Newton Media představuje nové mezinárodní principy měření PR

Pozvánka na webinář_3.12.2020

Způsob, jak měřit a vyhodnocovat firemní komunikaci a PR, už od roku 2010 shrnují takzvané Barcelonské principy. Jejich koncept vytvořila Mezinárodní asociace pro měření a vyhodnocování komunikace AMEC. Tento projekt se nyní dočkal už třetí aktualizované verze. Stejně jako na první úpravě v roce 2015 se i letos na aktualizaci a představení principů místním profesionálům podílí česká společnost NEWTON Media.

V rychle se rozvíjejícím oboru komunikace se za posledních deset let hodně změnilo. Postupy běžné v roce 2010, ale dokonce i v roce 2015, už jsou často zastaralé. Nejpodstatnější změny se přitom udály v posledních dvou až třech letech,“ říká Magdalena Horánska ze společnosti NEWTON Media, která je jediným českým partnerem AMEC a zajišťuje lokální uvedení a medializaci tzv. Barcelonských principů 3.0. Měření by podle Horánske mělo zahrnovat jak tradiční, tak sociální média a mělo by zachycovat jak změny v míře porozumění cílové skupině, tak hodnotu značky, firemní reputaci a odrážet vliv na obchodní výsledky. Novou verzi Barcelonských principů zpracovával AMEC spolu s týmem odborníků z celého světa. „Rozšířila se jejich aplikovatelnost na širší a rozmanitější spektrum organizací tak, aby bylo patrné, že postupy osvědčené v měření a hodnocení komunikace jsou stejně důležité pro vládu a ministerstva nebo neziskové organizace jako pro komerční subjekty,“ dodává Horánska.

Jak měřit PR

Barcelonské principy 3.0 mají celkem sedm bodů. První říká, že stanovení konkrétních cílů, tedy koho, co, kdy a jak intenzivně by měla PR komunikace ovlivnit, je zásadním předpokladem pro plánování, měření a hodnocení komunikace. Druhý bod doporučuje dívat se na dlouhodobější dopad komunikační strategie. Třetí bod se odklání od původního cílení na obchodní metriky, jako jsou prodej a tržby, ale nabízí ucelenější pohled na výkon. Čtvrtý bod zmiňuje potřebu kvalitativní i kvantitativní analýzy při měření a hodnocení komunikace. Podle pátého bodu AVE (Advertising Value Equivalents) nevyjadřuje hodnotu komunikace, její měření by mělo být daleko podrobnější. Šestý bod říká, že by se měly měřit všechny relevantní online i offline kanály, včetně sociálních sítí. Poslední sedmý bod uvádí, že spolehlivé a konzistentní měření vyžaduje integritu a transparentnost, což se týká současné problematiky ochrany osobních údajů a správy, protože organizace dodržují nové předpisy, jako je GDPR.

Měření komunikace je logickou součástí práce všech PR odborníků. Public Relations přesto není exaktní a snadno vymezitelnou disciplínou, jedná se o obor, který je, co se týče možnosti evaluace na míle vzdálený např. obchodu, v němž se počítá s konkrétními čísly, a především s reálně definovatelnými výsledky,“ tvrdí Patrik Schober, předseda výkonné rady APRA a dodává: „Měřením dopadů PR aktivit se přitom získávají argumenty o hodnotě práce PR oddělení, které dokáží přesvědčit vedení společností, resp. decission makery o významu investic do komunikace“.

Webinář k měření komunikace

Nové Barcelonské principy 3.0 byly představeny během Virtuálního summitu AMEC v červenci tohoto roku. Nyní k tomuto projektu spouští AMEC komunikační kampaň. V listopadu také tradičně startuje sérii mezinárodních vzdělávacích akcí nazvaná AMEC Measurement Month. Jde o iniciativu konající se již pátým rokem, která nakonkrétních příkladech z praxe ukazuje, jak lze vyhodnocování měření komunikace aplikovat při tvorbě marketingového a komunikačního plánu. V rámci AMEC Measurement Month proběhne 3. prosince webinář, na kterém NEWTON Media ve spolupráci s APRA představí aktualizované Barcelonské principy. Kromě Magdaleny Horánske z NEWTON Media vystoupí Patrik Schober, předseda výkonné rady APRA a seznámí účastníky webináře se svými zkušenostmi z měření komunikace v České republice a dále Richard Bagnall, šéf AMEC, který představí zahraniční případovou studii s aplikací Barcelonských principů. Webinář proběhne v češtině a angličtině bez simultánního tlumočení.

Více informací a registrace k webináři zde: https://app.livestorm.co/personal-35/barcelonske-principy-30

Čtěte také

Blog

Webinář: Existují relevantní kontakty v mediálním světě?

Příští týden ve středu 7. 12. 2022 od 14:30 hodin se bude konat speciální webinář: Relevantní kontakty v mediálním světě! Naši kolegové Michal Hroneš a Václav Trunec vám prozradí, jak získat relevantní audience nejen z našeho produktového portfolia. Přijďte

Blog

Jaké jsou hlavní výhody MediaHQ?

Minulý týden jsme spustili nejrelevantnější a pravidelně validovanou databázi novinářů. Jaké jsou její výhody? ✔️ K dispozici je přes 3 000 neustále aktualizovaných a pro vás relevantních kontaktů. ✔️ Umožňuje

Newsletter

Nestihli jste včerejší online stream? 💻

Dobrý den, včera vám kolega Václav Trunec v online streamu představil největší aktualizovanou databázi kontaktů novinářů českých médií. Unikla vám tato událost? Nevadí! Podívejte se na online

Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost NEWTON Media, a.s. Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.

Zavřít
kresba mobil s aplikací NewtonOne

Jdeme na to!