Nový web Infomore.cz chce omezit šíření zavádějících informací o koronaviru

Jak se referuje o koronaviru

Fakulta sociálních věd UK, Lékařská fakulta MU v Brně a NEWTON Media spouští společný web s názvem Infomore.cz. Jeho cílem je omezit tzv. infodemii, tedy nadměrné šíření zkreslených a zavádějících informací k určitému problému. Vztahuje se nejen k současné pandemii Covidu-19, ale také k dalším budoucím epidemiím.

Nový web bude odhalovat neadekvátní práci novinářů s daty, využití nevhodných referenčních příkladů a srovnání nebo nedostatečnou znalost lékařské terminologie. „Následující týdny a měsíce hodláme věnovat rozboru mediálního pokrytí pandemie, poukazovat na dobrou i špatnou praxi medializace,“ uvedl hlavní řešitel projektu Václav Moravec z Fakulty sociálních věd UK.


Analytický tým NEWTON Media již do projektu přispívá analýzami klasických a sociálních médií vytvořenými za pomoci nástrojů umělé inteligence. Tyto analýzy by měly detekovat nesrovnalosti, manipulace, klamavé, poplašné či zkreslené informace a zmapovat jejich šíření českým mediálním prostorem a dopad na veřejnost. „Prostřednictvím mediálních analýz NEWTON Media a Fakulty sociálních věd chceme nastavovat zpětné zrcadlo žurnalistické praxi, ale také všem, kdo se v mediálním prostoru vyjadřují,“ popisuje společnou práci vědeckého týmu Petr Herian, zakladatel a majitel firmy NEWTON Media.


Web je určen zejména pro média, datové analytiky, odbornou veřejnost a další uživatele, kteří se pandemii Covid-19 aktivně věnují. Na širší veřejnost jsou podle Moravce na webu zacílené dva animované cykly Slovník pojmů a Infodemie. „Sekundárním cílem projektu je posílení zdravotní a mediální gramotnosti veřejnosti, což může být jeden z preventivních kroků ve vztahu k infodemii,“ doplnil Moravec.


Projekt o infodemii byl podpořen Technologickou agenturou České republiky. Při hodnocení projektů usilujících o finanční podporu ve čtvrté veřejné soutěži Programu ÉTA se umístil na prvním místě, což dokládá kvalitu a odbornost celého řešitelského týmu. Kromě Petra Heriana se za Newton na projektu podílí Ivan Vodochodský, Věra Čarná, Alena Zachová, Tomáš KůstVít Kadlec. „Věříme, že výsledky výzkumů, které jsou teprve na počátku, budou zakomponovány i do vzdělávání budoucích novinářek a novinářů na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy,“ uzavírá Václav Moravec.

Čtěte také

Newsletter

Představení funkce PRAVIDLA

Zdravíme vás z Newtonu! V posledním předvolebním týdnu vám posíláme aktuální vhled do dění na sociálních sítích obou kandidátů na prezidenta ČR, včetně srovnání času promluv v jednéz posledních

Newsletter

Nový produkt PR report

Zdravíme vás z Newtonu! Vytvořte si PR report, který dá vašim datům smysl! Více informací zde Přehrát Jak vypadaly titulní stránky deníků v době prezidentských voleb před 10 lety? Přečtěte si

Newsletter

Nová generace NewtonOne a funkce DASHBOARD

Zdravíme vás z Newtonu! V prosinci naše systémy zaznamenaly nebývalý trend u jednoho produktu. A také top influencera… Novela autorského zákona vstupuje v platnost. Podřízne pod médii větev, anebo

Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost NEWTON Media, a.s. Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.

Zavřít
kresba mobil s aplikací NewtonOne

Jdeme na to!