Philip Lynch navštívil Prahu s přednáškou na téma efektivního vyhodnocování komunikace

06 1

Philip Lynch, odborník s dlouholetými zkušenostmi v oboru Media Intelligence, vedl ve středu 6. září v Centru současného umění DOX v Praze besedu na téma efektivního vyhodnocování komunikace. Klienti NEWTON Media měli jedinečnou příležitost na konkrétních příkladech z praxe vidět, jak lze vyhodocování měření komunikace aplikovat při tvorbě marketingového a komunikačního plánu. Philip Lynch je generálním ředitelem londýnské pobočky NEWTON Insight, která se specializuje na analýzy sociálních medií a pomáhá tak klientům upravit budoucí komunikační strategii.

Komunikace se v posledních letech stále více přesouvá do digitálního světa. Je proto důležité se scházet a diskutovat nad tím, jak se při měření a vyhodnocování komunikační strategie vypořádat s propojením sociálních a tradičních médií. Nejen proto jsme se letos rozhodli stát se součástí série mezinárodních vzdělávacích akcí AMEC Measurement Month. Tato iniciativa se koná již druhým rokem a umožňuje lidem z oboru PR a široké veřejnosti, aby se sešli a sdíleli aktuální poznatky z této oblasti.

V dnešní době je velmi snadné získat přístup k obrovskému množství dat. Co už ale tak snadné není, je sesbíraná data efektivně analyzovat a vyvozovat z nich hodnotné závěry. Jak výsledky měření proměnit v konkrétní východiska pro další komunikaci? Je nutné začít přemýšlet nad rámec a snažit se propojovat komunikaci s organizačními cíli. Lidé na základě naší komunikace mění své chování, což je viditelné a měřitelné. Je třeba klást správné otázky, přistupovat k analýze dat selektivně a zaměřit se na ty ukazatele, které jsou pro zodpovězení našich otázek relevantní.
V marketingu a PR vždy šlo o umění vyprávět příběh. Abychom mohli budovat, chránit a vylepšovat naši image, musíme ke komunikaci přistupovat instinktivně a zároveň pozorně vnímat to, co nám říkají data.

Čtěte také

Pozvanka webinar korporace 1
Blog

Webinář týkající se e-commerce a elektroniky

Na webináři vám Vašek a Vojta představí konkrétní mediální výstupy třech českých firem. Uvidíte využití nejnovějších funkcionalit aplikace NewtonOne nové generace. Vašek a Vojta se zaměří nejen na obecné novinky a zajímavosti, ale také rozeberou mediální data těchto

telefon kresba

Jdeme na to!