Newton opět bodoval v mezinárodní soutěži AMEC Awards!

AMEC Awards

Celosvětová soutěž mediálních analytiků AMEC Awards zná své letošní vítěze. V kategorii zaměřené na efektivní plánování, výzkum a evaluaci komunikace bodoval web Infomore.cz, který je společným projektem Fakulty sociálních věd UK, Lékařské fakulty MU v Brně a společnosti NEWTON Media. Vítězný tým analytiků z akademické i komerční sféry již téměř rok sleduje mediální pokrytí epidemie onemocnění COVID-19 a poukazuje na dobrou i špatnou praxi v šíření informací k pandemii.

Oceněný projekt vedený Václavem Moravcem se snaží omezit tzv. infodemii, tedy fenomén nadměrného šíření nepřesných, zavádějících či lživých zpráv k současné pandemii COVID-19, ale také k dalším budoucím epidemiím. Prostřednictvím webu infomore.cz poukazuje na špatnou práci novinářů s daty, neznalost lékařské terminologie anebo používání nevhodných příkladů a srovnání. Vedle kvantitativních a kvalitativních mediálních analýz je na webu dostupný výkladový slovník pojmů souvisejících s COVIDEM-19, včetně dvou animovaných sérií (celkem 12 dílů) anebo doporučení novinářům a novinářkám pro kvalitní zpravodajské a publicistické pokrytí pandemie.

Jen v prvních týdnech trvání projektu navštívilo web Infomore.cz 14 000 unikátních uživatelů, kteří zhlédli 46 000 stránek. Vzhledem k primární cílové skupině, kterou jsou novináři, zaměstnanci médií a studenti žurnalistiky, jde o skvělá data. Studenti žurnalistiky také připravují pro web texty o nejnovějších studiích týkajících se COVIDU-19 publikovaných ve světových odborných časopisech. „Když před rokem tento web vznikl jako jeden z hlavních výstupů našeho interdisciplinárního projektu, netušil jsem, jaký zájem o ně projeví odborná veřejnost, včetně prestižního ocenění AMEC Awards 2021. Je to úžasné poděkování nejen pro všechny kolegyně a kolegy v týmu infomore.cz, ale též Technologickou agenturu ČR, že podporuje aplikovaný výzkum v oblasti žurnalistiky a médií,“ říká Václav Moravec z FSV UK. 

Sekundární cílovou skupinou projektu podpořeného Technologickou agenturou České republiky je širší veřejnost, u které web Infomore.cz posiluje mediální, ale taky zdravotní gramotnost. O sdílení znalostní báze projevilo zájem Ministerstvo zdravotnictví ČR nebo Sdružení praktických lékařů ČR (do velkého výzkumu týkajícího se infodemie v ČR se během jednoho měsíce zapojila celá čtvrtina všech členů). Na web odkazuje také Národní zdravotní informační portál (NZIP).

Tým NEWTON Media do projektu přispívá analýzami klasických a sociálních médií. Sleduje, jaké zprávy o koronaviru se v médiích objevují, detekuje nesrovnalosti či dezinformace a mapuje jejich šíření českým mediálním prostorem. „Pandemie COVID-19 představuje pro média a novináře naprosto bezprecedentní úkol, ale také zodpovědnost. Web Infomore.cz se ukázal jako výborný pomocník, který díky práci našich analytiků i dalších odborníků a s využitím nejmodernějších technologií, jako je umělá inteligence, pomáhá tuto výzvu lépe zvládnout,“ říká Petr Herian, zakladatel a majitel NEWTON Media.

V předchozích ročnících AMEC Awards uspěl NEWTON Media s vyhodnocováním mediálního obrazu devizové intervence ČNB, mediálním auditem pro společnost Tesco a s mediální analýzou pro kampaň Ogilvy na podporu léčby schizofrenie. V roce 2019 byla oceněna i analýza genderové vyváženosti zpravodajství připravená dceřinou společností Kliping Slovenia. „Každého ocenění naší profesní organizace si velmi vážíme, protože nám poskytuje zpětnou vazbu ke kvalitě našich analýz. Nadále zůstáváme jedinou společností na domácím mediálním trhu, která ocenění AMEC Award kdy získala, úspěchy v této prestižní soutěži jsme unikátní v celém prostoru střední a jihovýchodní Evropy. Mě osobně velmi těší, že letos vítězíme právě s projektem spojujícím experty z akademické i komerční sféry,“ uzavírá Petr Herian.

AMEC Awards jsou v oboru nejvyšším možným oceněním. Více informací o asociaci AMEC a AMEC Awards naleznete zde.

Tým Infomore

Čtěte také

Blog

Využíváte umělou inteligenci?

U nás v Newtonu ji využíváme dlouhodobě, ale pro poskytnutí kvalitních a přesných výstupů pro naše klienty se vždy ještě spoléháme na naše kolegy analytiky.

Blog

Jste na Telegramu?

Níže jsou uvedeny nejvíce zmiňované účty v tradičních českých médiích. Telegram je komunikační prostředek, který se řadí mezi nejoblíbenější u Ukrajinců a Rusů. Populární je především, protože zde

Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost NEWTON Media, a.s. Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.

Zavřít
kresba mobil s aplikací NewtonOne

Jdeme na to!