Významné, a přece v mediálním stínu

Ke konci června média uveřejnila žebříček Czech TOP 100 za rok 2013. Tradičním vítězem se stala společnost Škoda Auto. Ke změnám nedošlo ani na dalších pěti místech, pořadí firem první šestice zůstalo stejné jako v roce 2012. Za Škodou Auto se seřadily ČEZ, RWE Supply & Trading CZ, Agrofert, Unipetrol a Foxconn CZ. Skokanem roku se stala energetická skupina EPH, která skončila za rok 2013 na sedmém místě.

Foto: Ilustrační. Zdroj: Profimedia.cz

Koho známe?

Troufáme si tvrdit, že běžný konzument médií zná hlavní pole působnosti firem, jako jsou Škoda Auto, ČEZ, RWE, Agrofert (zejména po vstupu Andreje Babiše do politiky) či Unipetrol. Jak je to však s běžnou obeznámeností občanů s dalšími českými firmami, které se umístily v druhé až páté desítce žebříčku Czech TOP 100?

Jedním z ukazatelů povědomí o značce je její výskyt v médiích. Analyzovali jsme proto publicitu firem z první padesátky aktuálního žebříčku Czech TOP 100. Pro názornost jsme souhrnnou publicitu deseti nejméně medializovaných společností porovnali s objemem publicity první trojice firem.

Infografika znázorňuje poměr publicity 10 firem na publicitě 3 firem (Škoda Auto, ČEZ a RWE). Zdroj:  archív Newton Media -  tisk, internet, televize a rozhlas (www.newtonmedia.cz/monitorovana-media) . Výběr příspěvků  byl proveden na základě klíčových slov zahrnujících  názvy daných společností.

Z infografiky  je vidět propastný rozdíl v mediální pozornosti  věnované  velkým společnostem  typu ČEZ a Škoda Auto a firmám, které se přes svůj významný hospodářský přínos pohybovaly v uplynulém roce spíše v mediálním stínu.

O kom se ne-psalo?

Nejméně příspěvků bylo v monitorovaných médiích uveřejněno o farmaceutické společnosti Pharmos (47. místo v žebříčku Czech TOP 100). Její medializace byla velmi sporadická, z konkrétních událostí média více zaujala jen červnová informace o tom, že Ústavní soud odmítl stížnost distributora léčiv Pharmos ohledně pokuty ve výši 18,6 milionu, kterou firma dostala od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Druhý nejmenší počet příspěvků jsme zaznamenali o společnosti Alta Invest (40. místo v žebříčku Czech TOP 100). Téměř veškerá její medializace se týkala informací o podniku ALVEL, který vznikl v prosinci 2011 a jehož zakladateli byly právě česká firma Alta Invest a ruská palivová společnost Rosatom TVEL.

Třetí nejmenší objem publicity vykazovala firma Denso Manufacturing (49. místo v žebříčku Czech TOP 100). Největší část příspěvků vznikla kvůli nepříjemné události, kterou byl požár libereckého závodu. V září média zprostředkovala výsledky hospodaření. Na rozdíl od již zmíněných dvou firem byly u firmy Denso Manufacturing patrné také dopady řízené komunikace s médii. Do regionálních médií se tak dostaly informace o CSR aktivitách firmy, které zvyšují reputaci značky. Jednalo se o sponzorské dary věnované na sociální péči.

Čtvrtá a pátá nejnižší medializace byla spojena s firmami napojenými na tabákový průmysl: Geco a Imperial Tobacco. Firma Geco (30. místo v žebříčku Czech TOP 100) specializující se na dovoz a distribuci tabákových výrobků a potřeb pro kuřáky neměla jednotící námět medializace. Do médií se dostala díky informacím o prodejnách v několika obchodních centrech, díky přehledu největších českých obchodních společností, ale také díky implementaci mobilní podnikové aplikace se zaměřením na podporu obchodních, marketingových, distribučních i servisních aktivit v terénu. Mediální aktivita představitelů firmy Imperial Tobacco (45. místo v žebříčku Czech TOP 100) se neomezila jen na komentáře k nelegálnímu trhu cigaret a k vývoji cen cigaret, ale jednatel firmy se vyjadřoval rovněž k návrhu na zpřísnění podoby cigaretové krabičky. Firma byla zmiňována v příspěvcích o rizicích tzv. e-cigaret a ke konci roku média přidala informace o poklesu tržeb tabákových firem.

