Epidemie eboly v médiích

ebola

Mnoho zpráv o událostech ve vzdálených koutech světa se ke koncovému příjemci dostane v neúplné podobě, která často ani zdaleka nedokáže věrně zprostředkovat celkový obraz místního dění. Následující článek porovnává fakta o epidemii eboly v západní Africe se zprávami v českých i zahraničních médiích.

Foto: ilustrační. Zdroj: Profimedia.cz

O vážnosti situace vypovídají již základní čísla: počátkem července WHO (World Health Organization) hlásila 759 nakažených, z nichž 467 nemoci podlehlo. Letošní epidemie je tedy nesrovnatelně větší než jakákoliv jiná od roku 1976, kdy byl virus objeven.

Máme co do činění s virem – rasistou?

Pro někoho, kdo bližší informace o epidemii nezná, mohou být tato čísla přinejmenším znepokojující. Přesto se alarmující zprávy z Guiney, Sierry Leone a Libérie neobjevují zdaleka tak často, jak by si ke své závažnosti zasloužily. Je to způsobené tím, že o epidemii si lidé zbytku světa představují, že je záležitostí části tropů kdesi v Africe, kde hrstka domorodců umírá kvůli tomu, že nemá dostatečnou hygienickou osvětu a zdravotnický kapitál?

Do určité míry ano. Povědomí exotičnosti eboly lze pozorovat na frekvenci různých druhů zpráv o této nemoci, které se objevují na zpravodajských portálech i tak celosvětově významných médií, jako jsou CNN, BBC nebo Reuters. Mezi nejběžnější patří ty, v nichž jsou jako hlavní problém popisovány kulturní překážky, které brání lékařům účinně bojovat proti šíření nákazy. Až to téměř vypadá, že si virus vybírá jen jednu kulturu. Ve zprávách se také neobjevuje fakt, že přítomnost viru v této lokaci nezapříčinil lidský faktor, ale přenášela ho zvířata – kultura i rasa má s vypuknutím epidemie jen velmi málo společného.

Tímto směrem jdou i některé další zprávy, které média zveřejňují. Píše se o kontroverzních výrocích francouzského politika Jean-Marie Le Pena, podle něhož by ebola vyřešila populační přebytek a problémy masových imigrací. Takže zatímco se v Evropě řeší pojmy xenofobie a rasismu, v západní Africe umírají stovky lidí. Relevantní informace o tom, jak se postupuje v boji proti nemoci, si zájemce musí vyhledávat přímo u zdroje, tedy u organizací, které již konkrétní kroky podnikají a působí přímo v terénu (WHO, Červený kříž, Lékaři bez hranic). V klasickém zpravodajství se totiž kromě výše uvedeného dozví již jen počty úmrtí a různé výzvy – ať již od vlád různých zemí či od mezinárodních organizací – o tom, že je potřeba „podniknout jisté kroky“.

Strach z cizích

Za zmínku v souvislosti s epidemií stojí i zprávy o údajném rozšíření nákazy do Itálie. Jelikož je Itálie hlavním místem, přes které proudí migranti z Afriky do Evropy, muselo být zaujato oficiální stanovisko. Ministerstvo zdravotnictví v Itálii oznámilo, že učinilo vhodná opatření u všech mezinárodních přístupových bodů do země, což by vzhledem k inkubační době viru a relativní náročnosti přenosu mělo stačit. Přesto se zvláště na menších internetových zpravodajských serverech rozmohly konspirační teorie, podle nichž se na různých místech čas od času objeví skupinka Afričanů, kteří trpí podezřelými horečkami a bolestmi hlavy. To pak stačí k tomu, aby se našli lidé, kteří hlásají naprosté uzavření hranic a držení migrantů na moři v karanténě a kteří používají caps lock a vykřičník jako univerzální symboly pravdy („CHCETE UDĚLIT OBČANSTVÍ I EBOLE?!“). I přesto, že to jsou nesmysly, mají tyto falešné poplachy tendenci se uchytit a jako důsledek se tak šíří spíš xenofobní nálady.

Boj proti nákaze je již lépe organizován

WHO stanovila tři hlavní důvody šíření eboly: přenos 1) ve venkovských komunitách, způsobený silnými kulturními zvyky a tradicemi, 2) v hustě zalidněných sub-urbánních oblastech a 3) v pohraničních oblastech, kde pokračují sociální interakce mezi obyvateli. Média se při uvádění důvodů soustředí na první důvod, a i kvůli tomu má ebola pověst exotického viru, který by se v civilizované společnosti nemohl šířit.

Nejnovějším důležitým zvratem, o němž některá média informovala, bylo stanovení společného plánu ministerstev zdravotnictví jedenácti afrických zemí ohrožených nákazou. Společně s mezinárodními humanitárními organizacemi očekávají, že se epidemie eboly opět dostane pod kontrolu.

Lukáš Žák
autor je student FHS UK

Čtěte také

Pozvanka webinar korporace 1
Blog

Webinář týkající se e-commerce a elektroniky

Na webináři vám Vašek a Vojta představí konkrétní mediální výstupy třech českých firem. Uvidíte využití nejnovějších funkcionalit aplikace NewtonOne nové generace. Vašek a Vojta se zaměří nejen na obecné novinky a zajímavosti, ale také rozeberou mediální data těchto

telefon kresba

Jdeme na to!