PRŮZKUM: Proč se čtou noviny?

TNS

Odkud získáváte běžné zpravodajské informace? Z televizních zpráv? Z internetu? A co noviny? Jsou tištěné noviny přežitek?

Logo TNS Slovakia, Zdroj: TNS Slovakia

Ako by ste charakterizovali ľudí, ktorí si dnes kupujú v stánku noviny, čítajú si noviny alebo ich predplácajú? Čo si myslíte, čo ich na tom najviac baví? Čo na tom majú radi? Takéto otázky položila agentúra TNS Slovakia 500 Slovákom a výsledky sú skutočne zaujímavé:

Graf: Ľudia a noviny, Zdroj: Tlačová správa TNS Slovakia

Na prvé miesto si Slováci spájajú ľudí, ktorí ešte aj dnes čítajú noviny, s klasickou vôňou, šuchotaním papiera, pohodlím držať papier v ruke a najmä so zvykom. Takto sa vyjadrila takmer polovica respondentov (45%). Podľa nich, títo ľudia veľmi radi čítajú a preferujú pohodlné čítanie, môžu sa kedykoľvek k textu vrátiť, prečítať v kľude, majú noviny poruke hocikedy a hocikde. Jednoducho stará klasika a zvyk víťazia. Takto vidí dnešného čitateľa novín najmä  stredná produktívna generácia, t.j. ľudia vo veku 30-49 rokov.

Ako druhý najčastejšie sa vyskytujúci dôvod na kúpu novín je snaha byť lepšie informovaní (23%). Ľudia, ktorí čítajú tlač, chcú byť medzi prvými, čo sa niečo dozvedia, chcú mať prehľad, šírší obzor, čerstvé informácie. “Veľmi pekne to vyjadril jeden z respondentov prieskumu: Čítanie novín podporuje lepšie pochopiť súvislosti dnešnej doby”, potvrdzuje v tejto súvislosti Tatiana Böhmerová z TNS Slovakia. Keď sa agentúra pýtala najstarších obyvateľov Slovenska z prieskumu (50 rokov a viac) o tom, čo si myslia o ľuďoch, ktorí dnes čítajú noviny, práve toto bol argument, ktorý ich napadol údajne ako prvý. Zjavne je to aj dôvod na kúpu novín práve pre túto staršiu generáciu.

Necelých 16% Slovákov si nevie vybaviť žiaden dôvod, prečo ľudia dnes kupujú noviny. A takmer 13% ľudí si myslí, že dnešní kupujúci novín sú najmä ľudia, ktorí hľadajú v novinách zábavu, teda senzácie, krížovky, relax, inzeráty, pikošky zo spoločenského diania či klebety. Myslia si to najmä ženy a naša najmladšia genrácia do 30 rokov. Na záver, necelé 4% opýtaných napadlo, že títo ľudia asi nemajú internet.

O prieskume

Prieskum realizovala agentúra TNS Slovakia prostredníctvom internetu. Vzorka 500 respondentov je reprezentatívna pre populáciu Slovenska vo veku 15 – 65 rokov z hľadiska veku, vzdelania, veľkosti miesta bydliska a kraja. Terénna fáza výskumu sa uskutočnila v apríli 2013.

Martin Maruniak
autor je novinář

Čtěte také

Blog

S MediaHQ dokáže každý připravit tiskovku!

MediaHQ – to je unikátní nástroj pro distribuci tiskových zpráv, s vlastní databází přes 3000 kontaktů na novináře, který jsme vám přivezli až z dalekého Irska. Jste PR agentura? Posíláte

Newsletter

Představení funkce PRAVIDLA

Zdravíme vás z Newtonu! V posledním předvolebním týdnu vám posíláme aktuální vhled do dění na sociálních sítích obou kandidátů na prezidenta ČR, včetně srovnání času promluv v jednéz posledních

Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost NEWTON Media, a.s. Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.

Zavřít
kresba mobil s aplikací NewtonOne

Jdeme na to!