NEWTON Media hostila Nová média na kreativním semináři

newton CMYK varianta01 3

Za účasti téměř 20 zástupců z řad mladých manažerů, podnikatelů a inovátorů se uskutečnilo v sobotu neformální setkání platformy B4Y (Business For Youth), která sdružuje mladé lidi z oblasti komerčních internetových projektů. V novém sídle společnosti NEWTON Media, a.s. (Na Pankráci, budova Gemini) proběhly prezentace a diskuse týkající se problematiky „Nových médií“ (komunitní weby, vznikající internetové technologie apod.)

V prostředí příjemně tvůrčím a designově inspirativním přivítal účastníky Tomáš Beránek, projektový manažer NEWTON Media, a. s., a Adam Hazdra, který ve společnosti pracuje jako produktový manažer.

Dopolední část programu byla věnována vystoupení Tomáše Botka, studenta Masarykovy univerzity v Brně. Informoval o multimediálním vzdělávacím systému, který je určen žákům základních škol. Tento systém se chce stát alternativou současného pojetí vzdělávání tím, že přinese více interakce do vyučování. Botek vysvětlil, že pojetí vychází z myšlenky Jana Ámose Komenského „škola hrou“. Následovala bouřlivá diskuse účastníků o možných úskalích celého projetu s cílem vybrat pro jeho autory nejvhodnější obchodní model .

Svými zážitky z půlroční stáže v Hong Kongu z pohledu studenta a podnikatele zpestřil odpolední blok Jiří Benedikt, student vysoké školy ekonomické v Praze. Marek Soldát, ředitel fy OLS s.r.o., představil unikátní řešení webové architektury na bázi CMS (Content Management Systém – systém pro správu obsahu), které jeho firma vyvíjí. Setkání bylo dle prvních ohlasů samotných účastníků hodnoceno jako zdařilé jak po organizační tak i programové stránce.

„Závěrem bych chtěl poděkovat Tomášovi Beránkovi a Adamu Hazdrovi za perfektní organizaci, účastníkům za cenné připomínky k projektům a v neposlední řadě společnosti NEWTON Media, která celou akci vzala pod svá křídla,“ dodal Štěpán Mejzlík, provozovatel english – online.cz.

NEWTON Media, a. s., je nadnárodní středoevropskou společností monitorující mediální trh. V elektronické podobě dodává plný obsah zpráv z tisku, zpravodajských pořadů televizních a rozhlasových stanic, agenturního zpravodajství a internetu. NEWTON Media, a. s., vlastní archiv plných znění zpráv, který sahá až do roku 1993. Společnost poskytuje klasický monitoring, monitoring reklamy, on-line monitoring internetu, mediální analýzy, oborové výběry, zprávy včasného varování, sleduje sociální sítě. Produkty a služby společnosti jsou vždy maximálně přizpůsobeny požadavkům jednotlivých klientů. Softwarové aplikace včetně uživatelských rozhraní a speciální vyhledávací technologie umožňují klientům pohodlně a efektivně pracovat s informacemi a tvořit tak vlastní přidanou hodnotu.

Čtěte také

Pozvanka webinar korporace 1
Blog

Webinář týkající se e-commerce a elektroniky

Na webináři vám Vašek a Vojta představí konkrétní mediální výstupy třech českých firem. Uvidíte využití nejnovějších funkcionalit aplikace NewtonOne nové generace. Vašek a Vojta se zaměří nejen na obecné novinky a zajímavosti, ale také rozeberou mediální data těchto

telefon kresba

Jdeme na to!