hodnotit mohu pouze koexistenci s titulem 5+2 dny. V objemu inzerce se nic nezměnilo. Způsob distribuce titulu může fungovat ve velkých městech, v regionech však zatím pokulhává. I díky, co do počtu, slabému redakčnímu obsazení týdeník v podstatě jen přebírá tiskové zprávy radnic, takže tematicky je to pro naše čtenáře naprosto bez hloubky.

Foto: Rožňovský prostor, Zdroj: Lukáš Martinek

Jaká je u Vás regionu situace s  „on-line“ regionálním zpravodajstvím, tj. zpravodajství na internetu?

Již od začátku fungujeme paralelně na webu i papírově. Některé zprávy šíříme oběma způsoby, některé jsou jen na webu či v novinách. Web je provázán ještě s Facebookem, je možno pod články komentovat, takže máme velmi slušnou návštěvnost, díky čemuž jsme mohli nabídnout také bannerové kampaně.

Velké vydavatelství pronikají i do nových technologií, nabízejí aplikace pro chytré telefony a tablety. Kdy se dočkáme podle Vás něčeho takového i v podmínkách regionálního tisku?

Rožnovský prostor byl pro tablety a mobilní telefony přístupný dříve, než některé velké zpravodajské weby. Spousta jiných regionálních novin existuje například 15 let, takže jsou v přístupu k novým technologiím poměrně konzervativní, což je podle mého názoru velká škoda. Vydavatelé si to za 5-6 let uvědomí v momentě, kdy stará čtenářská generace nebude. A to už bude možná pozdě, s přechodem na elektronické verze je třeba začít nyní i kvůli výchově nového publika.

Jaká je situace ohledně inzerce a financování regionálních novin? Do jaké míry je to dnes snadnější, nebo naopak komplikovanější, shánět inzerenty (nejen ty velké ale i drobné živnostníky, regionální firmy)?

Nemáme žádného člověka, který by aktivně nabízel inzerci firmám. I přesto noviny fungují již tři roky, byť by se jimi neuživil ani jeden člověk. Většina inzerentů inzeruje dlouhodobě a ti tvoří základ. Malí živnostníci této formě propagace příliš nevěří. V názoru je utvrzuje i to, když si zaplatí jeden inzerát a světe div se, nic moc se nestane. Důvodem je to, že malé firmy a živnostníci nemají žádnou marketingovou strategii. Bohužel pro nás, regionální noviny, by právě tyto subjekty měly tvořit hlavní zdroj příjmů.

Jaká je vlastně situace – přibývají, nebo ubývají čtenáři regionálních novin?

Jak již bylo řečeno, naše noviny jsou distribuovány plošně a zdarma. Na seriózní výzkum čtenosti nejsou prostředky.

„Velká“ média se neustále stěžují na „boj“ s politiky, kteří se snaží ovlivnit jejich zpravodajství  – jaká je situace u Vás v regionu?

Zkušenost je poměrně čerstvá. Rožnovští radní si najali právníka, který má přezkoumat mediální obraz města. Podle vedení města je veškerá jejich činnost negativizována a chybí „klid na práci“. Nevím, jestli takto explicitiní snaha povede k nějakým výsledkům. Regionální politici se ani nesnaží budovat vztahy prostřednictvím media relations. Z toho důvodu se necítím nijak ovlivňován.

V čem považujete regionální tisk za „nenahraditelný“ ve porovnání s celostátními novinami? Kde mají nezastupitelnou úlohu?

Už jsem z části odpověděl výše. Celostátní noviny si konkurují prakticky se všemi typy médií. Regionálním novinám do jisté míry konkurují jen regionální rádia, které přináší rovněž zpravodajství z okolí, jenže jde o komerční stanice, které dávají přednost bulvárnějšímu typu zpráv.

Mimochodem, kam vlastně spěje povolání „regionální novinář“?

Taková otázka by vydala na diplomovou práci 🙂

Profil – Rožnovský prostor

Nápad na multimediální projekt Rožnovský prostor se poprvé objevil začátkem roku 2011. Od myšlenky k realizaci uplynulo zhruba půl roku, kdy v červenci téhož roku vychází v nákladu 6 800 kusů první číslo. V Rožnově pod Radhoštěm jde o absolutní novinku – celobarevné zpravodajské noviny o ergonomickém formátu A4, které by každý Rožnovan dostal do své schránky, tu ještě nikdy předtím nebyly. Náklady na vznik novin hradí inzerenti, kterým je v novinách dán limitovaný prostor tak, aby si na své přišel zejména čtenář. Oproti klasickým reklamním novinám, které kromě inzerátů nenabízejí vůbec nic, se lidé v Rožnovském prostoru můžou dočíst o sobě, protože tématem číslo jedna je život v Rožnově. Vztah noviny-čtenář posiluje redakce tím, že list jde cestou spolutvorby, kdy se novinářem může stát doslova každý. Finanční záštitu nad vydáváním nedrží žádná politická strana, hnutí ani jiná zájmová skupina. Rožňovský prostor je hrdý na svou nezávislost, garantuje nezaujatost, neovlivnitelnost, a pokud se nejedná o publicistiku, pak se také snaží o objektivnost.

Martin Maruniak
autor je novinář

Čtěte také

A business woman reading newspaper while working in the office
Blog

Úvod do monitoringu médií: Jak sledování médií může změnit vaše podnikání

V dnešním digitálně propojeném světě je monitoring médií nezbytným nástrojem pro každého, kdo chce účinně spravovat svou značku a vztahy s veřejností. Nezáleží na tom, zda jste malá start-up firma nebo velká nadnárodní korporace; sledování toho, co se o vás říká v médiích, může mít obrovský dopad na vaši firemní strategii a veřejný obraz.

telefon kresba

Jdeme na to!