Nový web Infomore.cz chce omezit šíření zavádějících informací o koronaviru

20201214 jak se referuje o koronaviru obr01

Fakulta sociálních věd UK, Lékařská fakulta MU v Brně a NEWTON Media spouští společný web s názvem Infomore.cz. Jeho cílem je omezit tzv. infodemii, tedy nadměrné šíření zkreslených a zavádějících informací k určitému problému. Vztahuje se nejen k současné pandemii Covidu-19, ale také k dalším budoucím epidemiím.

Nový web bude odhalovat neadekvátní práci novinářů s daty, využití nevhodných referenčních příkladů a srovnání nebo nedostatečnou znalost lékařské terminologie. „Následující týdny a měsíce hodláme věnovat rozboru mediálního pokrytí pandemie, poukazovat na dobrou i špatnou praxi medializace,“ uvedl hlavní řešitel projektu Václav Moravec z Fakulty sociálních věd UK.


Analytický tým NEWTON Media již do projektu přispívá analýzami klasických a sociálních médií vytvořenými za pomoci nástrojů umělé inteligence. Tyto analýzy by měly detekovat nesrovnalosti, manipulace, klamavé, poplašné či zkreslené informace a zmapovat jejich šíření českým mediálním prostorem a dopad na veřejnost. „Prostřednictvím mediálních analýz NEWTON Media a Fakulty sociálních věd chceme nastavovat zpětné zrcadlo žurnalistické praxi, ale také všem, kdo se v mediálním prostoru vyjadřují,“ popisuje společnou práci vědeckého týmu Petr Herian, zakladatel a majitel firmy NEWTON Media.


Web je určen zejména pro média, datové analytiky, odbornou veřejnost a další uživatele, kteří se pandemii Covid-19 aktivně věnují. Na širší veřejnost jsou podle Moravce na webu zacílené dva animované cykly Slovník pojmů a Infodemie. „Sekundárním cílem projektu je posílení zdravotní a mediální gramotnosti veřejnosti, což může být jeden z preventivních kroků ve vztahu k infodemii,“ doplnil Moravec.


Projekt o infodemii byl podpořen Technologickou agenturou České republiky. Při hodnocení projektů usilujících o finanční podporu ve čtvrté veřejné soutěži Programu ÉTA se umístil na prvním místě, což dokládá kvalitu a odbornost celého řešitelského týmu. Kromě Petra Heriana se za Newton na projektu podílí Ivan Vodochodský, Věra Čarná, Alena Zachová, Tomáš KůstVít Kadlec. „Věříme, že výsledky výzkumů, které jsou teprve na počátku, budou zakomponovány i do vzdělávání budoucích novinářek a novinářů na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy,“ uzavírá Václav Moravec.

Čtěte také

Pozvanka webinar korporace 1
Blog

Webinář týkající se e-commerce a elektroniky

Na webináři vám Vašek a Vojta představí konkrétní mediální výstupy třech českých firem. Uvidíte využití nejnovějších funkcionalit aplikace NewtonOne nové generace. Vašek a Vojta se zaměří nejen na obecné novinky a zajímavosti, ale také rozeberou mediální data těchto

telefon kresba

Jdeme na to!