Nejistá budoucnost novin?

marek pecar

Budoucnost novin (tištěných periodik obecně) je podle šéfredaktora regionálního čtrnáctideníku ZRCADLO Marka Pečera nejistá. Navzdory tomu, se jeho týmu daří náklad novin udržet. „Jsme jediné periodikum v regionu vydávané neziskovou organizací již dvanáctým rokem,“ říká hrdě v rozhovoru pro Mediainfo.cz

Foto: Marek Pečer, šéfredaktor Regionálního čtrnáctideníku ZRCADLO, Zdroj: Soukromý archiv MP

Jakou má podle vás budoucnost regionální tisk třeba ve srovnání s celostátními deníky?

Budoucnost tisku jako takového je podle mého názoru nejistá. Tištěná periodika jsou dnes již standardně doprovázena jejich internetovou mutací a mnohdy i verzí pro facebook. Je jen otázkou času, kdy budou tištěné noviny postupně zanikat. Regionální tisk oproti tomu celostátnímu má hlavní problém v zajištění velkých, chcete-li „republikových“  inzerentů, kteří svou propagaci řeší převážně přes celostátní deníky. 

Když, už jsme u toho srovnávání – celostátní tituly nemají nouzi o velká, nejčastěji politická témata, když se ale dostaneme do regionu, jak je to tam s výběrem nosného tématu tzv. na titulku?

Regionální politika se od té celorepublikové moc neliší. I region má své politiky, obce svou samosprávu, kraje své vedení. V našem periodiku se věnujeme hlavně zprávám z radnic a z Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

O jaký tip informací mají vlastně čtenáři u vás v regionu největší zájem?

Naši čtenáři vědí, že u nás nenajdou bulvární a „černokronikářské“ články. Není to náš záměr. Naše noviny jsou založeny především na pravidelných rubrikách, které podle ohlasu průběžně obměňujeme.  Například informace z historie regionu nabízí Expedice Speculum, Obce regionu, Spolky v Moravském Krumlově nebo Krumlov před léty. Praktické rady čtenářům přinášíme v rubrikách: Advokátní poradna, Finanční poradna, Rady na dovolenou, Z regionální kuchyně, Hospody a hospůdky a podobně. Informační servis pak zve na akce v celém regionu. 

Práce novinářů se v tzv. velkých – celostátních titulech v uplynulých letech dramaticky změnila. Vnímáte nějaké změny i u vás a je dnes ještě vůbec prostor vychovávat si své “regionální novinářské talenty”?

Zásadní změny v novinařině s sebou přinesl pokrok v technice a v technologiích. Dříve jsme vyráželi s tužkou a papírem a s foťákem na kinofilm. Noviny se tiskly z archů několik hodin. Dnes stačí jeden chytrý telefon a máte záznam i fotky v redakci dříve, než dojedete z terénu. A rotačnímu stroji stačí na tisk našich novin asi půlhodina.
Stálé novináře nemáme. Naše redakce je založena na přispěvatelích. Někteří psaní pro Zrcadlo proměnili ve svou zálibu a články posílají pravidelně. Využíváme tiskových zpráv a informací z radnic. Své články také sami posílají pořadatelé kulturních, společenských a sportovních akcí.

Jaká je u Vás regionu situace s  „on-line“ regionálním zpravodajstvím, tj. zpravodajství na internetu?

On-line zpravodajství na internetu z regionu zajišťují regionální mutace deníků docela dobře.
V případě našeho periodika je prozatím internetová mutace jakýmsi doplňkem, archivem k tištěné formě novin. Vycházíme jako čtrnáctideník, což nás oproti deníkům i týdeníkům z hlediska aktuálnosti zpráv hendikepuje. Vzhledem k našemu informačnímu a rubrikovému zaměření to ale ničemu nevadí.

Jestli mohu, prosím vraťme se ještě na chvíli k financím – jak už jste částečně naznačil v jedné ze svých odpovědí, do jaké míry je to dnes komplikovanější, shánět inzerenty (nejen ty velké, ale i drobné živnostníky, regionální firmy)?

Máme v databázi asi tisícovku firem. U řady z nich jsme byli na začátku jejich podnikání. Řada z nich už ale nepodniká. Mnoho firem pohltila současná doba a stále se zhoršující podmínky k podnikání. Od začátku jsme periodikem nezávislým na jakýchkoliv dotačních penězích. Příjem z inzerce je naším jediným příjmem. 

Velké tituly se stěžují na fluktuaci čtenářů, prý je těžké je to udržet – jak je tomu vás? Přibývají, nebo ubývají Vám čtenáři?

Nám rozhodně přibývají. Cítíme to na tlaku, abychom zvedli náklad novin. Zájem o naše noviny je evidentní při rozvážce každého vydání. V obchodech, kde je Zrcadlo převážně k mání, doslova mizí před očima.

V čem považujete regionální tisk za „nenahraditelný“ v porovnání s celostátními novinami? Kde mají nezastupitelnou úlohu?

Je potřeba rozlišit regionální mutaci celostátních novin a jedinečné regionální noviny. Ty druhé se většinou tisknou s úplně jiným úmyslem, než na nich vydělávat. Stávají se mnohdy mediálním partnerem obcí, komunit, akcí a aktivit, o které by celostátní média zájem neprojevila. Jsme jediné periodikum v regionu vydávané neziskovou organizací již dvanáctým rokem. Ostatní čtyři vydavatelé, kteří zde postupně začali, také postupně skončili.

Na závěr otázka, na kterou se ptáme ve všech rozhovorech s představiteli regionálního tisku. Kam  podle vás vlastně spěje povolání „regionální novinář“?

Nevím, neumím posoudit… Ale myslím si, že dobrý regionální novinář je především znalec prostředí a komunity. Pokud za sebou nebude mít „domovskou“ redakci, dovedu si představit, že své služby dopisovatele nebo fotografa nabídne několika médiím současně jako nezávislý novinář. Ostatně nějak podobně to funguje i u nás. 

Martin Maruniak
autor je novinář

Čtěte také

Pozvanka webinar korporace 1
Blog

Webinář týkající se e-commerce a elektroniky

Na webináři vám Vašek a Vojta představí konkrétní mediální výstupy třech českých firem. Uvidíte využití nejnovějších funkcionalit aplikace NewtonOne nové generace. Vašek a Vojta se zaměří nejen na obecné novinky a zajímavosti, ale také rozeberou mediální data těchto

telefon kresba

Jdeme na to!