Deník Mladá fronta Dnes v ohrožení?

mf dnes logo

Mladá fronta DNES přestala být platnou ochrannou známkou. Rozhodl tak Český úřad průmyslového vlastnictví. Spor mezi vydavatelstvími Mafra a Mladá fronta se táhne od roku 2004.

 

Logo: MF Dnes, Zdroj: Mafra, a.s.

Úřad průmyslového vlastnictví zneplatnil známku Mladá fronta DNES. Ve sporu o práva k ochranné známce „Mladá fronta“ tak uspělo stejnojmenné nakladatelství a vydavatelství, akciová společnost Mladá fronta. Vydavatel deníku Mladá fronta DNES, společnost MAFRA, tedy užívala ochrannou známku „Mladá fronta Dnes“ neoprávněně. Vyplývá to z aktuálního rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) Josefa Kratochvíla z 2. srpna. Ten na návrh rozkladové komise ÚPV zamítl rozklad společnosti MAFRA proti původnímu prohlášení kombinované ochranné známky číslo 174995 ve znění „Mladá fronta Dnes“ za neplatnou.

Společnost MAFRA považuje toto rozhodnutí za naprosto bezprecedentní –  neboť prý  “překrucuje relevantní zákonná ustanovení a zároveň nerespektuje předchozí pravomocná soudní rozhodnutí. Navíc toto řízení bylo podle názoru naší společnosti nestandardní. Naše společnost samozřejmě podá proti tomuto rozhodnutí žalobu k Městskému soudu v Praze,“ reagovala Mafra v oficiální tiskové zprávě.

Jde mimořádně zajímavou právní „kuriozitu“ – k výmazu ochranné známky totiž došlo po více jak 20 letech jejího užívání. „Naše společnost již několik sporů se společností Mladá fronta, a.s. ohledně názvu našeho deníku vyhrála. V těchto sporech soudy a také samotný Úřad průmyslového vlastnictví nejen odmítly předchozí návrhy na výmaz našich známek, ale zároveň soudy pravomocně rozhodly o tom, že se společnost Mladá fronta, a.s. dopustila vůči nám nekalé soutěže. Ostatně samotný Úřad průmyslového vlastnictví naši ochrannou známku v roce 1994 do rejstříku zapsal, o to překvapivější je současné opačné rozhodnutí, které bylo formálně vydáno k návrhu společnosti EUROPEAN FINANCIAL SERVICES, Ltd., což je akcionář společnosti Mladá fronta, a.s.,“ informovala Mafra. Ta zároveň důrazně ubezpečuje, že se aktuání dění nijak nedotýká práva k užívání názvu deníku Mladá fronta DNES.

 

 

Martin Maruniak
autor je novinář
 

 

Čtěte také

A business woman reading newspaper while working in the office
Blog

Úvod do monitoringu médií: Jak sledování médií může změnit vaše podnikání

V dnešním digitálně propojeném světě je monitoring médií nezbytným nástrojem pro každého, kdo chce účinně spravovat svou značku a vztahy s veřejností. Nezáleží na tom, zda jste malá start-up firma nebo velká nadnárodní korporace; sledování toho, co se o vás říká v médiích, může mít obrovský dopad na vaši firemní strategii a veřejný obraz.

telefon kresba

Jdeme na to!