PRŮZKUM: Proč se čtou noviny?

tns logo rgb

Odkud získáváte běžné zpravodajské informace? Z televizních zpráv? Z internetu? A co noviny? Jsou tištěné noviny přežitek?

Logo TNS Slovakia, Zdroj: TNS Slovakia

Ako by ste charakterizovali ľudí, ktorí si dnes kupujú v stánku noviny, čítajú si noviny alebo ich predplácajú? Čo si myslíte, čo ich na tom najviac baví? Čo na tom majú radi? Takéto otázky položila agentúra TNS Slovakia 500 Slovákom a výsledky sú skutočne zaujímavé:

Graf: Ľudia a noviny, Zdroj: Tlačová správa TNS Slovakia

Na prvé miesto si Slováci spájajú ľudí, ktorí ešte aj dnes čítajú noviny, s klasickou vôňou, šuchotaním papiera, pohodlím držať papier v ruke a najmä so zvykom. Takto sa vyjadrila takmer polovica respondentov (45%). Podľa nich, títo ľudia veľmi radi čítajú a preferujú pohodlné čítanie, môžu sa kedykoľvek k textu vrátiť, prečítať v kľude, majú noviny poruke hocikedy a hocikde. Jednoducho stará klasika a zvyk víťazia. Takto vidí dnešného čitateľa novín najmä  stredná produktívna generácia, t.j. ľudia vo veku 30-49 rokov.

Ako druhý najčastejšie sa vyskytujúci dôvod na kúpu novín je snaha byť lepšie informovaní (23%). Ľudia, ktorí čítajú tlač, chcú byť medzi prvými, čo sa niečo dozvedia, chcú mať prehľad, šírší obzor, čerstvé informácie. “Veľmi pekne to vyjadril jeden z respondentov prieskumu: Čítanie novín podporuje lepšie pochopiť súvislosti dnešnej doby”, potvrdzuje v tejto súvislosti Tatiana Böhmerová z TNS Slovakia. Keď sa agentúra pýtala najstarších obyvateľov Slovenska z prieskumu (50 rokov a viac) o tom, čo si myslia o ľuďoch, ktorí dnes čítajú noviny, práve toto bol argument, ktorý ich napadol údajne ako prvý. Zjavne je to aj dôvod na kúpu novín práve pre túto staršiu generáciu.

Necelých 16% Slovákov si nevie vybaviť žiaden dôvod, prečo ľudia dnes kupujú noviny. A takmer 13% ľudí si myslí, že dnešní kupujúci novín sú najmä ľudia, ktorí hľadajú v novinách zábavu, teda senzácie, krížovky, relax, inzeráty, pikošky zo spoločenského diania či klebety. Myslia si to najmä ženy a naša najmladšia genrácia do 30 rokov. Na záver, necelé 4% opýtaných napadlo, že títo ľudia asi nemajú internet.

O prieskume

Prieskum realizovala agentúra TNS Slovakia prostredníctvom internetu. Vzorka 500 respondentov je reprezentatívna pre populáciu Slovenska vo veku 15 – 65 rokov z hľadiska veku, vzdelania, veľkosti miesta bydliska a kraja. Terénna fáza výskumu sa uskutočnila v apríli 2013.

Martin Maruniak
autor je novinář

Čtěte také

A business woman reading newspaper while working in the office
Blog

Úvod do monitoringu médií: Jak sledování médií může změnit vaše podnikání

V dnešním digitálně propojeném světě je monitoring médií nezbytným nástrojem pro každého, kdo chce účinně spravovat svou značku a vztahy s veřejností. Nezáleží na tom, zda jste malá start-up firma nebo velká nadnárodní korporace; sledování toho, co se o vás říká v médiích, může mít obrovský dopad na vaši firemní strategii a veřejný obraz.

telefon kresba

Jdeme na to!