Newton se stal absolutním vítězem cen TA ČR 2022!

Predavani cen TACR 2022 1

Technologická agentura ČR (TA ČR) je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009. Ustavení TA ČR bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. Dne 20. 10. 2022 se v pražském Národním muzeu konal galavečer předávání Cen TA ČR 2022. Pro nás to byla velmi významná událost, protože díky našemu projektu COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku jsme se stali absolutním vítězem této soutěže! 

Galavečer předávání Cen Technologické agentury ČR 2022, 20. října 2022, Praha. Laureáti přední řada zleva Petr Herian z Newton media, moderátor Václav Moravec a ředitel ÚZIS Ladislav Dušek.

Cílem našeho projektu bylo snížit míru infodemie nejen ve vztahu ke COVID-19, ale též k dalším budoucím epidemiím, a to za pomoci identifikace vybraných forem zkreslování informací v médiích. Jedná se například o neadekvátní práci novinářů s daty, neadekvátní volbu referenčních příkladů a srovnání nebo nedostatečnou znalost lékařské terminologie. Projekt využívá prvků umělé inteligence, propojení relevantních odborníků a zajištění dostupnosti výsledků odborné i laické veřejnosti prostřednictvím webového portálu.

Ceny TA ČR 2022.

S informační osvětovou ve vítězném projektu, oceněném i v kategorii Governance, pomáhal web www.infomore.cz. Podle hlavního řešitele, redaktora a akademika Václava Moravce, který působí na FSV, počin propojil žurnalistiku, média i zdravotnické statistiky. Pomohla také umělá inteligence. Vědci vytvořili také funkční vzorek algoritmu, který umí zpracovat řádově desítky tisíc textů, kategorizovat je, označkovat i shlukovat podle podobnosti témat. Za projektem stojí také tým vědců z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV) a experti z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Galavečer předávání Cen Technologické agentury ČR 2022 (20. 10. 2022).

Jsme vděční, že jsme se na tomto projektu mohli podílet a moc děkujeme všem, kteří pro nás hlasovali!

13. 01. 2023

Konečně i do našich rukou doputovala cena Technologická agentura ČR a my se o ni s vámi můžeme podělit. No, není nádherná?

Cenu totiž sdílíme společně s týmem vědců z Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV) a experty z Lékařská fakulta MU v Brně, se kterými jsme se v říjnu 2022 stali absolutním vítězem cen s projektem COVID-19 infodemie. Ocenění si moc vážíme a je nám ctí, že jsme se na tomto projektu mohli podílet.

Cílem našeho projektu bylo snížit míru infodemie nejen ve vztahu ke COVID-19, ale také k dalším budoucím epidemiím, a to za pomoci identifikace vybraných forem zkreslování informací v médiích.

Čtěte také

A business woman reading newspaper while working in the office
Blog

Úvod do monitoringu médií: Jak sledování médií může změnit vaše podnikání

V dnešním digitálně propojeném světě je monitoring médií nezbytným nástrojem pro každého, kdo chce účinně spravovat svou značku a vztahy s veřejností. Nezáleží na tom, zda jste malá start-up firma nebo velká nadnárodní korporace; sledování toho, co se o vás říká v médiích, může mít obrovský dopad na vaši firemní strategii a veřejný obraz.

Pozvanka webinar korporace 1
Blog

Webinář týkající se e-commerce a elektroniky

Na webináři vám Vašek a Vojta představí konkrétní mediální výstupy třech českých firem. Uvidíte využití nejnovějších funkcionalit aplikace NewtonOne nové generace. Vašek a Vojta se zaměří nejen na obecné novinky a zajímavosti, ale také rozeberou mediální data těchto

telefon kresba

Jdeme na to!