České prezidentské volby v evropských médiích

České prezidentské volby si získaly místo ve zpravodajství mnohých zahraničních médií. Jak o volbách informovala média Slovenska, Polska, Chorvatska, Slovinska, Makedonie, Srbska nebo Bosny a Hercegoviny? Díky kolegům z evropských poboček NEWTON Media vám přinášíme souhrnnou analýzu medializace vítězných kandidátů prvního kola volby – Miloše Zemana a Jiřího Drahoše.

 

03_web.png

Největší medializace: v období prvního a druhého kola voleb

Napříč médii byly nejčastěji zmiňovány výsledky prvního a druhého kola voleb, a to jako odraz současného rozdělení evropské společnosti. Zatímco většina zemí spíše komentovala výsledky voleb bez dalších úvah o jejich vlivu na vývoj evropské politiky, země, které mají k České republice geograficky nejblíže (Slovensko a Polsko), se navíc zajímaly o budoucí směřování státu.

Médiím neuniklo: vlastnosti, zkušenosti, názory kandidátů, jejich odpůrci a podporovatelé i vyhrocené události

Kromě volebních výsledků se média zajímala také o rozdílné charaktery a politickou minulost kandidátů, jejich názory na zahraniční politiku (Rusko, Čína, Evropská unie ad.), všímala si jejich podporovatelů (Babiš, SPD, komunisté, umělci, inteligence aj.) a neunikly jim ani nečekané události jako protest Angeliny Diashové, ukrajinské aktivistky hnutí Femen, nebo napadení novinářů v Zemanově volebním štábu.

02_web.pngGraf zobrazuje témata, se kterými byli jednotliví kandidáti nejčastěji v médiích zmiňováni. Graf v plné velikosti naleznete v přiloženém PDF souboru pod analýzou. Zdroj: Archiv NEWTON Media, a. s.

Mediální obraz kandidátů: medializace sousedních států se nejvíce podobala té české

Vzhledem k historickému spojení obou států se největší medializace české volby dočkaly na Slovensku. Také v popisu charakteristik Miloše ZemanaJiřího Drahoše slovenská média nejvíce kopírovala mediální obraz kandidátů z českých médií. Na rozdíl od ostatních zemí se slovenská a také polská média podrobněji zmiňovala o politických zkušenostech a minulosti kandidátů a referovala i o prezidentských debatách, šířených desinformacích a hoaxech. V Polsku pak spolu s výsledky voleb rezonovala tvrzení médií, že Češi mají na některé věci obdobný pohled jako Poláci – nechtějí silný vliv EU a nejsou rádi stavěni do pozice periferie Evropy.

Sympatie pro Zemana v Srbsku, zvláštní zpravodaj Bosny a Hercegoviny v Praze

Celkově se média více zmiňovala o Miloši Zemanovi, než o jeho protikandidátovi, což může být dáno jeho dosavadní pozicí a kontroverznějším vystupováním. I když se většina médií snažila o volbách a kandidátech informovat vyváženě a v neutrálním tónu, srbská média více podporovala dosavadního prezidenta Miloše Zemana. Tato podpora může vycházet ze Zemanova pohledu na status Srbska, názorem na Evropskou unii, Rusko a Čínu nebo jeho odmítnutím uznání Kosova a Metochie. Srbové vnímají Zemana jako přítele a sdílejí s ním jeho vizi nevměšování se do vnitřních záležitostí jiných států. Kromě zdůrazňovaných postojů Zemana přinesla srbská média také rozhovor se slavným srbským režisérem Emirem Kusturicou, když citovala jeho výrok: „Češi nejsou hloupí, budou volit Zemana.“

01_web.png
Graf zobrazuje podíl medializace jednotlivých prezidentských kandidátů v médiích. Zdroj: Archiv NEWTON Media, a. s.

Zajímavý je také rozdíl v pokrytí českých voleb sousedním státem Srbska – Bosnou a Hercegovinou. Tamní média o volbách informovala podstatně více než média jiných zemí, ale na rozdíl od Srbska bez znatelné podpory vůči jednomu z kandidátů. Bosenský deník Oslobođenje měl v Praze dokonce i zvláštního reportéra. V médiích obou zemí lze také narazit na přirovnávání prezidentských kandidátů: zatímco srbský bulvární Blic nazval Zemana Evropským Trumpem, v Bosně a Hercegovině zaznělo označení Drahoše za nového Masaryka.

MEDIAINFO

 

MEDIAINFO
Magazín NEWTON Media, a.s.
 

 

Čtěte také

Blog

Využíváte umělou inteligenci?

U nás v Newtonu ji využíváme dlouhodobě, ale pro poskytnutí kvalitních a přesných výstupů pro naše klienty se vždy ještě spoléháme na naše kolegy analytiky.

Blog

Jste na Telegramu?

Níže jsou uvedeny nejvíce zmiňované účty v tradičních českých médiích. Telegram je komunikační prostředek, který se řadí mezi nejoblíbenější u Ukrajinců a Rusů. Populární je především, protože zde

Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost NEWTON Media, a.s. Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.

Zavřít
kresba mobil s aplikací NewtonOne

Jdeme na to!