Parlamentním volbám přizpůsobují služby i analytické společnosti

Praha Poslanecka snemovna Parlamentu Ceske republiky scaled

Společnost NEWTON Media, největší nadnárodní středoevropská společnost monitorující mediální trh, připravila před nadcházejícími parlamentními volbami speciální nabídku monitoringu tohoto tématu. Služba včasného varování například při prvním zveřejnění důležité informace pošle upozornění na mobil, dále pak mediální analýza, která průběžně zhodnocuje mediální obraz, dopad reakcí a chybějící témata v komunikaci, či osobní mediasearch, který obsahuje kompletní databázi jednotlivých mediálních vystoupení.

Společnost NEWTON Media, největší nadnárodní středoevropská společnost monitorující mediální trh, připravila před nadcházejícími parlamentními volbami speciální nabídku monitoringu tohoto tématu. Služba včasného varování například při prvním zveřejnění důležité informace pošle upozornění na mobil, dále pak mediální analýza, která průběžně zhodnocuje mediální obraz, dopad reakcí a chybějící témata v komunikaci, či osobní mediasearch, který obsahuje kompletní databázi jednotlivých mediálních vystoupení.

„Velmi atraktivní je podle našich průzkumů především takzvaná Služba včasného varování, kde se odběratelům okamžitě upozorněním do mobilu objeví zveřejněné informace podle témat či osob, které se rozhodnou mediálním monitoringem sledovat. Odběratel tak bude moci rychle reagovat na důležité změny ještě před masovým rozšířením,“ řekla Gabriela Klementová, Business Development Manager společnosti.

Od počátku září navíc NEWTON Media bude průběžně sledovat internetové zpravodajství – 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. V internetovém sledování jsou doposud zařazeny desítky zemí a jejich seznam se stále rozšiřuje. Systémem Newton News je sledováno více než 1500 zpravodajských serverů. Monitorováno je v současnosti 36 zemí.

„Samozřejmě balíček služeb nekončí volbami. Po volbách si může každý odběratel objednat Knihu výstřižků – jde o jedinečný způsob dokumentace kampaně formou reprezentativní knihy v pevné vazbě, která obsahuje nejdůležitější články mediální kampaně,“ dodala Gabriela Klementová.

Mediální analýza v každém okamžiku představuje přehledný rozbor obrazu společnosti, politické strany, osobnosti nebo tématu, který o ní vytvářejí média. Tyto cenné informace, získané na základě obsáhlého množství materiálu, umožňují klientům kvalifikovanější rozhodování a zvyšují ve svém důsledku jejich konkurenční výhodu. Mediální analýza umožňuje vysledovat trendy, odhalit skryté souvislosti a je schopna včas upozornit na rizika i příležitosti.

„Mediální analýza zachytí, v jakých souvislostech je sledovaný subjekt v médiích zmiňován. Umožní tak posoudit, zda některá témata nejsou opomíjena – například v důsledku nedostatku informací. Analýza přinese informace o tom, čím je v médiích obraz sledovaného subjektu vylepšován a co jej nejvíce poškozuje. Výpočet mediálního dopadu rovněž určí, která témata byla zásadní pro vliv na čtenáře a posluchače,“ shrnula Věra Čarná, vedoucí útvaru mediálních analýz.

Společnost NEWTON Media vytváří elektronický archiv plných znění jednotlivých periodik, který se denně rozšiřuje o mnoho desítek tisíc nových zpráv. K převodu článků z grafické podoby do tvaru vhodného k dalšímu zpracování provádějí pomocí vlastního unikátního patentovaného postupu, který zajišťuje absolutní obsahovou shodu s původní tištěnou podobou.

NEWTON Media, a. s., je největší nadnárodní středoevropskou společností monitorující mediální trh. Dodává v elektronické podobě plný obsah zpráv z tisku (novin, časopisů), zpravodajských pořadů televizních a rozhlasových stanic, agenturního zpravodajství a internetu. NEWTON Media, a. s., vlastní nejbohatší archiv plných znění sahající až do roku 1993. Informace zpracovává na vysoké profesionální úrovni a poskytuje celou paletu služeb založenou na práci s nimi. NEWTON Media, a. s., poskytuje klasický monitoring, mediální analýzy, oborové výběry, manažerské a znalostní produkty, zprávy včasného varování a další služby. NEWTON Media, a.s. nabízí široké služby vydavatelům.

Produkty a služby společnosti jsou vždy maximálně přizpůsobeny požadavkům jednotlivých klientů. Standardně je nabízen zkušební provoz zdarma pro prověření vysoké úrovně služeb NEWTON Media, a.s. Softwarové aplikace včetně uživatelských rozhraní a speciální vyhledávací technologie, které byly vyvinuty na míru naší společností, umožňují klientům pohodlně a efektivně pracovat s informacemi a tvořit tak vlastní přidanou hodnotu.

Čtěte také

Pozvanka webinar korporace 1
Blog

Webinář týkající se e-commerce a elektroniky

Na webináři vám Vašek a Vojta představí konkrétní mediální výstupy třech českých firem. Uvidíte využití nejnovějších funkcionalit aplikace NewtonOne nové generace. Vašek a Vojta se zaměří nejen na obecné novinky a zajímavosti, ale také rozeberou mediální data těchto

telefon kresba

Jdeme na to!