NEWTON Media hostila Nová média na kreativním semináři

Za účasti téměř 20 zástupců z řad mladých manažerů, podnikatelů a inovátorů se uskutečnilo v sobotu neformální setkání platformy B4Y (Business For Youth), která sdružuje mladé lidi z oblasti komerčních internetových projektů. V novém sídle společnosti NEWTON Media, a.s. (Na Pankráci, budova Gemini) proběhly prezentace a diskuse týkající se problematiky „Nových médií“ (komunitní weby, vznikající internetové technologie apod.)

V prostředí příjemně tvůrčím a designově inspirativním přivítal účastníky Tomáš Beránek, projektový manažer NEWTON Media, a. s., a Adam Hazdra, který ve společnosti pracuje jako produktový manažer.

Dopolední část programu byla věnována vystoupení Tomáše Botka, studenta Masarykovy univerzity v Brně. Informoval o multimediálním vzdělávacím systému, který je určen žákům základních škol. Tento systém se chce stát alternativou současného pojetí vzdělávání tím, že přinese více interakce do vyučování. Botek vysvětlil, že pojetí vychází z myšlenky Jana Ámose Komenského „škola hrou“. Následovala bouřlivá diskuse účastníků o možných úskalích celého projetu s cílem vybrat pro jeho autory nejvhodnější obchodní model .

Svými zážitky z půlroční stáže v Hong Kongu z pohledu studenta a podnikatele zpestřil odpolední blok Jiří Benedikt, student vysoké školy ekonomické v Praze. Marek Soldát, ředitel fy OLS s.r.o., představil unikátní řešení webové architektury na bázi CMS (Content Management Systém – systém pro správu obsahu), které jeho firma vyvíjí. Setkání bylo dle prvních ohlasů samotných účastníků hodnoceno jako zdařilé jak po organizační tak i programové stránce.

„Závěrem bych chtěl poděkovat Tomášovi Beránkovi a Adamu Hazdrovi za perfektní organizaci, účastníkům za cenné připomínky k projektům a v neposlední řadě společnosti NEWTON Media, která celou akci vzala pod svá křídla,“ dodal Štěpán Mejzlík, provozovatel english – online.cz.

NEWTON Media, a. s., je nadnárodní středoevropskou společností monitorující mediální trh. V elektronické podobě dodává plný obsah zpráv z tisku, zpravodajských pořadů televizních a rozhlasových stanic, agenturního zpravodajství a internetu. NEWTON Media, a. s., vlastní archiv plných znění zpráv, který sahá až do roku 1993. Společnost poskytuje klasický monitoring, monitoring reklamy, on-line monitoring internetu, mediální analýzy, oborové výběry, zprávy včasného varování, sleduje sociální sítě. Produkty a služby společnosti jsou vždy maximálně přizpůsobeny požadavkům jednotlivých klientů. Softwarové aplikace včetně uživatelských rozhraní a speciální vyhledávací technologie umožňují klientům pohodlně a efektivně pracovat s informacemi a tvořit tak vlastní přidanou hodnotu.

Čtěte také

Blog

Jste na Telegramu?

Níže jsou uvedeny nejvíce zmiňované účty v tradičních českých médiích. Telegram je komunikační prostředek, který se řadí mezi nejoblíbenější u Ukrajinců a Rusů. Populární je především, protože zde

Blog

Medializace mezinárodního veletrhu ReBuild Ukraine. Tohoto veletrhu se zúčastnily zajímavé subjekty. Akce přitáhla pozornost širší a odborné veřejnosti.

Je to již rok od té doby, co se Ukrajina stala terčem útoku ze strany Ruska. Nedávno se ve Varšavě konal mezinárodní veletrh ReBuild Ukraine a my jsme

Blog

Vítejte v nové éře efektivního a snadného PR!

Máte problém se špatnou doručitelností tiskových zpráv? Trávíte hodiny hledáním kontaktních informací na novináře? Nebo nemůžete zacílit na ty správné? Tyto dny jsou u konce! Představujeme vám MediaHQ

Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost NEWTON Media, a.s. Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.

Zavřít
kresba mobil s aplikací NewtonOne

Jdeme na to!