NEWTON Media již pokrývá 55 zemí a 40 jazyků. V mezinárodním tendru získal další instituci EU.

50 států a 40 jazyků

Česká společnost NEWTON Media zvítězila v mezinárodním tendru a od prosince bude poskytovat monitorovací služby Evropskému středisku pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Jde už o pátou instituci spadající pod Evropskou unii, pro niž bude NEWTON Media zpracovávat denní mezinárodní monitoring médií a mediální analýzy.

V současné době hraje Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí významnou roli v souvislosti s pandemií COVID-19. Od jejího vypuknutí monitoruje a hodnotí možná rizika a poskytuje poradenství členským státům a Evropské komisi, kterým tak pomáhá přijmout účinná opatření. Podrobný monitoring zahraničních médií je pro takovou instituci stěžejní. V mezinárodním tendru ECDC na monitoring médií a mediální analýzy nyní zvítězila česká společnost NEWTON Media. Ta uspěla v konkurenci šesti dalších velkých světových monitorovacích společností.

„V takto náročném tendru jsme uspěli hlavně díky schopnosti pokrýt požadované množství zemí, které dokážeme monitorovat spolu s našimi zahraničními pobočkami a mezinárodními partnery. Od prosince budeme ECDC dodávat denní monitoring médií z 35 zemí a ve 24 jazycích,“ popisuje Lucie Geislerová, vedoucí zahraničního monitoringu NEWTON Media. „Monitoring pro ECDC zahrnuje tištěná média, on-line zdroje, zprávy tiskových agentur a specializované zdravotní publikace. Výstupem bude výběr relevantních zpráv a také jejich shrnutí v angličtině. Připravovat budeme také půlroční a roční kvalitativní a kvantitativní analýzy, které dávají komunikačnímu týmu ECDC zpětnou vazbu, nakolik se jejich spolupráce s konkrétními médii promítá do výsledného mediálního obrazu instituce,“ dodává Geislerová.

Kromě ECDC poskytuje NEWTON Media monitoring a mediální analýzy také dalším čtyřem evropským institucím: Evropské komisi, Evropské chemické agentuře (ECHA), Evropské agentuře pro životní prostředí (EEA) a Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER).

Zahraniční monitoring pro komerční společnosti
Kromě evropských institucí připravuje NEWTON Media zahraniční monitoring i pro komerční společnosti. Jednou z nich je Zentiva, pro kterou monitoruje print, on-line, sociální média i odborné zdroje z oboru farmacie a medicíny v 16 zemích a v 15 jazykových mutacích. Analytici NEWTON Media přečtou měsíčně tisíce příspěvků, ze kterých vyberou kolem třetiny relevantních. Sledují KPIs a vyhodnocují komunikační cíle Zentivy a její výsledky. Každý měsíc dodávají klientovi konkrétní příklady, na jejichž základě doporučí zlepšení pro následující období.

Pro Generali pokrývá NEWTON Media celý region střední a východní Evropy, jde o 10 zemí a 11 jazyků. Součástí monitoringu je report s přehledem, jak si vede značka, její konkurence a obecné novinky týkající se témat relevantních pro danou společnost.

„Aktuálně pro naše klienty sledujeme média v 55 zemích a ve 40 jazycích,“ uzavírá Geislerová. 

Kontakt pro média:
Jitka Adamčíková
T: 00420 605 441 267
Jitka.Adamcikova@newtonmedia.cz


NEWTON Media, a. s.
Společnost NEWTON Media je největší středoevropský poskytovatel služeb mediálního monitoringu a analýz s tradicí od roku 1995. Působí v ČR, na Slovensku, v Polsku, Chorvatsku, Slovinsku, Srbsku, Bosně a Hercegovině a Makedonii. Monitoring a analýzy NEWTON Media pokrývají oblast tradičních médií, internetu a sociálních sítí. Společnost disponuje největším mediálním archivem ve střední Evropě sahajícím do roku 1996. Portfolio služeb s přidanou hodnotou zahrnuje strategické poradenství a návrhy a realizaci doporučení s cílem napomoci klientům posílit jejich konkurenceschopnost. Je členem mezinárodních odborných sdružení FIBEP a AMEC a sdílí mediální obsah s dalšími agenturami z celého světa. Pro více informací navštivte www.newtonmedia.cz

Čtěte také

Pozvánka na webinář
Blog

Webinář týkající se e-commerce a elektroniky

Srdečně vás zveme na online webinář, ve kterém se podíváme na nejnovější trendy a události ve světě e-commerce a elektroniky. Připojte se
k nám v úterý 27. června 2023 od 14:00 hodin.

kresba mobil s aplikací NewtonOne

Jdeme na to!