National Geographic: 126 let na straně planety

national geographic

National Geographic Society (NGS) je nezávislá nezisková vědecko-vzdělávací instituce, založená již roku 1888. Její činnost zahrnuje vydávání magazínů, knih, vzdělávacích pomůcek, filmových a internetových produktů a také udělování četných grantů na výzkumné účely. To vše v oblastech geografie, archeologie, přírodních věd a světové kultury a historie.

Foto: logo National Geographic. Zdroj: Profimedia.cz

Průkopník mezi časopisy

Za svou jeden a čtvrt století dlouhou historii ušla společnost dlouhou cestu. Byla založena 33 cestovateli a vědci za účelem zvyšování a šíření zeměpisných znalostí. Časopis National Geographic, který od té doby vychází každý měsíc, se stal takřka srdcem NGS. Měl velký vliv na žurnalistiku dvacátého století; s mnohými prvky, které dnes pokládáme u časopisů za samozřejmé, přišel právě on. Na přelomu 19. a 20. století stál u rozkvětu fotožurnalismu, když začal používat fotografii jako hlavní část vyprávění u reportáže a změnil tak svůj převážně textový charakter. Kromě toho byl odlišný svou takřka knižní vazbou. Touto podobou je pak znám dodnes a fotografie stále zabírají značnou část obsahu.

Autoři článků publikující v National Geographic se vždy snažili o to, aby se jejich články nemíchaly do politiky. Například během studené války se zde objevovaly články o zemích na východní straně železné opony, které se soustředily na kulturu daného národa a politické otázky potlačovaly. Vesmírný závod byl zpracováván do článků také pouze z technického hlediska.

Časopis se začal jako jeden z prvních zabývat i environmentálními otázkami a dodnes tak motivuje k boji za ochranu přírody. Slova motta společnosti „inspirujeme lidi k zájmu o naši planetu“ tedy nejsou prázdná. Právě schopnost psát kvalitně, působivě a nezaujatě o aktuálních i nadčasových zajímavých tématech, navíc se spolehlivým fotografickým materiálem a kvalitní, téměř knižní podobou, vynesla mezi lety 1980 a 2011 National Geographic 24 cen National Magazine Award. Dnes vychází nejznámější časopis NGS v bezmála čtyřiceti jazykových mutacích s více než 60 miliony čtenáři měsíčně.

Žlutý rámeček je známý téměř všude

National Geographic Society je iniciátorem a leckdy i financiérem četných projektů, expedicí a výzkumů. Tyto aktivity jsou žánrově rozmanité – NGS stojí za expedicemi na jižní i severní pól nebo za organizací AINA, zasvěcenou vybudování nezávislých afghánských médií. Bezpochyby i touto rozmanitostí si dělá NGS ve světě jméno a její typický znak žlutého rámečku, který se od dob vzniku nezměnil, platí za ceněnou ochrannou známku. Společnost má nyní 8 milionů členů a za svou historii udělila asi 11 000 grantů. Ve svém sídle ve Washingtonu, D.C. má vlastní muzeum.

V roce 2007 učinila NGS podle svého prezidenta Johna Faheye důležitý krok pro úspěšné působení v tomto „vzrušujícím a překotně se měnícím digitálním světě“. Vznikla mediální skupina Global media group, složená z magazínů, knižního nakladatelství, televize, hudby, rádia, digitálních médií a kartografie NGS. Papírová a internetová média společnosti jsou tak více propojena. Právě internet a televize dostávají i v NGS stále větší slovo. Na internetových stránkách news.nationalgeographic.com jsou denní zprávy a aktuality z nejrůznějších oblastí. Společnost provozuje několik sledovaných televizních kanálů a natočila několik úspěšných dokumentárních filmů.

Lenost reportérů v Praze

To úplně neplatilo pro sporný dokument Město podvodů (2012), který ukazoval Prahu v negativním světle. Praha se s NGS později soudila, protože se některé scény ukázaly jako nahrané. Jednalo se například o záběry ukazující okrádání turistů v centru Prahy taxíkáři nebo při koupi falešných drog.

S velkou mocí přichází i velká zodpovědnost – když už někdo vysílá po celém světě kanál, který sledují miliony diváků a od kterého se očekává, že bude spolehlivý a pravdivý, tak by měl dodržovat pravidla poctivé žurnalistiky. Málokdo by na druhou stranu sháněl půldne taxi, ve kterém ho opravdu nakonec okradou, a radši si tu scénku sehraje. Neochota dělat reportáže přímo „z místa činu“ může ale ve výsledku podporovat kulturní předsudky.

I přes výše zmíněnou „pražskou“ kauzu má National Geographic Society četné zásluhy: Během své existence velkým dílem přispěla k tomu, aby lidé změnili svůj přístup k přírodě a začali do významu slova domov zahrnovat kromě svého obydlí i svou planetu a vesmír kolem ní. Pomáhá šířit povědomí o jiných kulturách a prostředích, tedy plní cíl, který si dala už při svém vzniku. Stačí jí jen přinášet (většinou) nezkreslené informace, což je ve světě médií stále vzácnější.

Lukáš Žák
autor je student FHS UK

Čtěte také

Pozvanka webinar korporace 1
Blog

Webinář týkající se e-commerce a elektroniky

Na webináři vám Vašek a Vojta představí konkrétní mediální výstupy třech českých firem. Uvidíte využití nejnovějších funkcionalit aplikace NewtonOne nové generace. Vašek a Vojta se zaměří nejen na obecné novinky a zajímavosti, ale také rozeberou mediální data těchto

telefon kresba

Jdeme na to!