Mediální analýza Vystrčilovy cesty na Taiwan ukazuje, že debatou na českých sítích hýbaly hlavně názory politiků.

Vystrcil Tchaj wan scaled

Fotografie: Lucie Šplíchalová
Autorský tým: Alena Zachová, Martina Maňhalová, Tomáš Kůst

Zářijová cesta předsedy senátu Miloše Vystrčila na Taiwan vyvolala na české i zahraniční mediální scéně velký rozruch. Během čtyř měsíců, od oznámení záměru návštěvu uskutečnit, tedy od 30. května do konce září, se o ní v klasických českých médiích objevilo přes 8 000 zmínek a na sociálních médiích bylo 19 451 zmínek, z toho zhruba 13 000 na Twitteru a přes 3 000 na Facebooku. Vyplývá to z analýzy společnosti NEWTON Media pro Česko-taiwanskou obchodní komoru.

Analýza také ukazuje, v jakém kontextu o této události média informují, a v této souvislosti jakým způsobem se o ní hovoří na sociálních sítích. „Faktem je, že téma obchodních vztahů s Taiwanem je české veřejnosti spíše vzdálené. Přesto byla debata ohledně cesty velmi rozsáhlá, a diskuse se proměňovaly pod vlivem názorů osobností z politické sféry. Internetová veřejnost na tomto příkladu jasně ukázala svou ovlivnitelnost. Argumenty v diskusích byly často jen útržkovité a tvořily je zkreslené informace z příspěvků politiků či z článků v médiích,“ říká Alena Zachová, vedoucí analýz sociálních sítí v NEWTON Media.

Spor o rovnou páteř
Debaty odstartovaly poté, kdy Miloš Vystrčil oznámil plán své cesty, a kdy začaly přicházet vyjádření podpory nebo nesouhlasu s cestou od významných osobností politické sféry, jako je Jiří Drahoš, Mirek Topolánek, Pavel Fischer, Petr Fiala, Tomio Okamura a další. Mezi nejvlivnější autory zmínek patřila také světová a regionální média, která na svých Twitterových účtech o cestě informovala. Ze světa plynuly v naprosté většině pozitivní reakce. Strmý nárůst publicity lze zaregistrovat od poloviny srpna. Ústředním tématem všech zmínek je politický význam cesty a morální hodnoty, které reprezentuje (zachycené nejužívanějším hashtagem #letsvobody). Debata v tomto období čítá tisíce příspěvků. Je vidět, že nálada ve společnosti se oproti prvnímu nárůstu publicity na začátku června značně proměnila. První vlna zmínek o cestě měla spíše informativní charakter bez znatelnějšího názorového zabarvení. Druhá vlna byla naopak výrazněji názorově vyhrocená. V obou vlnách se objevovaly různé formy dovětků jako „i přes čínské výhrůžky“, „odplata za smrt J. Kubery“ apod. Nejpočetnější diskuse u článků v médiích probíhaly na portálech novinky.cz, idnes.cz, blesk.cz, lidovky.cz, eurozprávy.cz a globe24.cz. Na portálech eurozprávy.cz a blesk.cz byla nejvyšší koncentrace negativních komentářů.

Třetina zmínek je pozitivní
Celkem 69 % všech zmínek o cestě bylo zveřejněno na Twitteru. Z celkového počtu zmínek jich 35 % mělo pozitivní charakter. Kladné zmínky jsou často zaměřeny přímo na osobu Miloše Vystrčila. Jde o poměrně překvapivý výsledek s ohledem na to, že se v závěru jednalo o velmi politicky exponované téma. Navíc Twitter nebývá v českém prostředí běžnou platformou diskusí. Umírněnější charakter této sociální sítě a profil jejího českého publika přispěl k převaze pozitivního hodnocení cesty. Lze tvrdit, že kdyby se hlavní linie diskusí odehrávala na českém Facebooku, převážily by zmínky spíše negativní (i vlivem snadnějšího rozvinutí konfrontací mezi diskutujícími ve vláknech).

