Řekové milují Facebook/Greeks love Facebook

recko facebook

Řekové jsou „zralí, uvědomělí a zainteresovaní“ uživatelé sociálních médií, alespoň tedy podle zjištění Střediska pro výzkum elektronického podnikání ELTRUN na aténské univerzitě.

Foto: Ilustrační, Zdroj: Profimedia.cz

ELTRUN nedávno vydal studii o sociálních médiích v roce 2012, která označuje řecké uživatele sociálních médií za „zkušené“, neboť padesát procent respondentů uvedlo, že sociální média již používají déle než tři roky. Co do počtu, řečtí uživatelé internetu jsou většinou fanoušky Facebooku (77% všech řeckých uživatelů internetu), následuje Twitter  (210 000 uživatelů) a LinkedIn (10%).

Z toho vyplývá, že Řekové upřednostňují Facebook před Twitterem a nástrojem LinkedIn. Nabízí se otázka proč. Jednoduše proto, že věří, že Facebook je lepší sociální kanál pro rodinné a přátelské sítě (jen jedno procento dotazovaných uvedlo, že Facebook je vzdaluje rodině a pravým přátelům), připadá jim zábavnější a lze na něm sdílet video a fotografie. Ale téměř padesát procent uživatelů Facebooku má pochybnosti o kredibilitě zpráv, které na něm čtou. Z pohledu věkové struktury je šedesát procent uživatelů Facebooku mladších 25 let a používá Facebook každý den.

A jak si vede Twitter a LinkedIn? Většina lidí na Twitteru tuto sociální síť využívá k tomu, aby měli nejnovější zprávy o záležitostech, které je zajímají, ale zřídka sami aktivně tweetují. Obliba LinkedIn v posledních letech výrazně stoupá, zejména kvůli rostoucí nezaměstnanosti v Řecku. Většina uživatelů LinkedIn uvedla, že se připojuje, aby měla informace o nových pracovních příležitostech, seminářích a vývoji na trhu.

Je zde ale něco, co v poslední době přivádí Řeky k vpravdě masovému šílenství na sociálních sítích. Tzv. „selfies“. Řekové jsou doslova posedlí vášní sebe samé fotografovat, soutěží mezi sebou o největší počet „lajků“, komentů a "mluví o tom". Tento nový trend je tak frenetický, že většina uživatelů posílá až tři selfies denně, hlavně ženy. Selfies se staly událostí výstavy “Art in Translation: Selfie, The 20/20 Experience” v Muzeu moderního umění v New Yorku. Tak proč by Řekové neměli šílet?

Jak jsou na tom s používáním sociálních sítí řecké firmy? Podle zjištění agentury Adcocate/Burson-Marsteller sice řecké firmy zvýšily svou aktivitu na sociálních sítích, ale stále je nepoužívají dost a dávají přednost jednostranné komunikaci, např. tradiční, konvenční inzerci. V porovnání s rokem 2010 řecké firmy loni zvýšily aktivitu na nejznámějších sociálních sítích (Facebook, Twitter a YouTube) o 33 až 53 procent.

___________________________________________________________________

Greeks love Facebook

Greeks are “mature, head-minded and concerned users” of social media, at least according to the E-Business Research Center ELTRUN of the Athens University of Economics and Business. ELTRUN recently released a study on social media for 2012, finding Greek social media users to be “experienced” as 50% of those interviewed said were using social media for more than three years. In numbers, Greek internet users are mostly fans of Facebook (77% of all Greek internet users), followed by Twitter (210.000 users) and LinkedIn (10%).

So evidently Greeks prefer Facebook over Twitter and LinkedIn. The question is why? Well, because they believe Facebook is a better social channel to network with family and friends (only 1% said Facebook was driving them away from family and real friends), they find it more entertaining and they can share videos and pictures. Yet, almost 50% of Facebook users have doubts about the credibility of news they read. As far as age is concerned, 60% of Facebook users are under 25s and they are using Facebook on a daily basis.

How Twitter and LinkedIn stand-up? Most Twitter users are using this social network to keep up with all the latest developments around issues they are interested in but rarely post own tweets. LinkedIn has been on the rise in recent years, mostly because of the increasing unemployment rate in Greece. The majority of LinkedIn users said they joined to get informed on new vacancies, seminars and market news. 

There is, though, something that drives Greek users absolutely mad on social media lately: selfies. Greeks are totally obsessed with taking pictures of themselves, competing with each other who is going to get more likes, comments and RTs. The new trend is so frenetic that most users are posting more than three selfies a day, mostly women. If selfies made it to the “Art in Translation: Selfie, The 20/20 Experience” exhibition at the MoMa in New York then why not going frenetic in Greece!

And what about Greek companies using social media? According to the social media check-up report by Adcocate/Burson-Marsteller, Greek companies might have increased their activity on social media, yet they are not using them sufficiently enough and prefer one-sided communication, just like in traditional conventional advertisement. Compared to 2010, Greek companies increased their activity on the most famous social media networks in Greece (Facebook, Twitter and YouTube) by 33% to 53% last year.

Sophia Karakeva
journalist, Greece

Čtěte také

A business woman reading newspaper while working in the office
Blog

Úvod do monitoringu médií: Jak sledování médií může změnit vaše podnikání

V dnešním digitálně propojeném světě je monitoring médií nezbytným nástrojem pro každého, kdo chce účinně spravovat svou značku a vztahy s veřejností. Nezáleží na tom, zda jste malá start-up firma nebo velká nadnárodní korporace; sledování toho, co se o vás říká v médiích, může mít obrovský dopad na vaši firemní strategii a veřejný obraz.

telefon kresba

Jdeme na to!