Deník Mladá fronta Dnes v ohrožení?

Mladá fronta DNES přestala být platnou ochrannou známkou. Rozhodl tak Český úřad průmyslového vlastnictví. Spor mezi vydavatelstvími Mafra a Mladá fronta se táhne od roku 2004.

 

Logo: MF Dnes, Zdroj: Mafra, a.s.

Úřad průmyslového vlastnictví zneplatnil známku Mladá fronta DNES. Ve sporu o práva k ochranné známce „Mladá fronta“ tak uspělo stejnojmenné nakladatelství a vydavatelství, akciová společnost Mladá fronta. Vydavatel deníku Mladá fronta DNES, společnost MAFRA, tedy užívala ochrannou známku „Mladá fronta Dnes“ neoprávněně. Vyplývá to z aktuálního rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) Josefa Kratochvíla z 2. srpna. Ten na návrh rozkladové komise ÚPV zamítl rozklad společnosti MAFRA proti původnímu prohlášení kombinované ochranné známky číslo 174995 ve znění „Mladá fronta Dnes“ za neplatnou.

Společnost MAFRA považuje toto rozhodnutí za naprosto bezprecedentní –  neboť prý  “překrucuje relevantní zákonná ustanovení a zároveň nerespektuje předchozí pravomocná soudní rozhodnutí. Navíc toto řízení bylo podle názoru naší společnosti nestandardní. Naše společnost samozřejmě podá proti tomuto rozhodnutí žalobu k Městskému soudu v Praze,“ reagovala Mafra v oficiální tiskové zprávě.

Jde mimořádně zajímavou právní „kuriozitu“ – k výmazu ochranné známky totiž došlo po více jak 20 letech jejího užívání. „Naše společnost již několik sporů se společností Mladá fronta, a.s. ohledně názvu našeho deníku vyhrála. V těchto sporech soudy a také samotný Úřad průmyslového vlastnictví nejen odmítly předchozí návrhy na výmaz našich známek, ale zároveň soudy pravomocně rozhodly o tom, že se společnost Mladá fronta, a.s. dopustila vůči nám nekalé soutěže. Ostatně samotný Úřad průmyslového vlastnictví naši ochrannou známku v roce 1994 do rejstříku zapsal, o to překvapivější je současné opačné rozhodnutí, které bylo formálně vydáno k návrhu společnosti EUROPEAN FINANCIAL SERVICES, Ltd., což je akcionář společnosti Mladá fronta, a.s.,“ informovala Mafra. Ta zároveň důrazně ubezpečuje, že se aktuání dění nijak nedotýká práva k užívání názvu deníku Mladá fronta DNES.

 

 

Martin Maruniak
autor je novinář
 

 

Čtěte také

Blog

Využíváte umělou inteligenci?

U nás v Newtonu ji využíváme dlouhodobě, ale pro poskytnutí kvalitních a přesných výstupů pro naše klienty se vždy ještě spoléháme na naše kolegy analytiky.

Blog

Jste na Telegramu?

Níže jsou uvedeny nejvíce zmiňované účty v tradičních českých médiích. Telegram je komunikační prostředek, který se řadí mezi nejoblíbenější u Ukrajinců a Rusů. Populární je především, protože zde

Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost NEWTON Media, a.s. Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.

Zavřít
kresba mobil s aplikací NewtonOne

Jdeme na to!