Potenciál strojového učení pro komunikaci a PR

image00023

Michal Hroneš, který má v Newtonu na starosti inovace, se stal v létě členem AMEC Measurement and Evaluation Tech Hubu. Ten se zaměřuje na rozvoj využití technologií pro měření a evaluaci komunikace. Odhaduje se, že zapojení umělé inteligence přinese zisk v řádu biliónu dolarů a moderní PR se bez něj neobejde, proto jsme rádi, že jsme díky Michalovi u toho. Představujeme vám první Michalův příspěvek, který se týká strojového učení, klasifikace dat a rozpoznávání entit. 

Automatická analýza textu a rozpoznávání entit, které jsou součástí strojového učení, jsou důležité pro rychlou agregaci mediálních dat. Může jít o klíčový prvek pro objevení potenciálu jakéhokoli mediálního tématu, kterému bychom se jako PR profesionálové chtěli věnovat. Entity vychází ze zdrojů veřejně dostupných na internetu a díky tomu se neustále zdokonalují a rozšiřují znalosti, které stojí v jejich pozadí. Při ohromném množství dat, které dennodenně konzumujeme, je takové „štítkování“ a následná agregace nutností. Představa, že můžeme objevovat entity po celém světě, představuje příležitost, které je třeba využít!

Proč necháváme stroje dělat práci za nás

Okamžik překvapení neboli takzvaný „aha“ moment je něco, co nás v analýze popohání kupředu. Automatická analýza textu nás okamžitě dostane do tohoto kýženého momentu tím, že vytáhne klíčové aktéry, identifikuje místa anebo shrne událost, kterou se text zabývá. Entity nám umožní první rychlý vhled do dat, která chceme analyzovat. Nemusíme se nořit stále hlouběji do moře mediálních výstupů, ale postačí, když odkryjeme horní vrstvu entit v té nejsvrchnější vrstvě dat a zjistíme, v jakém vztahu jsou k našemu tématu. 

A teď je máme pohromadě – zajímavosti, které nám pomůžou poskládat mediální mozaiku. Máme však v ruce mnohem víc. Protože automatická analýza textu nám neodhalí jen to, že Volkswagen je německým výrobcem automobilů, ale také jaké atributy se na Volkswagen vážou. Podíváme-li se na samotný brand, Volkswagen bývá vnímán jako značka sázející na kreativní technologie a se snahou o bezemisní provoz. Při vyhledávání klíčového slova Volkswagen najdeme mezi pozitivními komentáři označení Volkswagenu jako skromné společnosti. Mezi články a posty s negativním sentimentem však stále narazíme na spoustu týkajících se emisního skandálu. Je zajímavé, že při delším sledovaném období články na toto téma ustupují, zatímco přibývají komentáře zaměřené na čistou budoucnost. To vše se zvídavému píáristovi přímo nabízí!

Hlavní benefity a dopad na naši práci

Klíčový přínos těchto technologií se ukrývá v jejich okamžitém a precizním výskytu v mediálním monitoringu nebo analytických aplikacích. Agregací velkého objemu dat můžeme srovnávat dlouhé časové úseky, během vteřiny vytáhnout klíčové aktéry a získat tak první dojem o tématu, o kterém dosud moc nevíme. To nám umožňuje poskytovat klientům servis, kdy jsme v nazírání jejich komunikace vždy o krok napřed a můžeme tak okamžitě reagovat na jakoukoliv událost. Tato výhoda nám otevírá dveře do tenderů, kde proti nám stojí konkurenční analýzy, které jsou finančně nákladné jen proto, že jsou časově náročné. Díky nástrojům umělé inteligence jsme připraveni na jakoukoliv komunikační krizi nebo nečekané požadavky na vyhodnocení kampaně a můžeme tak klientům dodat výsledky během pár hodin namísto dřívějších dnů.

Workcloud výsledků vyhledávání na dotaz „Volkswagen“ za posledních 30 dnů

Workcloud výsledků vyhledávání na dotaz „Volkswagen“ za posledních 30 dnů

Sentiment výsledků vyhledávání

Nastupující vs. mizející trendy a hashtagy

Nastupující vs. mizející trendy a hashtagy

Nastupující vs. mizející trendy a hashtagy

Čtěte také

A business woman reading newspaper while working in the office
Blog

Úvod do monitoringu médií: Jak sledování médií může změnit vaše podnikání

V dnešním digitálně propojeném světě je monitoring médií nezbytným nástrojem pro každého, kdo chce účinně spravovat svou značku a vztahy s veřejností. Nezáleží na tom, zda jste malá start-up firma nebo velká nadnárodní korporace; sledování toho, co se o vás říká v médiích, může mít obrovský dopad na vaši firemní strategii a veřejný obraz.

telefon kresba

Jdeme na to!