Pomáháme bořit mýty o lidech s diagnózou schizofrenie. Podívejte se, jaký je mediální obraz „100 tisíc neviditelných“

Lidé, u nichž byla diagnostikována schizofrenie, se musí potýkat s mnoha společenskými mýty, negativními stereotypy a nepochopením společnosti. Negativní stereotypy a mýty jsou často reprodukovány také médii. V sociálních médiích mají zásadní vliv na vývoj debaty outsideři, u kterých často vytvářejí vnímané stereotypy právě insideři - tedy paradoxně lidé, kteří mají se schizofreniky nějakou osobní zkušenost. Podívejte se na shrnutí mediální analýzy, která zkoumala mediální obraz schizofrenie v tradičních a sociálních médiích.

 

Rádi pomáháme tam, kde to má smysl. Osvětová kampaň 100 tisíc neviditelných smysl rozhodně má. Snaží se upozornit na problémy, stereotypy a mýty, se kterými se denně setkávají lidé vyrovnávající se s diagnózou schizofrenie, v Česku tedy až 100 000 lidí.

Schizofrenie v tradičních médiích

Média často podporují šíření negativního mediálního obrazu v kontextu násilí, vražd a sebevražd. O schizofrenii vyznívá negativně více jak čtvrtina (28 %) všech příspěvků. Mezi nejčastější mýty spojované se schizofrenií patří sklony k násilí a agresivitě, nutnost dlouhodobých hospitalizací a neschopnost pracovat.

udalosti_graf.png

„Obraz schizofrenie je v médiích do značné míry spojován s násilím, což je shodou okolností i nejčastější mýtus, který se ke schizofrenii váže. Další hojně rozšířenou nepravdou jsou informace o tom, že nemoc může vyvolávat užívání návykových látek,“ uvedla vedoucí mediálních analýz NEWTON Media Věra  Čarná s tím, že nějaký z mýtů je obsažen ve 13 % ze všech 2 300 mediálních zmínek, které se věnovaly schizofrenii v jejím původním významu.

Ve více než třetině všech článků byla schizofrenie uváděna v přeneseném slova smyslu, jako synonymum pro dvojakost, protiklad či rozporuplnost. Můžeme se tak dočíst o předvolební schizofrenii, schizofrenii moci, schizofrenní situaci apod. Tato skutečnost svědčí o tom, jak hluboce je v našich myslích zakotven další mýtus, a to ten, že schizofrenie = rozdvojená osobnost.

V některých případech se v jednom příspěvku vyskytovalo i více mýtů najednou. Média se někdy také uchylovala ke spekulacím a zkratkám. Tyto negativně vyznívající mediální zkratky se následně šířily na sociálních sítích, kde lidé články aktivně sdíleli, komentovali a dále tak nepravdy podporovali.

temata_celkem.pngGraf zobrazuje výskyt nejčastějších mýtů o schizofrenii v tradičních médiích

  • nejčastěji podporovaný mýtus: lidé se schizofrenií mají sklon k násilí
  • nejčastěji popíraný mýtus: Lidé se schizofrenií jsou nezaměstnatelní
  • drogy a schizofrenie: často nebylo rozlišeno, zda drogy způsobují či spouští schizofrenii
  • schizofrenie = rozdvojená osobnost: obsažen zejména v příspěvcích s výskytem schizofrenie v přeneseném slova smyslu

Jak se diskutuje o schizofrenii v sociálních médiích

Z celkových téměř 30 000 zmínek v sociálních médiích se týkalo přeneseného významu schizofrenie 68 % zmínek, zatímco přímo o schizofrenii jako o nemoci jen 32 % příspěvků. Celkově se nejvíce příspěvků objevilo na portálech v diskuzích a fórech (39 %) a na Facebooku (36 %). O samotné schizofrenii jako nemoci se pak nejvíce diskutovalo na Facebooku (51 % příspěvků).

socialni_media.pngGraf zobrazuje poměr přenesených a přesných významů vážících se ke schizofrenii v sociálních médiích

