Proč nás fascinují na arabském jaru sociální sítě?

Poust a velbloudi a logo Facebook

Proč nás, obyvatele Západu, tak fascinovala role sociálních sítí a nových médií při událostech arabského jara? Podívejme se na náš zájem nyní, s několikaletým odstupem.

Foto:ilustrační. Zdroj:freeimages.com

Sociální sítě nejsou základním hybatelem arabského jara, tím jsou lidé a společnosti, v nichž žijí. Jak jsem se pokusil ukázat na svém předchozím textu, sociální sítě nefungují vždy a na vše. Jejich dopad je při revolučních změnách krom toho omezen i faktem, že aktivisté obvykle nemají skutečnou moc, jsou jen zprostředkovatelé, upozorňovatelé na problémy. Změna politického řízení a společenského pořádku přitom není možná bez účasti lidí a struktur, které mají a distribuují ve společnosti reálnou moc.

Přání otcem myšlenky

Jedním z možných důvodů naší obsese facebookem, když se mluví o arabském jaru, je západní technologický fetišismus. Sociální sítě a vše kolem nich je totiž dnes “fancy”, “trendy”, “free”, “cool” a samozřejmě “in”… Nad to o tom mluví v médiích a na odborných akcích lidé, kteří „to“ dělají. Což je na jednu stranu pochopitelné, ale na druhou to s sebou nese přeceňování tématu. Těžko Vám totiž bude expert na nová média říkat, že jsou k ničemu. Těžko se zamyslí nad tím, že tam, za Středozemním mořem, je jiná kultura, hodnoty a lidé-uživatelé. Není totiž arabistou či antropologem.

Vedle toho je vhodné dodat, že téma jede do jisté míry samospádem. Jednou bylo řečeno, že arabské jaro udělal facebook. Média se toho chytla a vznikl tak narativ, jenž bere sociální sítě jako neoddělitelnou součást revolučních událostí. Facebook coby motor společenské změny v jakékoliv kultuře taktéž utvrzuje naše přesvědčení, že změna a vývoj jsou vždy možné a žádoucí. Takto mediálně zabalené arabské jaro nám pak dává větší smysl, je lépe čitelné. Už to není ten cizokrajný svět, kde tradice a neměnná Boží přikázání určují vše od shora dolů. A v neposlední řadě je zde i myšlenka, že my, Západ, jsme sice Araby dřív porůznu ovládali a využívali pro své cíle, ale dnes jsme jim dali facebook, aby se i oni mohli mít časem stejně dobře jako my. Tento technologický odpustek kombinovaný s předsudky a stereotypy se sice špatně dokazuje, ale stejně tak obtížně vyvrací.

Má to smysl

I přes naši přehnanou pozornost však mají sociální sítě v arabském světě smysl. Na politické a občanské úrovni představují další informační kanál, kde se dá unikat režimu a bojovat s cenzurou. Kde se dá být slyšet… Je to otevřená koordinační, mobilizační a komunikační platforma, která umožňuje interagovat rychleji a masověji než kdy dříve. Také dává prostor kultivaci názorů a argumentů a poskytuje tak klíč k demokracii, neboť právě kultivovaná diskuze je podle mne jejím základem. Mocní arabského světa se navíc sociálních sítí bojí. A jak praví biblické „Na počátku bylo slovo.“, občas stačí děs z protivníkova statusu, aby se režimní mašinérie zalekla dopadu svých dalších kroků a dobře si svoji případnou silovou reakci rozmyslela.

Arabské jaro není kybernetická utopie, ke které by mohl již tak přetechnizovaný Západ vzhlížet. Sociální sítě nejsou zázračnou zbraní. Jde jen o nástroj fungující v kontextu komplexního světa. Přesto však mají smysl, i když třeba úspěšnou revoluci nevyvolají. Mohou dokumentovat zločiny a přešlapy vládnoucího režimu, připravovat know-how a kultivovat občanskou společnost a intelektuální elitu dlouho před tím, než bude nést břímě osudu za svou zem. Smysl to však podle mne má i bez ohledu na tento praktický a přímý přínos. Jak kdysi pravil jeden odbojář z druhé světové války: V životě jsou věci, ve kterých otázky vítězství či prohry, života či smrti nehrají roli.

Jan Kužvart
analytik Asociace pro mezinárodní otázky

Čtěte také

Newsletter

Představení funkce PRAVIDLA

Zdravíme vás z Newtonu! V posledním předvolebním týdnu vám posíláme aktuální vhled do dění na sociálních sítích obou kandidátů na prezidenta ČR, včetně srovnání času promluv v jednéz posledních

Newsletter

Nový produkt PR report

Zdravíme vás z Newtonu! Vytvořte si PR report, který dá vašim datům smysl! Více informací zde Přehrát Jak vypadaly titulní stránky deníků v době prezidentských voleb před 10 lety? Přečtěte si

Newsletter

Nová generace NewtonOne a funkce DASHBOARD

Zdravíme vás z Newtonu! V prosinci naše systémy zaznamenaly nebývalý trend u jednoho produktu. A také top influencera… Novela autorského zákona vstupuje v platnost. Podřízne pod médii větev, anebo

Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost NEWTON Media, a.s. Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.

Zavřít
kresba mobil s aplikací NewtonOne

Jdeme na to!