Slovní vata a média

Silvia Porubanova

Rozhovor s riaditeľkou Inštitútu pre výskum práce a rodiny Silviou Porubänovou. Témou je jej vystupovanie v médiách.

Foto: Silvia Porubänová, Zdroj: Inštitút pre výskum práce a rodiny

Podľa monitoringu médií spoločnosti NEWTON Media ste mali v roku 2012 v médiách 241 zmienok a v 1. polroku 2013 už 120 zmienok. Ste teda najcitovanejšia sociologička. Poteší to? Vyplývajú vám z toho aj nejaké negatíva?

Samozrejme, poteší. Súčasne i prekvapí, pretože už dávno som zmienky prestala počítať a pravdu povediac tipovala by som, že ich môžem mať okolo 120 ročne. Už nemôžem a ani nechcem reagovať na každú „výzvu“ vyjadriť sa. Stretávam sa väčšinou so sympatizujúcimi reakciami. Za negatívum azda môžem považovať ono dennodenné zahlcovanie mailami, telefonátmi, žiadosťami, mnohokrát od neznámych osôb i subjektov a často s absolútne banálnymi, alebo súkromnými záležitosťami.

Ostatných sociológov a sociologičky (výnimkou je snáď pani Kusá) v médiách takmer nevidno. Nazdávate sa prečo? Chýba im flexibilita?

Nemyslím si. Medzi sociológmi je vysoká koncentrácia výrečných ľudí, hoci faktom je, že mnohí sú „silnejší“ v písomnom vyjadrovaní, iným zas chýba schopnosť vyjadriť sa jednoducho, neakademicky, v skratke. Problémom môže byť aj tréma pred kamerou, istá strnulosť… Na druhej strane novinári oslovujú (zo zotrvačnosti, zo zvyku ?) práve ľudí, ktorých majú „na očiach“. Môžem potvrdiť, že ak sa objavíte v hlavnej spravodajskej relácii, na druhý deň  bude žiadostí o vyjadrenie trojnásobok…

Realita prináša aj plytké témy. Prečo aj v týchto témach potrebujú hlavne televízie stanovisko sociologičky?

V televíziách a napokon i v rozhlase a printových médiách ide o tendenciu na jednej strane príspevky skracovať a zároveň ich zahusťovať. Ku konkrétnej téme, či problému sa nevyjadrí len redaktor, ale i dvaja, traja „odborníci“ a niekoľko náhodne, či cielene vybraných „respondentov“. Zrejme sa má za to, že divák, poslucháč, čitateľ… potrebuje rozmanitosť, že jedna osoba by neudržala jeho pozornosť. Myslím si, že niekedy je to na škodu veci. Pokiaľ ľudí obsah príspevku zaujíma, príjmu radšej hlbšiu, intenzívnejšiu informáciu, než útržky viet viacerých vyjadrení.

Stalo sa vám niekedy, že ste poskytli iný výrok ako novinári očakávali a váš pohľad na problematiku nakoniec v reportáži neodznel. Ste často sklamaná s konečným spracovaním reportáže?

Bohužiaľ stalo, stalo sa i to, že uvádzaná jedna veta bola vsadená do úplne nežiadúceho, priam kontraproduktívneho kontextu, bytostne odporujúceho môjmu osobnému presvedčeniu. Občas sa stáva, že odvysielaných pár slov predstavuje práve to najnepodstatnejšie z poskytnutého vyjadrenia. Mám to na zreteli a uvedomujúc si, že vo vysielaní budem mať maximálne dve-tri vety, slovami šetrím a vyhýbam sa nekonkrétnym slovným spojeniam, slovnej „vate“.

Skúste sa vcítiť do pozície novinára. Akého sociológa potrebuje pred svojou kamerou? A teraz obrátená otázka, aké témy by ste chcela komentovať vy? Aké témy z vašej profesie by mali prinášať novinári?

Novinári pochopiteľne oceňujú pohotovosť, reaktívnosť, pružnosť, ústretovosť voči ich tematickým a časovým potrebám a možnostiam. Výhodou „všeobecnej známosti“ sociológa je práve to, že dostane priestor, či je priamo oslovovaný aj k témam, ktoré sú jeho osobnou expertízou. V mojom prípade ide o oblasť rovnosti príležitostí a sociálnej inklúzie, verím, že neustálym opakovaním istých tvrdení sa môžu dostať do všeobecného povedomia. A o to mi ide.

Martin Gonda
mediální analytik Medan.sk

Čtěte také

Newsletter

Představení funkce PRAVIDLA

Zdravíme vás z Newtonu! V posledním předvolebním týdnu vám posíláme aktuální vhled do dění na sociálních sítích obou kandidátů na prezidenta ČR, včetně srovnání času promluv v jednéz posledních

Newsletter

Nový produkt PR report

Zdravíme vás z Newtonu! Vytvořte si PR report, který dá vašim datům smysl! Více informací zde Přehrát Jak vypadaly titulní stránky deníků v době prezidentských voleb před 10 lety? Přečtěte si

Newsletter

Nová generace NewtonOne a funkce DASHBOARD

Zdravíme vás z Newtonu! V prosinci naše systémy zaznamenaly nebývalý trend u jednoho produktu. A také top influencera… Novela autorského zákona vstupuje v platnost. Podřízne pod médii větev, anebo

Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost NEWTON Media, a.s. Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.

Zavřít
kresba mobil s aplikací NewtonOne

Jdeme na to!