V diskuzích v sociálních médiích jsou na téma schizofrenie aktivní tři hlavní typy diskutujících: outsideři, insideři a autority. Nejaktivnější skupinou diskutujících byli outsideři, kteří tvořili 77 % veškerého obsahu. Podívejte se, co je v diskuzích pro jednotlivé typy diskutujících charakteristické:

inside_outside.png

 

Jedním z klíčových zjištění analýzy sociálních médií je skutečnost, že zásadní vliv na tvorbu a reprodukci stereotypů a mýtů o lidech nemocných schizofrenií mají překvapivě insideři. Úhel pohledu na nemoc, jaký mohou mít příbuzní lidí s diagnostikovanou schizofrenií, je totiž pro mnoho outsiderů směrodatnější než názor odborníka. Nejčastěji se totiž k nemoci a výjimečným případům, kde schizofrenici vystupují, vyjadřují právě ti insideři, kteří mají se schizofrenií nejhorší zkušenosti.

Co ještě víme o schizofrenii v médiích?

Zvýšený počet zmínek v tradičních médiích bývá spojen s událostmi, ve kterých figurují schizofrenici. Obdobný vývoj počtu zmínek lze najít také v sociálních médiích.

V tradičních médiích se objevilo celkem 3 569 zpráv, z toho více než 1/3 zpráv se schizofrenie vyskytovala v přeneseném slova smyslu. Nejvyšší medializace tématu schizofrenie byla v měsících, ve kterých tradiční média informovala o trestných činech způsobených schizofreniky:

  • říjen a listopad 2016 – Vražda knihovnice z Horní Břízy na Plzeňsku
  • únor a březen 2017- Případ Jana Heidingera, který v nepříčetnosti usmrtil svou matku a otčíma, byla mu stanovena ústavní léčba, ze které byl posléze propuštěn, avšak na nařízenou ambulantní léčbu přestal docházet. Případ Marcela Kerouše, který před 13 lety zabil mačetou svoji matku a v roce 2017 požádal o propuštění z ústavní péče do ambulantní. Kroměřížský soud však jeho žádost zamítl.
  • říjen 2017 – Zastavení trestního stíhání mladého muže pro vraždu svého 18letého kamaráda ve Varnsfordu a nařízení jeho ochranné léčby.
  • duben 2018 – Střelba na policisty v azylovém domě v Domažlicích, kdy útočník postřelil policisty a spáchal sebevraždu.

tradični_vyvoj.pngGraf zobrazuje vývoj tématu schizofrenie v tradičních médiích

socky_vyvoj.pngGraf zobrazuje vývoj tématu schizofrenie v sociálních médiích

 

Zajímavý je také přehled médií, která o schizofrenii a k ní vážících se mýtech psala nejvíce. Největší počet zmínek a nejvíce pozitivně laděných příspěvků k tématu vydal tištěný Regionální deník a k němu příslušející online zpravodajský server denik.cz. Naopak nejvíce negativních článků bylo publikováno na serveru blesk.cz.

media_prehled.png

 

Zajímá vás téma více? Přečtěte si další články v médiích, které referují o kampani „100 tisíc neviditelných“:

Týden.cz 
ŽENA-IN 

 

MEDIAINFO

 

MEDIAINFO
Magazín NEWTON Media, a.s.
 

 

Čtěte také

Blog

Využíváte umělou inteligenci?

U nás v Newtonu ji využíváme dlouhodobě, ale pro poskytnutí kvalitních a přesných výstupů pro naše klienty se vždy ještě spoléháme na naše kolegy analytiky.

Blog

Jste na Telegramu?

Níže jsou uvedeny nejvíce zmiňované účty v tradičních českých médiích. Telegram je komunikační prostředek, který se řadí mezi nejoblíbenější u Ukrajinců a Rusů. Populární je především, protože zde

Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost NEWTON Media, a.s. Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.

Zavřít
kresba mobil s aplikací NewtonOne

Jdeme na to!