Novinář Uri Avnery: izraelský Remarque

Uri Avneri

Na izraelské mediální a politické scéně desítky let působí „doyen“, jímž je novinář, autor a politik Uri Avnery. Minulý rok Avnery oslavil 90. narozeniny, ale i přes svůj věk zůstal novinářský i politický činný. V průběhu celého svého života aktivně podporoval mírové řešení izraelsko-palestinského konfliktu.

Foto: Uri Avnery. Zdroj: Profimedia.cz

Uri Avnery se narodil se 10. září 1923 v Německu ve známé židovské rodině jako Helmut Ostermann (Uri si v 18 letech změnil jméno a příjmení na hebrejské, jak bylo tehdy u Židů osidlujících Palestinu zvykem). Avneryho otec pracoval jako bankéř a finanční poradce. Jako skalní sionista se ihned poté, co se v Německu moci ujal Adolf Hitler, se svou rodinou odstěhoval do Palestiny. Avneryho otec přišel brzy o všechny své peníze a musel se živit manuální prací, aby rodinu zabezpečil.

Jelikož rodina živořila v chudobě, Uri jako sotva patnáctiletý chlapec odešel ze školy a stal se členem paramilitární skupiny Irgun, která na území britské mandátní Palestiny prováděla vojenské operace proti britským kolonizátorům a palestinským Arabům. Byl však příliš mladý na to, aby se sám vojenských akcí mohl účastnit, a zanedlouho poté, co do Irgunu vstoupil, začal vydávat interní revizionistický časopis Ba-Ma'avak (V boji). Už v 17 letech začal psát do různých nezávislých časopisů.

Nový hebrejský národ?

Po třech letech Uri Irgun opustil na protest proti „antiarabským, antisociálním a teroristickým metodám,“ k nimž se sionisté z Irgunu v bojích proti Britům a Arabům uchylovali, s tím, že neuznával zabíjení Arabů v odvetných akcích. V roce 1946 Avnery založil vlastní aktivistickou skupinu s názvem Eretz Yisrael Hatze'ira (Mladá izraelská země), která vydávala časopis Ma'avak (Boj). Činnost tohoto periodika vyvolala nebývalý poprask mezi sionisty a židovským obyvatelstvem, protože Avnery a jeho kolegové psali o tom, že židovská komunita v Palestině představuje nový hebrejský národ v rámci celého židovstva – šlo prý o asijský národ, jenž je přirozeným spojencem arabského světa.

Na filištínských polích klid

Několik měsíců před vypuknutím první arabsko-izraelské války Avnery publikoval brožurku s názvem War or Peace in the Semitic Region (Válka nebo mír v oblasti, kde žijí Semité), ve které volal po novém radikálním přístupu k dění v Palestině – vytvořením aliance hebrejských a arabských národních hnutí, jež by společně osvobodily semitskou oblast od britských kolonizátorů a vytvořily zde semitské společenství a hospodářskou zónu v rámci rodícího se třetího světa. Výtisky byly zaslány médiím arabských států a pasáže z brožurky se dokonce objevily v některých arabských tiskovinách, ovšem bez valné odezvy.

Poté, co vypukla arabsko-izraelská válka, Avnery vstoupil do armády a posléze se dobrovolně přidal k legendárnímu komandu "Samson's Foxes" (Samsonovy lišky), které operovalo na egyptské frontě. Avnery v té době posílal nejstaršímu izraelskému listu Haaretz zprávy z válečného kotle, které byly pravidelně tištěny a později vyšly v knize s názvem In the Fields of Philistia (Na filištínských polích). Tato kniha se stala bestsellerem a je obecně považována za zásadní výpověď o první arabsko-izraelské válce a srovnávána s Remarquovou klasikou Na západní frontě klid. Avnery napsal pokračování této knihy pod názvem The Other Side of the Coin (Druhá strana mince), v níž líčí temné stránky války, včetně zvěrstev spáchaných na palestinských Arabech a jejich násilného vystěhování z domovů. Knihu ale cenzor k vydání neschválil. Avnery byl na konci války vážně zraněn a v roce 1949 byl definitivně zproštěn vojenské služby.    

