Search
logo newton
logo newton

Noviny psané pod mostem

np

Snad každý, kdo občas cestuje hromadnou dopravou ve větších českých městech, si povšiml kamelotů časopisu Nový Prostor. Mnoho věcí mají společných: kromě zanedbaného zevnějšku a oblibě podporovat prodávaný časopis různými průpovídkami je to hlavně sociální třída, ze které pocházejí.

Foto: prodejce časopisu Nový Prostor. Zdroj: Ondřej Littera / MAFRA /Profimedia.cz

Tiskoviny tohoto typu existovaly ve světě již dlouhou dobu před vznikem Nového Prostoru, který se v České republice utvořil až v roce 1999 jako hlavní náplň činnosti stejnojmenné neziskové organizace. První pouliční noviny v moderní podobě se objevily v roce 1989 v New Yorku a v San Francisku pod názvy Street News a Street Sheet. Noviny, prodávané chudými a lidmi bez domova za účelem jak nalezení příjmů pro prodejce, tak zároveň jako prostředek k upozornění veřejnosti na sociální problémy nižších tříd, však vycházely již na konci 19. století.

Lid potřebuje pouliční noviny

V této době byl vznik podobných novin podpořen i jiným důvodem: zakladatelé věřili, že mainstreamová média nepokrývají témata, která by mohla zajímat obyčejné lidi. Mezi takové noviny se řadí War Cry, založený v roce 1879 soudobou Armádou spásy, Hobo News nebo nábožensky ovlivněný The Catholic Worker. V osmdesátých letech 20. století, v době stoupající nezaměstnanosti a zvyšujícího se podílu lidí žijících na ulici, znovu vyvstala potřeba založit noviny „od chudých nejen pro chudé“. Soudobá média totiž podle zástupců chudiny zobrazovala lidi bez domova jako kriminálníky a narkomany a bezdomovectví odsuzovala jako spíše výsledek lenosti než sociálních a politických faktorů.

Tak vznikly právě Street News, které inspirovaly velké množství podobných projektů hlavně v Severní Americe a Evropě – včetně Nového Prostoru. V polovině devadesátých let se začaly pouliční noviny sdružovat do organizací za účelem podpory nových i již zavedených periodik. Vznikla NASNA (North American Street Newspaper Association, 1997) a INSP (International Network of Street Papers, 1994).

Bližší pohled na většinu pouličních novin ukáže, že slouží podobným cílům, které lze shrnout do tří bodů. Prvním je poskytnutí příjmu a pracovních zkušeností lidem bez domova a ve složitých životních situacích, kteří pracují jako kameloti novin a často do nich i přispívají. Za druhé přinášejí široké veřejnosti informace o tématech spojených s chudobou a bezdomovectvím. Třetím bodem je vytvoření sociální sítě mezi lidmi z ulice. Ne všechny pouliční noviny jsou si však podobné jako vejce vejci. Britský The Big Issue je v souvislosti s „ideály“ pouličních novin kritizován za to, že ho sice na ulici prodávají bezdomovci, ale jinak má profesionální zaměstnance a redaktory a jeho obsah se zaměřuje na rozhovory a novinky o celebritách.

Problém je ve čtenářích i autorech

Pouliční noviny narážejí ovšem i na mnoho problémů. Některé vznikají na straně čtenářů, kteří se někdy bojí ke kamelotům přiblížit ze strachu z nákazy nějakou nemocí. Část kupujících jen přispěje penězi, aniž by si noviny vzali, případně je za rohem vhodí mezi odpadky. Nedostatečný odbyt je často přičítán nízkému zájmu o témata, obsažená v novinách, případně odporu ke kamelotům, který může být zapříčiněn i jejich přílišnou snahou a vtíravostí. Dalším problém někdy představují samotní členové redakce novin. Předně je to jejich nespolehlivost, nedostatek novinářské praxe a špatný přístup k informacím, který způsobuje, že jsou články v novinách neaktuální, a tudíž pro veřejnost nezajímavé. Některé noviny nebo organizace proto pořádají pro přispěvatele novinářské workshopy. Pouličním novinám občas komplikuje život i legislativa, která v některých zemích například brání kamelotům prodávat noviny na velkých přestupních uzlech hromadné dopravy.

Požadavky na uchazeče: skončete s drogami

Pouliční noviny mají podmínky, jež prodavač musí splňovat: například nesmí být gambler ani drogově či alkoholově závislý. Tato podmínka slouží jako prevence, že vydělané peníze prodejce nezneužije k prohloubení patologického chování (některé noviny poskytují drogově závislým uchazečům o místo prodejce pomoc s odvykáním).

Uchazeč o prodej Nového Prostoru (NP) na rozdíl od jiných podobných novin nemusí splňovat podmínku bezdomovectví. Místo toho je specifikováno, že musí být v „obtížné životní situaci, spojené s nedostatkem finančních prostředků, potřebných pro pokrytí základních životních potřeb“. Věk je omezen na 16 let.

Podle průzkumu u kamelotů NP tvoří z hlediska čtenářské obce největší část ženy (76 %), vysokoškolsky vzdělaní lidé (60 %) a lidé ve věku 26 – 30 let (31 %).

Pokud na vás někdo na ulici houkne „pane/paní, nemáte pět korun, nebo aspoň korunku, potřebuju na vlak domů…“ a vám se nechce přispět nešťastníkovi na jeho „trip“, lze místo toho sociálně slabší podpořit koupí pouličních novin – a možná si i něco zajímavého přečíst.

Lukáš Žák
autor je student FHS UK

Čtěte také

Pozvanka webinar korporace 1
Blog

Webinář týkající se e-commerce a elektroniky

Na webináři vám Vašek a Vojta představí konkrétní mediální výstupy třech českých firem. Uvidíte využití nejnovějších funkcionalit aplikace NewtonOne nové generace. Vašek a Vojta se zaměří nejen na obecné novinky a zajímavosti, ale také rozeberou mediální data těchto

telefon kresba

Jdeme na to!