„Neviditelné“ vlivné ženy

lenka bradacova

Časopis Forbes uveřejnil na počátku října žebříček 50 nejvlivnějších žen ČR. Byly do něj zahrnuty cizinky působící v ČR i Češky pracující v zahraničí. Zajímalo nás, jak jsou tyto významné ženy medializovány.

Foto: Lenka Bradáčová, Zdroj: Michal Růžička / MAFRA /Profimedia.cz

Společnost Newton Media  porovnala medializaci nejvlivnějších žen z žebříčku českého Forbes TOP 50 uveřejněného na počátku října. Analýza zahrnovala příspěvky publikované od ledna do konce září 2013 v celostátním i regionálním tisku, na internetu a v televizním a rozhlasovém zpravodajství a publicistice.

Analýza potvrdila, že zatímco některá jména z žebříčku jsou hojně medializována a tudíž i velmi dobře známá širší veřejnosti (Miroslava Němcová, Petra Kvitová, Livia Klausová, Lenka Bradáčová či Alena Vitásková), jména některých dalších osobností se v médiích po celé sledované období nevyskytla ani jednou. Jednalo se o vysoce postavené manažerky Kamilu Horáčkovou, Kláru Starkovou, Marii Kovářovou, Janu Moravovou a Kristinu Červenkovou.

Jen u 19 žen jsme zaznamenali více než 100 příspěvků. První dvě příčky obsadily ženy ze čtvrté desítky žebříčku Forbes TOP 50 (Miroslava Němcová, Petra Kvitová). Jeho vítězka Lenka Bradáčová se podle četnosti medializace umístila jako čtvrtá, druhá z žebříčku Forbes Alena Vitásková hned za ní na páté pozici. Třetí z Forbes žebříčku Eva Zamrazilová skončila podle výše medializace sedmá.

Graf ukazuje celkovou medializaci žen z žebříčku Forbes TOP 50. V grafu vpravo od počtu příspěvků uvedeno pořadí z žebříčku Forbes (F: ). V grafu je zahrnuta dvacítka nejmedializovanějších osobností.

Graf ukazuje podíl pětice nejmedializovanějších žen a ostatních osobností z žebříčku Forbes TOP 50.

O pětici nejmedializovanějších žen z žebříčku vyšlo 88 % všech příspěvků a více než polovina (57 %) jich byla věnována prvním dvěma, tj. Miroslavě Němcové a Petře Kvitové.

Žebříčku medializace ve všech skupinách médií, s výjimkou ekonomických časopisů, kde zvítězila Alena Vitásková, kralovala Miroslava Němcová. Na druhé pozici se většinou objevovala Petra Kvitová. Výjimkou byly již zmíněné ekonomické časopisy (zde byla druhá Miroslava Němcová) a televizní a rozhlasové zpravodajství a publicistika. Zde se na druhou příčku posunula Livia Klausová. V posledně jmenované skupině médií bylo alespoň v jednom příspěvku zmíněno pouze 17 z padesátky žen žebříčku Forbes.

V grafu je zachycena patnáctka nejmedializovanějších žen z žebříčku Forbes TOP 50, a to v celostátních denících.

V grafu je zachycena patnáctka nejmedializovanějších žen z žebříčku Forbes TOP 50, a to v regionálních titulech.

V grafu je zachycena patnáctka nejmedializovanějších žen z žebříčku Forbes TOP 50, a to v ekonomických časopisech.

V grafu je zachycena patnáctka nejmedializovanějších žen z žebříčku Forbes TOP 50, a to v ostatním tisku.

V grafu je zachycena patnáctka nejmedializovanějších žen z žebříčku Forbes TOP 50, a to na monitorovaných serverech.

V grafu jsou zachyceny osobnosti žen z žebříčku Forbes TOP 50, které byly zmíněny alespoň v jednom příspěvku televizního a rozhlasového zpravodajství a publicistiky.

Máte-li zájem se dozvědět, v jakých tematických souvislostech byly nejvlivnější ženy v českých médiích zmiňovány, kontaktujte pro dopracování analýzy:analyzy@newtonmedia.cz.

MEDIAINFO

MEDIAINFO
Magazín NEWTON Media, a.s.

Čtěte také

Pozvanka webinar korporace 1
Blog

Webinář týkající se e-commerce a elektroniky

Na webináři vám Vašek a Vojta představí konkrétní mediální výstupy třech českých firem. Uvidíte využití nejnovějších funkcionalit aplikace NewtonOne nové generace. Vašek a Vojta se zaměří nejen na obecné novinky a zajímavosti, ale také rozeberou mediální data těchto

telefon kresba

Jdeme na to!