V témže roce dostal Avnery nabídku, aby pracoval v listu Haaretz. Avnery na spolupráci kývl, ale po roce redakci opustil s odůvodněním, že mu nebylo umožněno psát o masivním vyvlastňování půdy patřící Arabům, jež prováděla vláda Davida Bena Guriona.

„Tento svět“ podle Avneryho

O rok později Avnery oživil jeden upadající magazín a vytvořil z něj prosperující zpravodajský časopis s názvem HaOlam HaZeh (Tento svět), a to ve stylu periodik, jakými jsou Time MagazineDer Spiegel. Časopis vydával až do 90. let. Toto periodikum bylo chrličem textů, které se ostře vymezovaly proti izraelskému establishmentu. List informoval čtenáře o politických skandálech a korupci, dlouhá léta ztělesňoval přední alternativní izraelské médium, a de facto sloužil jako vzor pro další izraelská média. Ostruhy zde získávali významní izraelští žurnalisté, třeba Peretz Kidmon.

HaOlam HaZeh psal o nepříliš známých a pro izraelskou vládu nepříjemných událostech, například o masakru civilistů v jordánské vesnici Kibija izraelskými vojáky pod velením Ariela Šarona. Přestože se Avnery bil především za práva palestinských a izraelských Arabů, redakční politika jeho časopisu kritizovala též arabské státy, a v roce 1952 dokonce horoval pro preventivní válku s Egyptem. Po Suezské krizi se však výlučně soustředil na kritiku své vlasti.

Z novináře politikem

V roce 1965 Avnery vstoupil do politické arény a stal se členem Knessetu v dresu vlastní strany HaOlam HaZeh – Koah Hadash, později přejmenované na Meri. V poslaneckých lavicích působil v letech 1965 až 74 a 1979 až 1981. Prosazoval radikálně levicovou politiku: odluku náboženství a státu, rovnost pro arabskou menšinu, orientální Židy a ženy, sociální spravedlnost, vytvoření palestinského státu na Západním břehu a v Gaze. Navrhl rovněž vznik arabsko-izraelské aliance v širším regionu. V červenci 1982 Avnery coby první izraelský politik překročil „oficiální linii“ a setkal se s Jásirem Arafatem, jenž se právě nacházel v Bejrútu obléhaném vojsky Ariela Šarona. Styky s Arafatovou OOP navázal už v polovině 70. let, kdy byl Arafat ochoten s Izraelci diplomaticky vyjednávat. 

V 90. letech se neúnavný Avnery pustil do mírových aktivit a v roce 1993 založil lidskoprávní organizaci Gush Shalom, jejíž náplní je pomáhat především Palestincům na okupovaném Západním břehu a v Gaze, informovat veřejnost o válečných zločinech páchaných izraelskou armádou (IDF) a prosazovat tzv. dvojstátní řešení. Činnost organizace vyvolala tvrdou kritiku na izraelské politické scéně, ačkoliv ze strany mezinárodních lidskoprávních organizací se jí dostalo spíše pozitivních reakcí. V roce 2005 byl Avnery v anketě pořádané izraelským zpravodajským webem Ynet zvolen za jednoho z nejvýznamnějších Izraelců všech dob.

Uri Avnery je autorem dvanácti knih, jež pojednávají o izraelsko-palestinském konfliktu. Za svou aktivistickou práci pro dosažení míru, podporu pro vytvoření sekulárního státu všech občanů v historické Palestině, obdržel v cizině řadu mezinárodních ocenění, nicméně doma v Izraeli zatím žádnou cenu nedostal.  

Daniel Veselý
autor je překladatel a publicista

Čtěte také

Blog

Jste na Telegramu?

Níže jsou uvedeny nejvíce zmiňované účty v tradičních českých médiích. Telegram je komunikační prostředek, který se řadí mezi nejoblíbenější u Ukrajinců a Rusů. Populární je především, protože zde

Blog

Medializace mezinárodního veletrhu ReBuild Ukraine. Tohoto veletrhu se zúčastnily zajímavé subjekty. Akce přitáhla pozornost širší a odborné veřejnosti.

Je to již rok od té doby, co se Ukrajina stala terčem útoku ze strany Ruska. Nedávno se ve Varšavě konal mezinárodní veletrh ReBuild Ukraine a my jsme

Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost NEWTON Media, a.s. Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.

Zavřít
kresba mobil s aplikací NewtonOne

Jdeme na to!