Lidé se umělé inteligence bojí, média ji vnímají jako příležitost

Zatímco tradiční média prezentují umělou inteligenci a inovace v mnoha oblastech využití jako příležitost, lidé často v sociálních médiích projevují obavy a vnímají je jako hrozbu. Podívejte se na analýzu mediálního obrazu inovací a umělé inteligence v českých médiích.

Analyzovali jsme více než sto tisíc příspěvků, které se v našich médiích a v sociálních médiích v posledním roce věnovaly tématu umělé inteligence. Negativních zpráv o umělé inteligenci bylo v tradičních médiích jen jedno procento. Naopak lidé v sociálních médiích se téměř v jedné třetině umělé inteligence obávali nebo ji kritizovali.

Lidé vyjadřují strach ze zneužívání technologií a umělou inteligenci považují za potenciální hrozbu. „Nesporný je vliv popkultury – lidé se obávají zotročení lidstva stroji, někteří dokonce hovoří o možném spiknutí AI s mimozemšťany a následném zničení naší civilizace,“ upřesňuje jeden z autorů analýzy Tomáš Kůst.

Pro média je téma inovací a umělé inteligence velice atraktivní. Na titulní straně některého z českých deníků se o něm psalo každý třetí den. V oborech, jakými jsou zdravotnictví, doprava nebo průmysl jsou inovace a umělá inteligence vnímány jako příležitost. Naopak v případě armády, vlád a státní správy se lidé obávají zneužívání technologií a inovace a umělou inteligenci považují za potenciální hrozbu.

Podívejte se na detailní závěry analýzy, kterou nám pomohla zpracovat také umělé inteligence.

Tradiční média pozitivně, lidé na sítích ve třetině negativně

Z mediální analýzy vyplývá, že o umělé inteligenci tradiční média informovala spíše pozitivně a neutrálně, negativní zmínky pak tvořily pouze jedno procento. Naopak lidé v sociálních médiích se téměř v jedné třetině umělé inteligence obávali nebo ji kritizovali. Ve virtuálním světě představovaly pozitivní zmínky na danou oblast jen 18 procent. Negativních pak bylo 28 procent a byly spojeny především s nejistotou ohledně budoucnosti. Ve zmínkách pak nechyběly ani konspirační teorie. Lidé například hovořili o možném spiknutí umělé inteligence s mimozemšťany a následném zničení naší civilizace.

Umělá inteligence jako příležitost i hrozba

Průzkum se rovněž zaměřil na to, jak je dané téma interpretováno z pohledu využití umělé inteligence v různých oblastech. Varovný tón se objevoval v médiích ve spojení s armádou, zbraněmi a rovněž také s vládou a státní správou. Jako příležitost pak bylo téma vnímáno v průmyslu, dopravě či zdravotnictví. Důležitým faktorem byla především skutečnost, že klasická média se věnovala zejména novinkám a technologickým veletrhům. Celá řada zpráv o využití umělé inteligence v různých oblastech tak byla optimisticky laděna. Negativní úhel pohledu pak přinesly následné reakce na zveřejněné články, kdy lidé odváděli diskuzi od samotných novinek k možným důsledkům. Dělo se tak v sociálních médiích, kdy téměř jedna třetina diskutujících byla k tématům kritická.

Inovace jako současnost či budoucnost průmyslu

Mainstreamová média pojímala umělou inteligenci ve třech čtvrtinách zmínek již jako součást dnešního světa, který nás obklopuje. Zbytek příspěvků byl zaměřen na vývoj a využití v následujících letech. V nadpoloviční většině příspěvků v mainstreamových médiích se veřejnost mohla seznámit s konkrétními příklady nasazení nových technologií do praxe. Jednalo se například o coroboty v továrně na auta či využití umělé inteligence v robotické chirurgii. Články, které měly spojení se současností, obsahovaly ve většině případů optimistické postoje oproti příspěvkům, které nahlížely do budoucnosti. Ty se projevovaly nejistotou, která byla spojena s trendem robotizace a vlivem na trh práce. Negativní postoj se pak částečně odrazil i v sociálních médiích. V nich se diskutovalo o možném nahrazení člověka strojem a o hrozbě ztráty zaměstnání.

Monitorovaná témata byla často skloňována ve spojitosti s celosvětově významnými producenty výrobků, poskytovatelů služeb i institucí. V mainstreamových médiích se jednalo nejčastěji o firmy Mobile Industrial Robots, KUKA, Kawasaki Heavy Industries či ABB. V sociálních médiích pak o společnosti Google, Intel, Nvidia, Huawei, ale i Škoda Auto, Česká televize nebo ČVUT.

Inovace a umělá inteligence v médiích bude také tématem mezinárodní konference

Analýza vznikla pro pražský mezinárodní kongres odborníků na mediální a marketingovou komunikaci AMEC Global Summit, který se uskuteční od 21. do 23. května 2019 v Praze. Konference se bude oblasti inovací a umělé inteligenci věnovat také.

„V mnoha oborech je dnes umělá inteligence naprosto běžná. Naproti tomu v mediálním průmyslu je stále spíš popelkou. O tom chceme na pražském kongresu hodně mluvit,“ říká Petr Herian, globální CEO NEWTON Media.

Informace k analýze

  • sledované období: 1. 3. 2018 až 28. 2. 2019
  • analýza českých mainstreamových médií: TV, rozhlas, tisk, internet
  • analýza českých sociálních médií: Facebook, YouTube, Instagram, fóra a další
  • sledovaná témata: umělá inteligence, robotizace, digitalizace, Průmyslu 4.0, machine learning
  • sledováno napříč médii i napříč různými obory
MEDIAINFO

MEDIAINFO
Magazín NEWTON Media, a.s.

Čtěte také

Newsletter

Představení funkce PRAVIDLA

Zdravíme vás z Newtonu! V posledním předvolebním týdnu vám posíláme aktuální vhled do dění na sociálních sítích obou kandidátů na prezidenta ČR, včetně srovnání času promluv v jednéz posledních

Newsletter

Nový produkt PR report

Zdravíme vás z Newtonu! Vytvořte si PR report, který dá vašim datům smysl! Více informací zde Přehrát Jak vypadaly titulní stránky deníků v době prezidentských voleb před 10 lety? Přečtěte si

Newsletter

Nová generace NewtonOne a funkce DASHBOARD

Zdravíme vás z Newtonu! V prosinci naše systémy zaznamenaly nebývalý trend u jednoho produktu. A také top influencera… Novela autorského zákona vstupuje v platnost. Podřízne pod médii větev, anebo

Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost NEWTON Media, a.s. Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.

Zavřít
kresba mobil s aplikací NewtonOne

Jdeme na to!