Světlo na sociálních sítích

O sociálních sítích bylo již řečeno mnohé a byly prozkoumány ze všech stran. Už víme, že mohou být místem roztěkané zahálky, produktivní reklamy, peprných diskuzí, nákupu a prodeje, šikovné komunikace a také výhodným středem veškerého informačního dění. Jejich nejsilnější potenciál hodný pozornosti však zůstává opomenut – je jím schopnost sdružovat a pomáhat.

Foto: ilustrační. Zdroj: freepik.com

V jednotě je síla

Přímo ukázkově fungují sociální sítě v krizových situacích, mezi které patří například období povodní. V reakci na loňské povodně na našem území vzniklo na Facebooku nesčetné množství skupin a stránek (například komunita Povodně 2013 – Živě, čítající přes 19 000 členů), kde lidé sdíleli nejnovější informace a fotografie ze zaplavených oblastí, organizovali potřebnou pracovní sílu a nabízeli finanční i materiální pomoc. Komunikace přes sociální sítě byla v tomto případě překvapivě rychlá a efektivní.

Sdružování lidí na Facebooku se ukázalo být nápomocným také při hledání dárců krve. Potenciál sdílení je zde obrovský a tak se informace o akutní potřebě krve určité krevní skupiny dočkají odezvy velmi brzy.

Dojemná shledání

Neméně dobrým nápadem je sdílení popisů hledaných a pohřešovaných osob, které mělo již několikrát právě díky sociálním sítím šťastný konec. Díky Facebooku či Twitteru se tak dnes může podařit, co bychom dříve zařadili spíše do sféry zázraků – najít své ztracené biologické rodiče pomocí virálního sdílení údajů o svém narození, znovu se shledat se svým milovaným čtyřnohým kamarádem, který omylem naskočil do vlaku a zmizel, zastavit únos novorozeněte, zachránit chlapce před ublížením si na zdraví nebo poskytnout nový domov stovkám zvířat v nouzi. Velmi pomoci lze i pouhým sdílením – psi, kočky, ale dokonce i fretky jsou často v situaci těsně před utracením a díky bleskovému šíření informací a ochotě lidí jim lze na poslední chvíli zachránit život.

Proste a bude vám dáno

Samostatnou a poslední kapitolu tvoří sbírky. Na Facebooku lze najít desítky skupin založených za účelem finanční pomoci lidem i zvířatům v nouzi či nemoci. Uživatelé mají v tomto případě díky sociálním sítím možnost přispět například na nákladnou léčbu dítěti s onkologickým onemocněním.

Nejsme jen zlí

Ne nadarmo se říká, že láska vždy zvítězí. A tak, přestože se na sociálních sítích najde nemalé množství trollů, dvakrát tolik lidí je ochotných druhým pomoci. Za umožnění tohoto objevu patří sociálním sítím velký dík.

Tereza Musilová
autorka je studentka

Čtěte také

Blog

Jste na Telegramu?

Níže jsou uvedeny nejvíce zmiňované účty v tradičních českých médiích. Telegram je komunikační prostředek, který se řadí mezi nejoblíbenější u Ukrajinců a Rusů. Populární je především, protože zde

Blog

Medializace mezinárodního veletrhu ReBuild Ukraine. Tohoto veletrhu se zúčastnily zajímavé subjekty. Akce přitáhla pozornost širší a odborné veřejnosti.

Je to již rok od té doby, co se Ukrajina stala terčem útoku ze strany Ruska. Nedávno se ve Varšavě konal mezinárodní veletrh ReBuild Ukraine a my jsme

Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost NEWTON Media, a.s. Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.

Zavřít
kresba mobil s aplikací NewtonOne

Jdeme na to!