Parlamentním volbám přizpůsobují služby i analytické společnosti

Společnost NEWTON Media, největší nadnárodní středoevropská společnost monitorující mediální trh, připravila před nadcházejícími parlamentními volbami speciální nabídku monitoringu tohoto tématu. Služba včasného varování například při prvním zveřejnění důležité informace pošle upozornění na mobil, dále pak mediální analýza, která průběžně zhodnocuje mediální obraz, dopad reakcí a chybějící témata v komunikaci, či osobní mediasearch, který obsahuje kompletní databázi jednotlivých mediálních vystoupení.

Společnost NEWTON Media, největší nadnárodní středoevropská společnost monitorující mediální trh, připravila před nadcházejícími parlamentními volbami speciální nabídku monitoringu tohoto tématu. Služba včasného varování například při prvním zveřejnění důležité informace pošle upozornění na mobil, dále pak mediální analýza, která průběžně zhodnocuje mediální obraz, dopad reakcí a chybějící témata v komunikaci, či osobní mediasearch, který obsahuje kompletní databázi jednotlivých mediálních vystoupení.

„Velmi atraktivní je podle našich průzkumů především takzvaná Služba včasného varování, kde se odběratelům okamžitě upozorněním do mobilu objeví zveřejněné informace podle témat či osob, které se rozhodnou mediálním monitoringem sledovat. Odběratel tak bude moci rychle reagovat na důležité změny ještě před masovým rozšířením,“ řekla Gabriela Klementová, Business Development Manager společnosti.

Od počátku září navíc NEWTON Media bude průběžně sledovat internetové zpravodajství – 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. V internetovém sledování jsou doposud zařazeny desítky zemí a jejich seznam se stále rozšiřuje. Systémem Newton News je sledováno více než 1500 zpravodajských serverů. Monitorováno je v současnosti 36 zemí.

„Samozřejmě balíček služeb nekončí volbami. Po volbách si může každý odběratel objednat Knihu výstřižků – jde o jedinečný způsob dokumentace kampaně formou reprezentativní knihy v pevné vazbě, která obsahuje nejdůležitější články mediální kampaně,“ dodala Gabriela Klementová.

Mediální analýza v každém okamžiku představuje přehledný rozbor obrazu společnosti, politické strany, osobnosti nebo tématu, který o ní vytvářejí média. Tyto cenné informace, získané na základě obsáhlého množství materiálu, umožňují klientům kvalifikovanější rozhodování a zvyšují ve svém důsledku jejich konkurenční výhodu. Mediální analýza umožňuje vysledovat trendy, odhalit skryté souvislosti a je schopna včas upozornit na rizika i příležitosti.

„Mediální analýza zachytí, v jakých souvislostech je sledovaný subjekt v médiích zmiňován. Umožní tak posoudit, zda některá témata nejsou opomíjena – například v důsledku nedostatku informací. Analýza přinese informace o tom, čím je v médiích obraz sledovaného subjektu vylepšován a co jej nejvíce poškozuje. Výpočet mediálního dopadu rovněž určí, která témata byla zásadní pro vliv na čtenáře a posluchače,“ shrnula Věra Čarná, vedoucí útvaru mediálních analýz.

Společnost NEWTON Media vytváří elektronický archiv plných znění jednotlivých periodik, který se denně rozšiřuje o mnoho desítek tisíc nových zpráv. K převodu článků z grafické podoby do tvaru vhodného k dalšímu zpracování provádějí pomocí vlastního unikátního patentovaného postupu, který zajišťuje absolutní obsahovou shodu s původní tištěnou podobou.

NEWTON Media, a. s., je největší nadnárodní středoevropskou společností monitorující mediální trh. Dodává v elektronické podobě plný obsah zpráv z tisku (novin, časopisů), zpravodajských pořadů televizních a rozhlasových stanic, agenturního zpravodajství a internetu. NEWTON Media, a. s., vlastní nejbohatší archiv plných znění sahající až do roku 1993. Informace zpracovává na vysoké profesionální úrovni a poskytuje celou paletu služeb založenou na práci s nimi. NEWTON Media, a. s., poskytuje klasický monitoring, mediální analýzy, oborové výběry, manažerské a znalostní produkty, zprávy včasného varování a další služby. NEWTON Media, a.s. nabízí široké služby vydavatelům.

Produkty a služby společnosti jsou vždy maximálně přizpůsobeny požadavkům jednotlivých klientů. Standardně je nabízen zkušební provoz zdarma pro prověření vysoké úrovně služeb NEWTON Media, a.s. Softwarové aplikace včetně uživatelských rozhraní a speciální vyhledávací technologie, které byly vyvinuty na míru naší společností, umožňují klientům pohodlně a efektivně pracovat s informacemi a tvořit tak vlastní přidanou hodnotu.

Čtěte také

Newsletter

Představení funkce PRAVIDLA

Zdravíme vás z Newtonu! V posledním předvolebním týdnu vám posíláme aktuální vhled do dění na sociálních sítích obou kandidátů na prezidenta ČR, včetně srovnání času promluv v jednéz posledních

Newsletter

Nový produkt PR report

Zdravíme vás z Newtonu! Vytvořte si PR report, který dá vašim datům smysl! Více informací zde Přehrát Jak vypadaly titulní stránky deníků v době prezidentských voleb před 10 lety? Přečtěte si

Newsletter

Nová generace NewtonOne a funkce DASHBOARD

Zdravíme vás z Newtonu! V prosinci naše systémy zaznamenaly nebývalý trend u jednoho produktu. A také top influencera… Novela autorského zákona vstupuje v platnost. Podřízne pod médii větev, anebo

Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost NEWTON Media, a.s. Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.

Zavřít
kresba mobil s aplikací NewtonOne

Jdeme na to!