Největšímu zájmu médií se před volbami těšila ODS, v inzerci nemá ČSSD konkurenci

checklist 1917547 640

Největší pozornosti médií, a to jak tištěných, tak i internetových, televize a rozhlasu, se v předvolebním období těšily velké strany – ODS a ČSSD, kterým náležel dohromady téměř 60% podíl na souhrnné medializaci osmi stran (ODS, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, TOP 09, SZ, VV a SPOZ). Občanští demokraté však poutali zájem médií přece jen více, když ve spontánní publicitě předčili ČSSD o osm procent. Podle nákladů vynaložených na inzerci dominovala ČSSD (54% podíl na inzerci těchto stran), která od počátku roku 2010 investovala do reklamy více než čtvrt miliardy korun.

Ukázala to mediální analýza společnosti NEWTON Media, a.s., která porovnala spontánní publicitu vybraných politických stran s náklady, které vynaložily na inzerci v tisku, na internetu a venkovních plochách (tzv. OOH reklama). Sledovaným obdobím byly první čtyři měsíce letošního roku. Do porovnání bylo zahrnuto osm stran, jimž předvolební průzkumy veřejného mínění přisuzovaly reálnou šanci na překročení pětiprocentní hranice nutné pro vstup do Poslanecké sněmovny. Údaje o inzerci převzala NEWTON Media od společnosti Admosphere, s.r.o.

Seřadíme-li strany podle jejich spontánní publicity, dostaneme téměř stejné pořadí jako ve sněmovních volbách v roce 2006, kdy největší počet voličských hlasů získala ODS následovaná ČSSD, KSČM a KDU-ČSL. Liší se pouze umístění na páté pozici, již ve volbách obsadila Strana zelených, zatímco podle výše letošní medializace patří TOP 09. Strana Karla Schwarzenberga tak zároveň dosáhla prvenství mezi nováčky na tuzemské politické scéně. K nim se řadí i Strana práv občanů – Zemanovci, jejíž medializace v rámci sledovaného období spíše stagnovala, a Věci veřejné, které naopak vykazovaly prudký vzestup publicity, když jejich dubnový počet příspěvků byl o 536 % vyšší než v lednu. Takto strmý vzestup nenastal u žádné z ostatních sledovaných stran.

Jestliže z hlediska kvantitativní spontánní medializace byla nejúspěšnější ODS, sociální demokraté inzerovali ze všech nejvíce v tisku a na venkovních plochách; na internetu však zaostali za ODS, která zde zaplatila přibližně 12 milionů korun oproti 9,5 milionům ČSSD. Celkově vložila ČSSD do reklamy 263 146 947 korun (54 % celkové inzerce osmi stran), zatímco občanští demokraté 162 708 513 korun (33%), tedy zhruba o 100 milionů korun méně. Třetí největší díl z reklamního koláče (8 %) si ukrojily Věci veřejné s investovanou částkou 38 506 588 korun. Strana práv občanů vydala na svou propagaci 15 497 812 korun (3 %), přičemž stejně jako tři výše zmíněné subjekty směřovala nejvíce prostředků do tiskové reklamy. To ovšem neplatilo pro TOP 09 (7 134 862 Kč; 1 %), která tři čtvrtiny investovaných peněz zaplatila za venkovní reklamu a na rozdíl od „Zemanovců“ (ale i KSČM, KDU-ČSL a SZ) inzerovala i na internetu. KSČM vyčlenila na reklamní účely částku 4 008 004 korun (1 %), z nichž 97 % směřovalo do tištěných titulů. Především na inzerci v tisku vsadila i Strana zelených, která zde investovala 89 % z celkových 1 182 332 korun vynaložených na předvolební reklamu. Na sumě, kterou osm stran podpořilo svou propagaci, se zelení, stejně jako KDU-ČSL, nepodíleli ani jedním celým procentem. Zmíněná KDU-ČSL (1 000 274 Kč) zvolila podobnou taktiku jako TOP 09, když výrazně upřednostnila venkovní reklamu před tiskovou (822 989 Kč oproti 177 285 Kč).

Graf porovnává spontánní publicitu osmi politických stran ve sledovaných skupinách médií (celostátní deníky, regionální tituly, týdeníky a časopisy, internetové servery a televize a rozhlas) s náklady, které tyto strany vynaložily na inzerci v tisku, na internetu a na venkovních plochách. Sledovaným obdobím byly první čtyři měsíce roku 2010. Zdroj informací týkající se inzerce: Admosphere, s.r.o. (monitoring internetu – zdroj: SPIR – MEDIARESEARCH, a.s.).

NEWTON Media, a. s., je největší nadnárodní středoevropskou společností monitorující mediální trh. Dodává v elektronické podobě plný obsah zpráv z tisku (novin, časopisů), zpravodajských pořadů televizních a rozhlasových stanic, agenturního zpravodajství a internetu. NEWTON Media, a. s., vlastní nejbohatší archiv plných znění sahající až do roku 1993. Informace zpracovává na vysoké profesionální úrovni a poskytuje celou paletu služeb založenou na práci s nimi. NEWTON Media, a. s., poskytuje klasický monitoring, on-line monitoring internetu, mediální analýzy, oborové výběry, manažerské produkty, zprávy včasného varování a další služby. NEWTON Media, a. s., nabízí široké služby vydavatelům.

Produkty a služby společnosti jsou vždy maximálně přizpůsobeny požadavkům jednotlivých klientů. Standardně je nabízen zkušební provoz zdarma pro prověření vysoké úrovně služeb NEWTON Media, a.s. Softwarové aplikace včetně uživatelských rozhraní a speciální vyhledávací technologie, které byly vyvinuty na míru naší společností, umožňují klientům pohodlně a efektivně pracovat s informacemi a tvořit tak vlastní přidanou hodnotu.

Čtěte také

A business woman reading newspaper while working in the office
Blog

Úvod do monitoringu médií: Jak sledování médií může změnit vaše podnikání

V dnešním digitálně propojeném světě je monitoring médií nezbytným nástrojem pro každého, kdo chce účinně spravovat svou značku a vztahy s veřejností. Nezáleží na tom, zda jste malá start-up firma nebo velká nadnárodní korporace; sledování toho, co se o vás říká v médiích, může mít obrovský dopad na vaši firemní strategii a veřejný obraz.

telefon kresba

Jdeme na to!