Soudy začaly testovat program na převod řeči do textu, který vyvinula společnost NEWTON Media a Liberecká univerzita

Většina soudů již testuje systém na rozpoznávání a převod řeči do textu, který vyvinula Technická univerzita v Liberci ve spolupráci se společností NEWTON Media, a. s. Koncem června proběhly na soudech prezentace, během kterých měli soudci možnost vyzkoušet si diktování do počítače. Program může nepochybně pomoci přetíženým soudům s urychlením soudních jednání.

Přepisovací aplikace rozpoznává slovo od slova a porovnává ho ve zlomku vteřiny se svým slovníkem. Přitom také vyhodnocuje větný kontext. Účastníci prezentací se přesvědčili, že obvyklý mluvený projev tento systém zachytí bez větších potíží. Aplikace funguje i jako diktafon, řeč se nahrává a je tedy možné si ji zpětně pustit a zkontrolovat správnost textu. Špatné přepisy je možné okamžitě opravovat.

Společnost NEWTON Media a Technická univerzita v Liberci připravily uživatelsky příjemnou verzi programu, která je od začátku července instalována na soudech. Soudy budou aplikaci testovat minimálně do konce srpna.

Současně byla spuštěna internetová prezentace www.v2t.cz, kde uživatelé programu na převod řeči do textu v budoucnu naleznou i cenné rady a tipy pro práci s aplikací. „Program na převod řeči do textu pracuje s největším slovníkem dostupným pro spojité diktování (tj. diktování běžným způsobem normálním tempem řeči) v České republice. Obsahuje 370 000 slov, což pokrývá asi 97 procent nejpoužívanějších slov a slovních spojení spisovné češtiny, jsou v něm zahrnuta také slova a fráze charakteristická pro soudnictví. Proto je úspěšnost převodu řeči na text tak vysoká,“ říká Petr Herian, zakladatel společnosti NEWTON Media, a.s.

NEWTON Media, a. s., je největší nadnárodní středoevropskou společností monitorující mediální trh. Dodává v elektronické podobě plný obsah zpráv z tisku (novin, časopisů), zpravodajských pořadů televizních a rozhlasových stanic, agenturního zpravodajství a internetu. Obsah periodik získává z jednotlivých médií přímo od redakcí a vydavatelů na smluvním základě a zpracovává jej na jednotnou platformu – archiv. Poskytuje klasický monitoring, mediální analýzy, oborové výběry, zprávy včasného varování a další služby. Společnost úzce spolupracuje s českými a zahraničními specialisty v oblasti rozpoznávání mluvené řeči. Nabízí široké služby vydavatelům.

Produkty a služby společnosti jsou vždy maximálně přizpůsobeny požadavkům jednotlivých klientů. Softwarové aplikace včetně uživatelských rozhraní a speciální vyhledávací technologie, které byly vyvinuty na míru naší společností, umožňují klientům efektivně pracovat s informacemi a tvořit tak vlastní přidanou hodnotu. Společnost úzce spolupracuje s českými a zahraničními specialisty v oblasti rozpoznávání mluvené řeči. Společnost má v České republice 150 zaměstnanců, působí také na Slovensku a Polsku. NEWTON Media, a.s. podporuje řadu neziskových organizací a zakládá si na firemním dárcovství. V roce 2003 se společnost NEWTON Media, a.s stala členem mezinárodní asociace FIBEP, která v současnosti sdružuje přes devadesát nejvýznamnějších společností zabývajících se monitoringem médií z celého světa. Což je 42 zemí ze všech kontinentů. V květnu společnost NEWTON Media, a.s. organizovala 42. Mezinárodní kongres monitorovacích agenur.

Technická univerzita v Liberci – Ústav informačních technologií a elektroniky, Fakulta mechatroniky. Výzkumný tým pod vedením Prof. Ing. Jana Nouzy, CSc. má 12 odborných pracovníků (včetně doktorandů). Vedoucím projektu automatického rozpoznávání řeči se zaměřením na češtinu je Ing. Jindřich Žďárský, Ph.D. Výzkumný tým je zapojen v národních a evropských programech výzkumu, spolupracuje se zahraničními týmy (Dánsko, Švýcarsko, Španělsko, Francie…). Výsledkem práce týmu jsou vedle publikací i realizované aplikace jako např.:

  • InfoCity(1999) – historicky první český informační systém založený na telefonním dialogu s počítačem
  • MyVoice (2005) – hlasové ovládání počítače pro handicapované.

Výzkumná témata:

  • automatické rozpoznávání řeči se zaměřením na češtinu
  • rozpoznávání osob podle hlasu
  • automatický přepis mluvené řeči a zvukových záznamů
  • hlasový dialog s počítačem, zejména po telefonu
  • audiovizuální komunikace (rozpoznávání i syntéza s podporou vizuální informace)
  • hlasové technologie na pomoc postiženým

Čtěte také

Blog

Podporujeme nezávislou žurnalistiku!

Nadace OSF pořádá soutěž Novinářská cena 2022, ve které ocení novinářské práce, které zajímavým způsobem reflektují problematiku dnešní společnosti. Zajímá vás, kdo cenu získá? Sledujte s námi

Newsletter

Mediální data v kapse

Krásné pondělí z Newtonu! Máme pro vás skvělou zprávu! Nová mobilní aplikace NewtonOne nové generace je tady! S velkou hrdostí vám ji dnes přinášíme. Mediální data vždy po ruce i na cestách Aplikace

Blog

NewtonOne nové generace má mobilní aplikaci!

Připravili jsme pro vás novou mobilní aplikaci NewtonOne nové generace. Aplikace nabízí stejné funkce a možnosti jako desktopová verze. To znamená, že uživatelé mohou využívat všechny oblíbené

Blog

Využíváte umělou inteligenci?

U nás v Newtonu ji využíváme dlouhodobě, ale pro poskytnutí kvalitních a přesných výstupů pro naše klienty se vždy ještě spoléháme na naše kolegy analytiky.

kresba mobil s aplikací NewtonOne

Jdeme na to!