Požehnaná ČT zahájila křížovou výpravu

Oslavy k šedesátému výročí České televize trvaly poměrně dlouho. Jejich vrcholem byla mše za média.

Foto: Bohoslužba za sdělovací prostředky k 60. výročí vysílání Československé televize, Zdroj: ČTK/Zbyněk Stanislav

Nikdo asi nezpochybňuje, že šedesáté výročí veřejnoprávní televize si zasluhuje důstojnou oslavu a že mše tento úkol dozajista plní. Na druhé straně existují jisté pochybnosti, zda se Česká televize tímto aktem oficiálně nepřihlásila ke křesťanství a zda se tím neotočila zády ke všem ostatním náboženstvím.

Zřejmě nejvíc nevole vyvolala mše mezi příznivci Občanského sdružení ateistů, kteří České televizi vyčítali, že jako platící diváci se musí dívat na náboženský akt. Hodně argumentů této asociace je nemístných, neboť duchovní v nich připodobňují k pedofilům a zlodějům, rovněž vyjadřují přání, aby příště Česká televize přijala požehnání ateistické. Na druhé straně vyvstaly i otázky, proč Česká televize nepožádala o požehnání též protestanty, Židy, buddhisty či muslimy?

Odpověď je nasnadě v České republice žije necelý milion křesťanů, tím pádem má naše ateistická společnost k tomuto náboženství nejblíže. Na druhé straně se nesmí opomíjet ani ostatní náboženství. Česká televize jako veřejnoprávní sdělovací prostředek má ze zákona dáno, že bude vytvářet a šířit programy a poskytovat vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti (zákon o České televizi 483/1991 Sb. §2 (2)c)).

V praxi to ovšem vypadá jinak.  Česká televize si sepsala vlastní kodex a do něj vložila i bod o programové skladbě odpovídající rozvrstvení náboženství ve společnosti (článek 7.2 Etického kodexu ČT). Díky tomuto bodu jsou tedy náboženské programy České televize na měsíc listopad následující:  Bohoslužba 1. Neděle adventní z kostela Církve československé husitské, Křesťanský magazín, Sváteční slovo a Uchem jehly. Všechny tyto pořady ovšem informují pouze o křesťanství a ostatní náboženství evidentně neexistují, neboť nemají v Česku dostatek věřících, proto jsou upozaděna.

Muslimové v Sanitce

Ačkoli možná tak upozaděna nejsou. O islámu, lépe řečeno muslimech informovala Česká televize 8. listopadu hned dvakrát. První zmínka padla v Událostech ČT, kdy dvě dívky byly donuceny opustit střední školu pro nošení šátku. Reportéři dali dostatek prostoru oběma stranám. Nicméně z reportáže vyplývá, že muslimové jsou ti problémoví, kteří se odmítají přizpůsobit. Ještě o něco „lépe“ pak vyobrazili muslimy tvůrci seriálu Sanitka 2, kde muž napadne lékaře jen proto, že ošetřuje jeho ženu, tedy chce jí zachránit život.

Celá scéna mnou natolik hnula, že jsem požádala o vyjádření Českou televizi. Mluvčí České televize Alžběta Plívová jako první na otázku, zda to není rasistické, reagovala výčtem čtyř pořadů, které Česká televize koprodukovala či odvysílala v průběhu posledních pěti let a které bojují proti diskriminaci rasy a etnika. Žádný z nabízených pořadů se ovšem netýkal diskriminace víry či náboženství. Plívová dále uvedla: „ K praxi dnešních záchranářů patří i setkání s pacienty, kteří mají specifické vnímání hodnot, od prominentů, kteří vyžadují přednostní péči, po pacienty, kteří péči zcela odmítají. Scéna, ke které se ve své otázce vztahujete, není zaměřena proti žádné skupině, ukazuje pouze střet Středoevropana, který určitý lékařský zákrok vnímá jako běžný, a příslušníka jiné kultury, který jej vnímá odlišně. Tato scéna tedy nemá souvislost s žádnou konkrétní historickou událostí.“ Vysvětlení by zřejmě stačilo, kdyby po celou dobu postavy v seriálu nemluvily o útočníkovi a jeho ženě jako o páru muslimů. Kdyby se vrčení muže držícího velký nůž nevysvětlovalo slovy: „To víte, šéfe, holt islám.“ Divák tím mohl snad přijmout předsudek, že muslimové jsou agresivní zvířata, za pravdu. Vzhledem k tomu, že v programové skladbě veřejnoprávní České televize není žádný pořad o islámu, který by mu to vyvrátil, musí se pak spoléhat na jiná média, respektive na vlastní zkušenost.

Je tedy zřejmé, že Česká televize nejedná podle zákonu o České televizi č. 483/1991 Sb. Ostatní náboženství mimo křesťanství ve své programové skladbě naprosto ignoruje, to je ten lepší případ. V horším případě vysílá pořady, které věřící posunují do role krvelačných bestií zabíjející Středoevropany.

Barbora Janáková
autorka je studentka

Čtěte také

Blog

Webinář: Existují relevantní kontakty v mediálním světě?

Příští týden ve středu 7. 12. 2022 od 14:30 hodin se bude konat speciální webinář: Relevantní kontakty v mediálním světě! Naši kolegové Michal Hroneš a Václav Trunec vám prozradí, jak získat relevantní audience nejen z našeho produktového portfolia. Přijďte

Blog

Jaké jsou hlavní výhody MediaHQ?

Minulý týden jsme spustili nejrelevantnější a pravidelně validovanou databázi novinářů. Jaké jsou její výhody? ✔️ K dispozici je přes 3 000 neustále aktualizovaných a pro vás relevantních kontaktů. ✔️ Umožňuje

Newsletter

Nestihli jste včerejší online stream? 💻

Dobrý den, včera vám kolega Václav Trunec v online streamu představil největší aktualizovanou databázi kontaktů novinářů českých médií. Unikla vám tato událost? Nevadí! Podívejte se na online

Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost NEWTON Media, a.s. Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.

Zavřít
kresba mobil s aplikací NewtonOne

Jdeme na to!