Philip Lynch navštívil Prahu s přednáškou na téma efektivního vyhodnocování komunikace

Philip Lynch, odborník s dlouholetými zkušenostmi v oboru Media Intelligence, vedl ve středu 6. září v Centru současného umění DOX v Praze besedu na téma efektivního vyhodnocování komunikace. Klienti NEWTON Media měli jedinečnou příležitost na konkrétních příkladech z praxe vidět, jak lze vyhodocování měření komunikace aplikovat při tvorbě marketingového a komunikačního plánu. Philip Lynch je generálním ředitelem londýnské pobočky NEWTON Insight, která se specializuje na analýzy sociálních medií a pomáhá tak klientům upravit budoucí komunikační strategii.

Komunikace se v posledních letech stále více přesouvá do digitálního světa. Je proto důležité se scházet a diskutovat nad tím, jak se při měření a vyhodnocování komunikační strategie vypořádat s propojením sociálních a tradičních médií. Nejen proto jsme se letos rozhodli stát se součástí série mezinárodních vzdělávacích akcí AMEC Measurement Month. Tato iniciativa se koná již druhým rokem a umožňuje lidem z oboru PR a široké veřejnosti, aby se sešli a sdíleli aktuální poznatky z této oblasti.

V dnešní době je velmi snadné získat přístup k obrovskému množství dat. Co už ale tak snadné není, je sesbíraná data efektivně analyzovat a vyvozovat z nich hodnotné závěry. Jak výsledky měření proměnit v konkrétní východiska pro další komunikaci? Je nutné začít přemýšlet nad rámec a snažit se propojovat komunikaci s organizačními cíli. Lidé na základě naší komunikace mění své chování, což je viditelné a měřitelné. Je třeba klást správné otázky, přistupovat k analýze dat selektivně a zaměřit se na ty ukazatele, které jsou pro zodpovězení našich otázek relevantní.
V marketingu a PR vždy šlo o umění vyprávět příběh. Abychom mohli budovat, chránit a vylepšovat naši image, musíme ke komunikaci přistupovat instinktivně a zároveň pozorně vnímat to, co nám říkají data.

Čtěte také

Blog

Jste na Telegramu?

Níže jsou uvedeny nejvíce zmiňované účty v tradičních českých médiích. Telegram je komunikační prostředek, který se řadí mezi nejoblíbenější u Ukrajinců a Rusů. Populární je především, protože zde

Blog

Medializace mezinárodního veletrhu ReBuild Ukraine. Tohoto veletrhu se zúčastnily zajímavé subjekty. Akce přitáhla pozornost širší a odborné veřejnosti.

Je to již rok od té doby, co se Ukrajina stala terčem útoku ze strany Ruska. Nedávno se ve Varšavě konal mezinárodní veletrh ReBuild Ukraine a my jsme

Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost NEWTON Media, a.s. Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.

Zavřít
kresba mobil s aplikací NewtonOne

Jdeme na to!