TV JOJ uvádí: Trestuhodný český dabing

audio

Že jazykoví puristé nepatří jen do učebnic literární historie, dokázaly na začátku prosince slovenské úřady, když uložily pokutu za pořad v českém znění nepředabovaný do slovenštiny. Je péče našich sousedů o rodnou řeč přehnaná, nebo bychom ji měli následovat?

Foto: Ilustrační. Zdroj: Stock.xchng

Televize JOJ odvysílala na jaře letošního roku díl americké reality show Ty schudni a ty priber!. Provozovatel vysílání, společnost MAC TV, se rozhodl divákům pustit verzi v českém dabingu. O půl roku později se ale ukázalo, že JOJka narazila, když obdržela rozhodnutí, že českou verzí porušila slovenské zákony, podle kterých má přece cizojazyčné pořady dabovat do národního jazyka. Verdikt Rady pro vysílání se těšil posměchu jak na Slovensku, tak u nás. Státní regulátor ale neudělal nic víc, než že splnil, co mu právní řád ukládá, tedy stal se užitečným idiotem.

Povinnost slovenského jazyka v jakémkoliv zahraničním pořadu definují hned dva zákony – zákon o státním jazyku Slovenské republiky a zákon o vysílání a retransmisi. Právě druhý jmenovaný předpis ukládá v §16 vysílateli povinnost „zabezpečit při vysílání programů a ostatních složek programové služby používání státního jazyka, jazyka národnostních menšin a cizích jazyků v souladu s jazykovým zákonem.“ Tedy předpis o vysílání nás odkazuje přímo na první zmiňovaný zákon – jazykový. Jeho vznik a především následné novelizace provází řada kontroverzí. V roce 2010 prošly jeho změny slovenským parlamentem bez standardního připomínkového řízení, což vyvolalo kritiku právníků i mediálních expertů, protože jazykový zákon zasahuje v celé šíři do rozhlasového a televizního vysílání. 

Podle jazykového zákona se musí audiovizuální dílo na území Slovenska vysílat ve státním jazyce. Existují však dvě výjimky – první povoluje vysílání v původní jazykové úpravě, které splňuje požadavky základní srozumitelnost z hlediska státního jazyka. Tedy novou Sanitku si mohou Slováci vychutnat hezky po česku. Druhou výjimkou je dílo, u kterého je dabing v jazyce splňujícím požadavky základní srozumitelnosti z hlediska státního jazyka. Ovšem takový pořad musel být nadabován před účinností jazykového zákona – tedy do konce roku 2007. To znamená, že pokud by show Ty schudni a ty priber! byla česky nadabovaná třeba v srpnu 2007, JOJka by se pokutě vyhnula, ale protože pochází až z období po roce 2007, televize musí platit.

Symbolická sankce

Na obranu slovenských úřadů musíme uvést, že to nebylo první porušení zákona od provozovatele JOJ. Napomenutí si od Rady vyslechl už v roce 2011, kdy nenechal z češtiny předabovat díl oblíbeného sitcomu Jak jsem poznal vaši matku. Současný spor už tedy přešel k peněžní sankci, která se podle zákona o vysílání pohybuje pro oblast televize od 165 do 6 638 eur. JOJka dostala pokutu 200 eur, tedy téměř zanedbatelnou částku. Zda sankce v podobě zhruba pěti tisíc českých korun, vyjadřuje postoj Rady ke zjevně podivně koncipovanému zákonu, si můžeme jen domýšlet.

Bizarnost slovenské úpravy dabingu dokazuje mimo jiné absurdní případ z roku 2011, kdy Rada shledala porušení zákona ze strany televize TA3. Problém byl v tom, že moderátorka pořadu Adela Banášová přivítala slavného Larryho Kinga v angličtině. Bavíme se zhruba o dvou větách. Se zvláštně koncipovanými zákony, které upravují slovenskou mediální scénu, bude podobných případů bohužel přibývat. Ale jak tvrdí předseda Rady pro vysílání v tiskové zprávě, celé tohle divadlo „má smysl nejen při uplatňování státního jazyka v praxi, ale má i rozměr ekonomický, protože se tím vytváří podmínky pro práci ne bezvýznamné části slovenské kulturní obce.“

Co na to Češi?

Češi kauzu svých slovenských bratrů se zájmem sledovali, nicméně stále v rovině kuriozity, protože snahy o ochranu rodné řeči se u nás přílišné popularitě netěší. Česko se obrací opačným směrem a od letošního podzimu hrozí, že našim dabérům co nevidět zazvoní hrana. V září totiž Česká středoškolská unie přišla s návrhem, aby se od dabování zahraničních pořadů co nejvíce upouštělo a naopak se prosazovalo původní znění. Důvod je podle středoškoláků prostý – zlepšení znalosti anglického jazyka, tak jak je tomu například v severských zemích, kde je dabingu poskrovnu. 

Se zástupci České středoškolské unie se dokonce sešel ministr školství úřednické vlády a výsledkem jednání byl vznik komise ze zástupců ministerstva a České televize, která si má posvítit na obsahovou skladbu dětského programu České televize a má vytipovat pořady, které by otitulkovala a nechala v původním anglickém znění, ať si robátka procvičí čtení a zároveň si ukládají anglická slovíčka.

Ať už jsme fanoušky domácího či sousedního přístupu, jednou se možná stane, že si Češi a Slováci nebudou rozumět, protože malí Slováci budou mluvit vybroušeným národním jazykem, zatímco děti z Česka jim budou anglicky vysvětlovat, o čem že to byl poslední díl Bob the Builder. 

 

Mariana Pítrová
autorka se specializuje na mediální právo

Čtěte také

Pozvanka webinar korporace 1
Blog

Webinář týkající se e-commerce a elektroniky

Na webináři vám Vašek a Vojta představí konkrétní mediální výstupy třech českých firem. Uvidíte využití nejnovějších funkcionalit aplikace NewtonOne nové generace. Vašek a Vojta se zaměří nejen na obecné novinky a zajímavosti, ale také rozeberou mediální data těchto

telefon kresba

Jdeme na to!