Závislost na facebooku aneb FOMO

Notebook s Facebookem a divka

Chodíte na facebook i o dovolené? Máte pocit, že bez něj o něco přicházíte? Pak čtěte dál…

Foto: ilustrační. Zdroj: Profimedia.cz

„Neblahé tušení, že tam NĚCO je. Touha po tom, aby tam NĚCO bylo. Sebevražedné sklony, když tam NIC není.“ Tato slova trefně vystihují, oč zde kráčí. Je to strach z toho být „odpojen“, obava, že, když nebudete pořád na facebooku, něco Vám unikne. Anglicky se tomu říká “Fear of missing out” (FOMO). Odvíjí se od tendence uživatele namlouvat si, že kdyby byl na síti pořád a vše viděl a věděl, byl by jeho život plnější, rozhodování správnější a sociální spojení a interakce intenzivnější.

Do jisté míry za to může charakter facebooku samého, neboť zahlcuje uživatele množstvím povrchních a krátkých podnětů. Jinými slovy: zavalí jej banalitami, které, pokud jsou konzumovány v nestřídmém množství, u osobnostně slabšího jedince vyvolají závislost. Člověk si za to ale může i sám. Na sociálních sítích má totiž dojem, že na rozdíl od fyzických podnětů se jimi můžeme přesytit bez následků. Vždyť po facebooku se přece netloustne. Navíc, aktivity ve fyzickém světě obvykle vyžadují úsilí a čas, kdežto zde je vše na dosah kliku a krom toho na to není třeba čekat. Stačí se nalogovat.

Když už člověk na facebooku je, někdy se neubrání tomu, aby se s ostatními uživateli nesrovnával. Fakt, že profil v kyberprostoru a živá bytost „tam venku“ jsou dvě různé věci, zde jde stranou stejně jako skutečnost, že na facebook lidé obvykle dávají jen světlé momenty své existence, jejichž vypovídací hodnota je přinejmenším zavádějící. Srovnávání se s ostatními rovněž vede k přesměrování pozornosti na okolí místo sebe. Ve výsledku si pak uživatelé tvoří co nejlepší profily a vedou tím s ostatními facebookáři nesmyslný chrtí závod o to, kdo bude víc “cool”, a podprahově si tak mezi sebou své obavy o sobě samých, a tím i své FOMO, posilují.

Pravda, kdyby člověk byl sám se sebou spokojen, nebylo by ani FOMO. Ve hře jsou ale i další faktory. Lidská mysl má své limity. Je schopna pojmout jen určitý objem informací, potřebuje je cíleně selektovat a mít možnost je dostatečně prožít a vstřebat prostřednictvím integrovaného myšlení. Jinými slovy: potřebuje čas a klid. Přelétavost sociálních sítí jí nesvědčí. Facebook je však založen na opaku. Na nepřehlednosti, zahlcování a ignoraci potřeb uživatele a jeho lidské podstaty. Místo, aby byla tato technologie rozšířením našeho života, je osou (Či snad facebookovou “timeline”?), na niž se snažíme naše životy násilně namotat. Vytvoří jednou někdo sociální sít založenou na opačném přístupu, v němž se člověku vychází vstříc? Já bych se na takový facebook s lidskou tváří přihlásil rád…

Jan Kužvart
analytik Asociace pro mezinárodní otázky

Čtěte také

Blog

Jste na Telegramu?

Níže jsou uvedeny nejvíce zmiňované účty v tradičních českých médiích. Telegram je komunikační prostředek, který se řadí mezi nejoblíbenější u Ukrajinců a Rusů. Populární je především, protože zde

Blog

Medializace mezinárodního veletrhu ReBuild Ukraine. Tohoto veletrhu se zúčastnily zajímavé subjekty. Akce přitáhla pozornost širší a odborné veřejnosti.

Je to již rok od té doby, co se Ukrajina stala terčem útoku ze strany Ruska. Nedávno se ve Varšavě konal mezinárodní veletrh ReBuild Ukraine a my jsme

Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost NEWTON Media, a.s. Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.

Zavřít
kresba mobil s aplikací NewtonOne

Jdeme na to!