Segment měření komunikace roste a růst bude pokračovat i v tomto roce, říká studie profesní organizace AMEC

AMEC Survey

Nová odborná studie vydaná Mezinárodní asociací pro měření a vyhodnocování komunikace (AMEC), ukazuje na optimistické růstové vyhlídky. 74 % členů AMECu vykázalo oproti loňskému roku vyšší příjmy.

AMEC je největší světová profesní organizace pro měření a vyhodnocování komunikace. Sdružuje více než 140 členů ze 40 zemí světa, mezi kterými nalezneme nejvýznamnější světové PR agentury, vládní organizace i neziskové společnosti.

Mezi členy AMECu zároveň panuje přesvědčení, že růst bude pokračovat i v nadcházejícím roce. Téměř čtvrtina členů předpokládá růst přesahující 10% hranici.

Studie World Media Intelligence & Insights představuje nejpodrobnější přehled názorů společností působících v oblasti zpracování mediálního zpravodajství po celém světě. V letošní studii odpovědělo na otázky 80 % všech dotázaných firem.
Studie ukazuje, že se současnou globální konsolidací v segmentu zpracování mediálních dat by mělo přijít výrazně více příležitostí než případných rizik.
Většina členů AMECu očekává, že současná vlna sjednocování postupů v oblasti měření a vyhodnocování komunikace přinese nové obchodní příležitosti (48 %) nebo nebude mít na obchody negativní dopad (29 %). U členů AMECu výrazně převládá přesvědčení, že jejich pozice na trhu jim dává dobré předpoklady překlenout důsledky konsolidačního procesu (70 %). Jen 12 % členů je toho názoru, že sjednocování představuje určitou míru rizika pro jejich podnikání. Mezi členy AMECu také převládá názor (64 %), že současný trend bude pokračovat i v příštím roce.

Studie také ukazuje, že 86 % PR agentur považuje měření a analýzu komunikace za klíčový nástroj, což oproti loňským 72 % představuje podstatný nárůst. Skutečnost, že měření komunikace považuje za podstatné více PR agentur než kdy dříve, je jedním z nejpodstatnějších zjištění letošní studie.
Plán AMECu vytvořit v letošním roce nový soubor sjednocených metrik byl přijat jako zásadní posun pro celé odvětví. Mezi respondenty převažuje shoda (71 %), že takový krok pomůže vyřešit zmatky, které na trhu kolem metrik panují.
Snaha sjednotit pravidla měření komunikace bude hlavním tématem červnového AMEC International Summitu ve Stockholmu, který je vnímán jako klíčová událost, jež by měla vést k začlenění měření komunikace mezi standardní nástroje každé PR kampaně (55 %).

Jeremy Thompson, předseda správní rady AMECu a CEO skupiny Gorkana, řekl: „Jsem potěšen, když vidím tak silnou důvěru u vedení společností, podpořenou vědomím, že měření komunikace je nyní mezi klíčovými představiteli byznysu považováno za nezbytný nástroj pro budování a ochranu dobrého jména značek a společností. Také nás těší velká podpora, kterou snaha AMECu zjednodušit a sjednotit metriky získává.“

Petra Mašínová, CEO skupiny NEWTON Media a spolupředsedající evropské divize AMECu, k tomu dodává: „Relevantní informace se staly klíčovým kapitálem pro globální i místní byznys. Firmy si to velmi dobře uvědomují a začínají hledat spolehlivé nástroje k jejich akumulaci a využívají je pro řízení své komunikace i obchodu. Je dobře, že naše společnosti zabývající se měřením a vyhodnocováním komunikace dokáží na tento trend nejen reagovat, ale s většinovou podporou hledají cestu k maximální efektivitě poskytovaných služeb v rámci globální spolupráce.“

Další klíčová zjištění studie jsou:
• Dva ze tří členů AMECu souhlasí, že klienti i další zainteresované subjekty kladou stále větší důraz na informace získané z monitoringu médií.
• Pokračuje rychlý růst v měření sociálních médií. 73 % členů AMECu hlásí nárůst poptávky po službách měření sociálních sítí.
• Aktivity AMECu v oblasti profesního vzdělávání má silnou podporu. 95 % členů souhlasí, že AMEC skrze svůj Global Education Programme hraje klíčovou úlohu ve vzdělávání trhu a šíření vědomí o důležitosti měření. 77 % členů chce, aby v oblasti vzdělávání trhu o důležitosti měření a vyhodnocování komunikace hrál AMEC aktivní roli.
• Polovina všech členů (50 %) se shoduje na tom, že přístup k mediálnímu obsahu je v současnosti hlavním tématem v zemích, ve kterých působí – což je číslo podobné zjištění z loňského roku (52 %).
• Více než čtvrtina členů AMECu, kteří pracují s klienty, říká, že všichni/většina (27 %) jejich klientů stále trvá na metrice AVE. Průzkum ukazuje, že požadavky na AVE jsou nejsilněji zastoupené v konkrétních oblastech, jako jsou střední a východní Evropa, Latinská Amerika a Střední východ.

AMEC organizuje 7. International Summit on Measurement ve Stockholmu, který se uskuteční 3. a 4. června 2015. Více než dvě stovky zástupců společností zabývajících se měřením a vyhodnocováním komunikace, PR agentur a vládních i neziskových organizací z 31 zemí se sejde, aby nalezli shodu nad globálně jednotnými metrikami a postupy měření.

Přihlásit se můžete na webu summitu http://amecinternationalsummit.org/

Kontaktní osoba pro další informace:
Barry Leggetter, CEO, AMEC
+44 7748 677504 nebo +44 1268 412414
barryleggetter@amecorg.com

Čtěte také

A business woman reading newspaper while working in the office
Blog

Úvod do monitoringu médií: Jak sledování médií může změnit vaše podnikání

V dnešním digitálně propojeném světě je monitoring médií nezbytným nástrojem pro každého, kdo chce účinně spravovat svou značku a vztahy s veřejností. Nezáleží na tom, zda jste malá start-up firma nebo velká nadnárodní korporace; sledování toho, co se o vás říká v médiích, může mít obrovský dopad na vaši firemní strategii a veřejný obraz.

telefon kresba

Jdeme na to!