„Neviditelné“ vlivné ženy

Časopis Forbes uveřejnil na počátku října žebříček 50 nejvlivnějších žen ČR. Byly do něj zahrnuty cizinky působící v ČR i Češky pracující v zahraničí. Zajímalo nás, jak jsou tyto významné ženy medializovány.

Foto: Lenka Bradáčová, Zdroj: Michal Růžička / MAFRA /Profimedia.cz

Společnost Newton Media  porovnala medializaci nejvlivnějších žen z žebříčku českého Forbes TOP 50 uveřejněného na počátku října. Analýza zahrnovala příspěvky publikované od ledna do konce září 2013 v celostátním i regionálním tisku, na internetu a v televizním a rozhlasovém zpravodajství a publicistice.

Analýza potvrdila, že zatímco některá jména z žebříčku jsou hojně medializována a tudíž i velmi dobře známá širší veřejnosti (Miroslava Němcová, Petra Kvitová, Livia Klausová, Lenka Bradáčová či Alena Vitásková), jména některých dalších osobností se v médiích po celé sledované období nevyskytla ani jednou. Jednalo se o vysoce postavené manažerky Kamilu Horáčkovou, Kláru Starkovou, Marii Kovářovou, Janu Moravovou a Kristinu Červenkovou.

Jen u 19 žen jsme zaznamenali více než 100 příspěvků. První dvě příčky obsadily ženy ze čtvrté desítky žebříčku Forbes TOP 50 (Miroslava Němcová, Petra Kvitová). Jeho vítězka Lenka Bradáčová se podle četnosti medializace umístila jako čtvrtá, druhá z žebříčku Forbes Alena Vitásková hned za ní na páté pozici. Třetí z Forbes žebříčku Eva Zamrazilová skončila podle výše medializace sedmá.

Graf ukazuje celkovou medializaci žen z žebříčku Forbes TOP 50. V grafu vpravo od počtu příspěvků uvedeno pořadí z žebříčku Forbes (F: ). V grafu je zahrnuta dvacítka nejmedializovanějších osobností.

Graf ukazuje podíl pětice nejmedializovanějších žen a ostatních osobností z žebříčku Forbes TOP 50.

O pětici nejmedializovanějších žen z žebříčku vyšlo 88 % všech příspěvků a více než polovina (57 %) jich byla věnována prvním dvěma, tj. Miroslavě Němcové a Petře Kvitové.

Žebříčku medializace ve všech skupinách médií, s výjimkou ekonomických časopisů, kde zvítězila Alena Vitásková, kralovala Miroslava Němcová. Na druhé pozici se většinou objevovala Petra Kvitová. Výjimkou byly již zmíněné ekonomické časopisy (zde byla druhá Miroslava Němcová) a televizní a rozhlasové zpravodajství a publicistika. Zde se na druhou příčku posunula Livia Klausová. V posledně jmenované skupině médií bylo alespoň v jednom příspěvku zmíněno pouze 17 z padesátky žen žebříčku Forbes.

V grafu je zachycena patnáctka nejmedializovanějších žen z žebříčku Forbes TOP 50, a to v celostátních denících.

V grafu je zachycena patnáctka nejmedializovanějších žen z žebříčku Forbes TOP 50, a to v regionálních titulech.

V grafu je zachycena patnáctka nejmedializovanějších žen z žebříčku Forbes TOP 50, a to v ekonomických časopisech.

V grafu je zachycena patnáctka nejmedializovanějších žen z žebříčku Forbes TOP 50, a to v ostatním tisku.

V grafu je zachycena patnáctka nejmedializovanějších žen z žebříčku Forbes TOP 50, a to na monitorovaných serverech.

V grafu jsou zachyceny osobnosti žen z žebříčku Forbes TOP 50, které byly zmíněny alespoň v jednom příspěvku televizního a rozhlasového zpravodajství a publicistiky.

Máte-li zájem se dozvědět, v jakých tematických souvislostech byly nejvlivnější ženy v českých médiích zmiňovány, kontaktujte pro dopracování analýzy:analyzy@newtonmedia.cz.

MEDIAINFO

MEDIAINFO
Magazín NEWTON Media, a.s.

Čtěte také

Blog

Jste na Telegramu?

Níže jsou uvedeny nejvíce zmiňované účty v tradičních českých médiích. Telegram je komunikační prostředek, který se řadí mezi nejoblíbenější u Ukrajinců a Rusů. Populární je především, protože zde

Blog

Medializace mezinárodního veletrhu ReBuild Ukraine. Tohoto veletrhu se zúčastnily zajímavé subjekty. Akce přitáhla pozornost širší a odborné veřejnosti.

Je to již rok od té doby, co se Ukrajina stala terčem útoku ze strany Ruska. Nedávno se ve Varšavě konal mezinárodní veletrh ReBuild Ukraine a my jsme

Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost NEWTON Media, a.s. Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.

Zavřít
kresba mobil s aplikací NewtonOne

Jdeme na to!