Search
logo newton
logo newton

Představa zcela nezávislého média je naprosto naivní

profimedia 0164692902

Otevřený rozhovor s Helenou Baronovou z Týdeníku Prostějovska o postavení regionálního tisku, nezávislosti, financích, ale i tom, že v dobách internetizace, se už prý nedá plně spoléhat na klasické předplatitele.

Foto: Ilustrační, Zdroj: Profimedia.cz

V parlamentu nebo v politice se pořád něco děje. Když se ale dostaneme do regionu, jak je to tam s výběrem nosného tématu?

Na regionální úrovni to vypadá poněkud odlišně. Samozřejmě, že i regionální politika, před volbami pak celostátní, hýbe novinami. Záleží na tom, jakou cestu si jednotlivá periodika zvolí. Pro nás je důležité zviditelňovat regionální akce jak kulturní, tak například dění v obci v rámci obecních úřadů a spolků.

Jak intenzivní je tlak na „bulvarizaci“ obsahu i v regionálním tisku? O jaký typ informací mají čtenáři u Vás v regionu největší zájem?

Bulvarizaci se snažíme vyhýbat co nejvíce. Podáváme objektivní informace s tím, že u nás vychází i jiné periodikum, které tu bulvární stránku obsáhne dostatečně.

Jak se mění samotná práce novináře a vychováváte své “regionální novinářské talenty”?

Práce novináře se samozřejmě odvíjí od dostupnosti nových technologií a vždy je důležité rozšiřovat sítě vytvářených kontaktů. Co se týče hledání nových talentů, představy lidí, kteří se pohybují vně této profese, jsou o této profesi často odlišné. Teprve setkání s realitou ukáže, zda je případný „talent“ schopný a ochotný tuto práci dělat, bez ohledu na to, zda má „patřičné“ vzdělání.

Jak moc pro Vás je, respektive byla, nebezpečná „konkurence“ v podobě Sedmičky Mladé fronty, nebo projektu Naše adresa, resp. aktuálně titulu 5+2 Andreje Babiše?

Jde o poněkud odlišný formát, který pojímá odlišně i regionální zpravodajství. Jeho rozšířený záběr tříští identitu konkrétního regionu a není tedy plně srovnatelnou konkurencí. Tedy je jako konkurenci v pravém slova smyslu nevnímáme.

Jaká je u Vás regionu situace s „on-line“ regionálním zpravodajstvím, tj. zpravodajství na internetu?

V porovnání s tištěnou podobou funguje internetová verze zpravodajství, která se postupně stává nosným médiem, velice dobře. Ovšem za předpokladu, že si vytvoříte portfolio čtenářů i přes sociální sítě. Rozšiřuje se tím i počet čtenářů nad rámec daného regionu, například těch, kteří mají sice kořeny u nás, nicméně už tu nežijí.

Velká vydavatelství pronikají i do nových technologií, nabízejí aplikace pro chytré telefony a tablety. Kdy se dočkáme podle Vás něčeho takového i v podmínkách regionálního tisku?

Web se postupně přizpůsobuje těmto novým technologiím, vůbec to neznamená, že v regionálním tisku působí nějací „zapadlí vlastenci“☺

Jaká je situace ohledně inzerce a financování regionálních novin? Do jaké míry je to dnes snadnější, nebo naopak komplikovanější, shánět inzerenty (nejen ty velké ale i drobné živnostníky, regionální firmy)?

S ohledem na ekonomickou situaci a opět zmiňované čtenářské portfolio se samozřejmě mění také inzertní potenciál.

Mohou se obecně regionální noviny spoléhat na silný předplatitelský kmen?

Ne, jelikož s postupnou digitalizací přechází čtenáři tam, kde mají informace zdarma bez nutnosti sjednávat předplatné, případně jít kupovat tištěné vydání. S tím souvisí i ta potřeba inzerce.

Jaká je vlastně situace – přibývají, nebo ubývají čtenáři regionálních novin?

Konkrétně Týdeníku Prostějovska přibývají. Nedá se to hodnotit, že přibývají a priori. Odvíjí se to právě od obsahu jednotlivých článků, ze kterých si jednotliví čtenáři to „SVOJE“ vyberou.

„Velká“ média si neustále stěžují na „boj “ s politiky, kteří se snaží ovlivnit jejich zpravodajství – jaká je situace u Vás v regionu?

Představa zcela nezávislého média je naprosto naivní. Ať už na celoplošné, či regionální úrovni. Svůj subjektivní názor má jak majitel novin, tak i novinář. Tento názor se vždy, chtíc nechtíc, promítá do obsahu novin.

V čem považujete regionální tisk za „nenahraditelný“? 

Regionální tisk se věnuje tématům, která celoplošné médium prostě neobsáhne. A lidi zajímá právě to, co se děje u nich. I když nejde o témata, která jsou stěžejní pro celou společnost.

Mimochodem a kam vlastně spěje povolání „regionální novinář“ – má budoucnost?

Znalostí „terénu“ a místních poměrů je role regionálního novináře nezastupitelná. Může vytvářet podněty, jichž se následně mohou ujmout i celoplošná média, která by se naopak bez regionálního zpravodajství k těmto informacím třeba ani nedostala. 

Martin Maruniak
autor je novinář

Čtěte také

Pozvanka webinar korporace 1
Blog

Webinář týkající se e-commerce a elektroniky

Na webináři vám Vašek a Vojta představí konkrétní mediální výstupy třech českých firem. Uvidíte využití nejnovějších funkcionalit aplikace NewtonOne nové generace. Vašek a Vojta se zaměří nejen na obecné novinky a zajímavosti, ale také rozeberou mediální data těchto

telefon kresba

Jdeme na to!