Majitel společnosti Carbounion Bohemia (48. místo v žebříčku Czech TOP 100) Petr Paukner se v průběhu roku 2013 vyjadřoval k nabízené ceně uhlí nebo k zájmu o koupi elektrárny v Kladně, teplárny ve Zlíně a elektrárny Dětmarovice. Média zaujala rovněž informace o rozšiřování byznysu do oblasti elektromontážních prací. Největší mediální reakci ovšem vyvolaly informace o koupi fotbalové Dukly právě Petrem Pauknerem.

Publicitě distributora léčiv firmě Alliance Healthcare (36. místo v žebříčku Czech TOP 100) nejvíce pomohl rozhovor s generálním ředitelem Janem Rohrbacherem uveřejněný ve všech regionálních mutacích Deníku. Média informovala rovněž o investicích firmy v průmyslové zóně Modřice a o lékárenském sdružení Alphega, které AH podporuje.

Mediální prezentace firmy Preol (50. místo v žebříčku Czech TOP 100) zpracovávající řepková semena byla úzce spojena s publicitou skupiny Agrofert, ke které Preol patří. Ze samostatných námětů vynikly příspěvky o povodních, které v červnu 2013 zasáhly Česko a kvůli kterým byl preventivně přerušen provoz lovosického závodu.

Publicita obchodní společnosti Makro Cash & Carry (21. místo v žebříčku Czech TOP 100) byla v porovnání s výše komentovanými firmami řádově vyšší a také tematicky pestřejší. Média psala o hospodářských výsledcích, vylepšování služeb zákazníkům v řetězcích Makro, o spolupráci s dodavateli, logistice, o CSR aktivitách, marketingových akcích firmy, ale také například o úspěchu firmy v soutěži Zlatý středník.

Desítku nejméně medializovaných firem z první padesátky Czech TOP 100 uzavírá společnost Metalimex (33. místo v žebříčku Czech TOP 100) obchodující s kovy, pevnými palivy, ocelovými výrobky a dalšími komoditami. Hlavní a téměř jedinou mediální zprávou roku byl v případě firmy Metalimex nákup koksovny OKK od společnosti NWR. V několika příspěvcích média připomenula, že Petr Paukner z Carbounion Bohemia byl dříve generálním ředitelem Metalimexu.

Mediální analýza pomůže s reputací

Celkový objem publicity analyzovaných firem ukazuje, že mediální prostor zatím ovládají převážně tradiční giganti. Ostatní firmy se do médií prosazují jen obtížně. Vysoká publicita však nutně neznamená dobrou reputaci firmy. Úspěchem mediální komunikace může být i to, že se nějaký – potenciálně negativní – příspěvek do médií vůbec nedostane. Cílem aktivní řízené komunikace proto není jen prosté navyšování počtu příspěvků. Jde o mnohem víc a je to bezesporu běh na „dlouhou trať“.

Je prokázáno, že dobrá reputace v médiích přispívá ke zvyšování ekonomických výsledků firmy. Prvním krokem pro vylepšení efektivity PR a mediálních aktivit je vypracování mediální analýzy, která kvalitativně vyhodnotí dosavadní mediální obraz, porovná jej s mediálními aktivitami konkurence a vytipuje  příležitosti pro komunikaci dané firmy.

Pro bližší informace o možnostech mediální analýzy  kontaktujte odborníky z Newton Media (analyzy@newtonmedia.cz).

Mgr. Ivana Hejhalová, Ph.D.
mediální analytička NEWTON Media, a.s.

Čtěte také

A business woman reading newspaper while working in the office
Blog

Úvod do monitoringu médií: Jak sledování médií může změnit vaše podnikání

V dnešním digitálně propojeném světě je monitoring médií nezbytným nástrojem pro každého, kdo chce účinně spravovat svou značku a vztahy s veřejností. Nezáleží na tom, zda jste malá start-up firma nebo velká nadnárodní korporace; sledování toho, co se o vás říká v médiích, může mít obrovský dopad na vaši firemní strategii a veřejný obraz.

telefon kresba

Jdeme na to!