Newton se stal absolutním vítězem cen TA ČR 2022!

Technologická agentura ČR (TA ČR) je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009. Ustavení TA ČR bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. Dne 20. 10. 2022 se v pražském Národním muzeu konal galavečer předávání Cen TA ČR 2022. Pro nás to byla velmi významná událost, protože díky našemu projektu COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku jsme se stali absolutním vítězem této soutěže! 

Galavečer předávání Cen Technologické agentury ČR 2022, 20. října 2022, Praha. Laureáti přední řada zleva Petr Herian z Newton media, moderátor Václav Moravec a ředitel ÚZIS Ladislav Dušek.

Cílem našeho projektu bylo snížit míru infodemie nejen ve vztahu ke COVID-19, ale též k dalším budoucím epidemiím, a to za pomoci identifikace vybraných forem zkreslování informací v médiích. Jedná se například o neadekvátní práci novinářů s daty, neadekvátní volbu referenčních příkladů a srovnání nebo nedostatečnou znalost lékařské terminologie. Projekt využívá prvků umělé inteligence, propojení relevantních odborníků a zajištění dostupnosti výsledků odborné i laické veřejnosti prostřednictvím webového portálu.

Ceny TA ČR 2022.

S informační osvětovou ve vítězném projektu, oceněném i v kategorii Governance, pomáhal web www.infomore.cz. Podle hlavního řešitele, redaktora a akademika Václava Moravce, který působí na FSV, počin propojil žurnalistiku, média i zdravotnické statistiky. Pomohla také umělá inteligence. Vědci vytvořili také funkční vzorek algoritmu, který umí zpracovat řádově desítky tisíc textů, kategorizovat je, označkovat i shlukovat podle podobnosti témat. Za projektem stojí také tým vědců z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV) a experti z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Galavečer předávání Cen Technologické agentury ČR 2022 (20. 10. 2022).

Jsme vděční, že jsme se na tomto projektu mohli podílet a moc děkujeme všem, kteří pro nás hlasovali!

13. 01. 2023

Konečně i do našich rukou doputovala cena Technologická agentura ČR a my se o ni s vámi můžeme podělit. No, není nádherná?

Cenu totiž sdílíme společně s týmem vědců z Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV) a experty z Lékařská fakulta MU v Brně, se kterými jsme se v říjnu 2022 stali absolutním vítězem cen s projektem COVID-19 infodemie. Ocenění si moc vážíme a je nám ctí, že jsme se na tomto projektu mohli podílet.

Cílem našeho projektu bylo snížit míru infodemie nejen ve vztahu ke COVID-19, ale také k dalším budoucím epidemiím, a to za pomoci identifikace vybraných forem zkreslování informací v médiích.

Čtěte také

Blog

Využíváte umělou inteligenci?

U nás v Newtonu ji využíváme dlouhodobě, ale pro poskytnutí kvalitních a přesných výstupů pro naše klienty se vždy ještě spoléháme na naše kolegy analytiky.

Blog

Jste na Telegramu?

Níže jsou uvedeny nejvíce zmiňované účty v tradičních českých médiích. Telegram je komunikační prostředek, který se řadí mezi nejoblíbenější u Ukrajinců a Rusů. Populární je především, protože zde

Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost NEWTON Media, a.s. Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.

Zavřít
kresba mobil s aplikací NewtonOne

Jdeme na to!