Jak Vám můžeme pomoci?

API propojení s NewtonOne NG

Poznámky:

  • Pokud máte zájem o propojení NewtonOne NG skrze API, kontaktujte, prosím, nejprve náš obchodní tým na adrese obchodni@newtonmedia.cz.
  • Pro správné zobrazení všech důležitých informací vyčkejte, prosím, na načtení všech obrázků v tématu.
  • You can find the english version of this article here.

Připojení a prohledávání monitoringu/archivu k vlastní aplikaci nebo aplikaci třetí strany pomocí API


Dokumentace k NewtonOne NG API

K dispozici je podrobný zdokumentovaný model Web API. Tam naleznete, co potřebujete k provozu Web API – např. pod jakým zdrojem je k dispozici „Téma“, které máte založené v monitoringu médií. Vzhledem ke sloučení Monitoringu a Archivu lze navíc tuto jednotnou API používat pro prohledávání monitorovaných témat i prohledávat archiv.

Na konci tématu také najdete přiklady requestů vč. popisů.

End-pointy pro monitoring podrobněji

End-point pro získání přihlašovacího tokenu

Poznámka:

  • Přístupové údaje pro vygenerování tokenu, prosím, žádejte u svého obchodníka.
  • Přístupový token má platnost 60 měsíců, následně je nutné token vygenerovat znovu.

End-point pro vytažení připnutých monitoringů k uživateli

End-point pro ploché vytažení témat u monitoringu

Prohledávání NewtonOne NG pomocí ID monitoringu

Příklady v bodech

  • Search in all topics: Prohledá všechna témata, před spuštěním (Execute) je třeba nastavit TopicId hodnoty na null.
  • Search in some topics: Prohledá některá témata, před spuštěním (Execute) je třeba nastavit hodnoty TopicId na ID požadovaných témat (viz předchozí end-point)
  • Search in Archive, not Topics: Prohledá archiv, před spuštěním (Execute) je třeba TopicId ponechat prázdné.
  • Search in Folders/Tags: Prohledá složky/štítky, před spuštěním (Execute) je třeba vyplnit ID složky/štítku z end-pointu /api/v1/monitorings/{monitoringId}/folders.

Příklady výstupů s popsanými prvky

Obsah
telefon kresba

Jdeme na to!