Společnost Newton Media získala v mezinárodním tendru další instituci EU.

eige

Česká společnost Newton Media zvítězila v mezinárodním tendru Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE) a od léta bude zpracovávat rozsáhlou analýzu mediální prezentace násilí na ženách ve vybraných členských státech EU. Jde už o sedmou instituci spadající pod Evropskou unii, pro kterou Newton Media aktuálně připravuje monitoring či mediální analýzy.

Evropský institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE) je jedinou evropskou institucí, která monitoruje, nakolik členské země plní své závazky v oblasti rovnosti mezi pohlavími a v boji proti genderově podmíněnému násilí. Připravovaná analýza mapuje vliv médií na šíření genderových stereotypů v pěti vybraných zemích (Polsko, Chorvatsko, Litva, Německo a Švédsko). Sleduje období od ledna do prosince loňského roku, tedy dobu, kdy docházelo k nárůstu například domácího násilí vlivem lockdownu a pobytu v karanténě.

Společnost Newton Media uspěla v mezinárodním tenderu na zpracovatele analýzy v konkurenci několika dalších zahraničních monitorovacích společností. „Analýza je unikátní tím, že kombinuje postupy klasické mediální analýzy a lingvistické analýzy, ke které využíváme jak vlastní lingvistické oddělení, tak spolupráci s vědci z dotčených zemí,“ popisuje Lucie Geislerová, vedoucí zahraničního monitoringu Newton Media. „Díky našim zahraničním pobočkám a spolupráci s mezinárodními partnery jsme schopni sestavit tým, se kterým uspějeme i v takto náročném tenderu,“ doplňuje Geislerová.

Jde o sedmou instituci spadající pod Evropskou unii, s níž Newton aktuálně spolupracuje. Už zpracovává mezinárodní mediální monitoring či analýzy pro Evropskou komisi, Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Evropskou chemickou agenturu (ECHA), Evropskou agenturu pro životní prostředí (EEA), Agenturu pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) a pro v Praze sídlící Agenturu EU pro kosmický program (EUSPA).

Kromě evropských institucí připravuje Newton Media zahraniční monitoring i pro komerční společnosti. Jednou z nich je Zentiva, pro kterou monitoruje tisk, online, sociální média i odborné zdroje z oboru farmacie a medicíny v 16 zemích a v 15 jazykových mutacích. Pro Generali pokrývá 8 zemí střední a východní Evropy. Součástí monitoringu je report s přehledem, jak si vede značka, její konkurence a obecné novinky týkající se témat relevantních pro danou společnost. „Aktuálně pro naše klienty sledujeme média v 55 zemích a ve 40 jazycích,“ uzavírá Geislerová. 

Čtěte také

A business woman reading newspaper while working in the office
Blog

Úvod do monitoringu médií: Jak sledování médií může změnit vaše podnikání

V dnešním digitálně propojeném světě je monitoring médií nezbytným nástrojem pro každého, kdo chce účinně spravovat svou značku a vztahy s veřejností. Nezáleží na tom, zda jste malá start-up firma nebo velká nadnárodní korporace; sledování toho, co se o vás říká v médiích, může mít obrovský dopad na vaši firemní strategii a veřejný obraz.

telefon kresba

Jdeme na to!