Nejčastějším tématem diskusí bylo porovnávání vztahů s Taiwanem a Čínou a dopad cesty na vztah s Čínou, kterou zmiňovala více než čtvrtina příspěvků (26 %). Hlavním diskutovaným hlediskem byly v této otázce obchodní vztahy, kterým se věnovalo 14 % komentářů. Uživatelé často děkovali Miloši Vystrčilovi, že se snaží dokončit misi Jaroslava Kubery. Příspěvky také oceňovaly, že se nebojí výhrůžek ze strany Číny.  Objevují se i zmínky, že by Česká republika potřebovala prezidenta s takovými hodnotami, díky nimž by nesloužil cizím mocnostem a dodržoval Ústavu a zákony republiky.

Negativní zmínky se shodovali na českých i taiwanských sítích
Jen 15 % zmínek bylo negativního charakteru. Negativní zmínky byly často spojeny s kritikou Senátu jako takového. Nejčastěji se negativní komentáře zabývaly finanční stránkou cesty, toto téma významně zpopularizovaly příspěvky Tomia Okamury. Mnozí komentující se vyjadřovali nevybíravým slovníkem ke konkrétním osobám cesty, jejich předchozímu politickému působení a činnosti. Negativní komentáře se také vázaly přímo ke straně ODS a jejím členům. Zajímavostí je, že i na taiwanských sociálních sítích zaznívala podobně laděná kritika, která odrážela články v čínských médiích. Zaznívaly komentáře jako: „Kolik Vám za tohle Tchaj-wan zaplatil?“, „Jste jen americká loutka“, „Čechy ani Tchaj-wan nezajímá – jsou tu jen na dovolené“.

Ohlasy ve světě
Zájem světového online publika se projevil pouze těsně před začátkem a v průběhu cesty samotné. Pozornost pak v globálním kontextu vyvolal ještě krok Karla Komárka a nákup klavírů Petrof. Odezva převládala z 96 % také na síti Twitter.  Naprostá většina byla neutrálního, čistě informativního charakteru. Aktivní byly diskutující především v Hong Kongu (1 409 zmínek), v USA (687 zmínek) a Japonsku (470 zmínek). V přepočtu na počet obyvatel byla publicita silná také v dalších státech regionu – v Singapuru, Austrálii a na Novém Zélandu. Naopak evropské země jako Francie či Německo neprojevily o cestu na svých sociálních sítích větší zájem. V celém světě zarezonoval Vystrčilův výrok „jsem Taiwanec“, nejvýrazněji na Taiwanu samotném, ale také v Hong Kongu, USA, Japonsku, Kanadě, Velké Británii a Austrálii. Celkově se k větě vztahovalo 15 000 zmínek napříč sítěmi, převažovaly pozitivní odezvy.


Kontakt pro média:
Jitka Adamčíková
T: 00420 605 441 267
Jitka.Adamcikova@newtonmedia.cz


NEWTON Media, a. s.
Společnost NEWTON Media je největší středoevropský poskytovatel služeb mediálního monitoringu a analýz s tradicí od roku 1995. Působí v ČR, na Slovensku, v Polsku, Chorvatsku, Slovinsku, Srbsku, Bosně a Hercegovině a Makedonii. Monitoring a analýzy NEWTON Media pokrývají oblast tradičních médií, internetu a sociálních sítí. Společnost disponuje největším mediálním archivem ve střední Evropě sahajícím do roku 1996. Portfolio služeb s přidanou hodnotou zahrnuje strategické poradenství a návrhy a realizaci doporučení s cílem napomoci klientům posílit jejich konkurenceschopnost. Je členem mezinárodních odborných sdružení FIBEP a AMEC a sdílí mediální obsah s dalšími agenturami z celého světa. Pro více informací navštivte www.newtonmedia.cz

Čtěte také

Pozvanka webinar korporace 1
Blog

Webinář týkající se e-commerce a elektroniky

Na webináři vám Vašek a Vojta představí konkrétní mediální výstupy třech českých firem. Uvidíte využití nejnovějších funkcionalit aplikace NewtonOne nové generace. Vašek a Vojta se zaměří nejen na obecné novinky a zajímavosti, ale také rozeberou mediální data těchto

telefon kresba

Jdeme na to!