Search
logo newton
logo newton
Jak Vám můžeme pomoci?

Cílové skupiny – socioekonomické skupiny

Jedná se o typologii, která populaci rozděluje do několika skupin podle kombinace sociálního postavení a ekonomické zdatnosti domácnosti (resp. hlavy domácnosti), ve které hospodaří.

Skupina A je považována za nejvyšší, Skupina E naopak za nejnižší. Níže naleznete charakteristiku všech skupin, na které můžete v rámci widgety „Cílové skupiny – Socioekonomické skupiny“ na Dashboardu narazit.

Charakteristika skupin ABCDE

  • Skupina A: Lidé s nejvyšším socioekonomickým statusem. 1/8 nejbohatších českých domácností (a všichni jejich členové) z hlediska odhadovaného příjmu domácnosti na hlavu. Drtivá většina hlav jsou ekonomicky aktivní, v 82 % případů vedoucí pracovníci, manažeři či podnikatelé, minimálně s maturitou. Zbylé hlavy jsou profesionálové s VŠ vzděláním. Vysoká vybavenost domácností.
  • Skupina B: 1/8 domácností s druhým nejvyšším socioekonomickým statusem. Nadprůměrný životní standard z hlediska příjmu na hlavu v domácnosti. Jde nejčastěji o domácnosti, jejichž hlava je řadovým zaměstnancem s VŠ vzděláním nebo vedoucím pracovníkem či podnikatelem se středním vzděláním.
  • Skupina C: 3/8 domácností, jejichž odhadovaný příjem na osobu je průměrný. Podle skóre dělíme na 3 podkategorie: C1 (mírně nadprůměrné), C2 (průměrné) a C3 (mírně podprůměrné). Typická povolání pro hlavu domácnosti jsou kancelářské či technické profese a práce v obchodě a službách. Většinou se jedná o řadové zaměstnance bez podřízených s nižším či úplným středním vzděláním. Stále převažují domácnosti s ekonomicky aktivní hlavou, zhruba 1/8 domácností tvoří dobře vybavené a vzdělané domácnosti důchodců.
  • Skupina D: 1/4 z hlediska odhadovaného příjmu na osobu podprůměrných domácností. Zde již převládají domácnosti s ekonomicky neaktivní hlavou – v důchodu (zhruba 67 % domácností). U ekonomicky aktivních domácností se jedná zejména o méně kvalifikované či nekvalifikované manuální pracovníky s nižším vzděláním. Skupina se dále dle socioekonomické úrovně dělí na kategorie D1 a D2 (každá 1/8 domácností).
  • Skupina E: V této kategorii se nachází z hlediska odhadovaného příjmu na osobu 1/8 nejchudších domácností, jejichž příjmový index je v průměru 0.57 krát nižší než průměr celé české populace domácností. Tuto kategorii tvoří téměř výhradně domácnosti s ekonomicky neaktivní hlavou. Jedná se zejména o nejchudší a nejméně vybavené důchodce, případně domácnosti nezaměstnaných hlav, osob v domácnosti, na rodičovské dovolené či nepracujících studentů.

Zastoupení skupin ABCDE v populaci ČR

Pojmem „Zastoupení skupin v populaci ČR“ je v rámci widgety určen reálný počet lidí v populaci České republiky starších 15ti let, kteří patří do relevantní skupiny (tedy například do „Skupiny A“ dle grafu widgety).

Zdroje dat

Data a metriky, na základě kterých jsou generovány widgety cílových skupin, jsou následující:

MediatypZdroj datMetrikaObdobí
TVATO – Nielsen AdmosphereProjekce cílové skupiny (živé TV + TS0–3 TV)1.1.2020 – 23.9.2020
TiskMEDIA PROJEKT 1.čtvrtletí 2020 – 2.čtvrtletí 2020 – včetně CAPI onlineProjekce na jednotlivce, Váženo, Tisk poslední vydání / čtenost na vydání1.1.2020 – 30.6.2020
RádioRADIO PROJEKT 2019 3. – 4. kvartálProjekce na jednotlivce, Váženo, Rádia včera01.07.2019 – 17.12.2019
InternetNetMonitor – SPIR – GemiusReální uživatelé (denní průměr / měsíční průměr)08/2020

Poznámka: Zobrazení cílových skupin je prozatím dostupné pouze pro data z České republiky. Pro jiné země nedojde k přepočtení grafů widget.

Aktualizace metrik

Potřeba aktualizace se týká především předmětů vybavenosti, které postupem času zastarávají a objevují se nové relevantnější. Jednou za cca 5 let dojde k přehodnocení seznamu předmětů vybavenosti a při elementární shodě relevantních subjektů na poli mediálních výzkumů (a jejich klientů) by došlo k obměně této sady. V blízké budoucnosti přichází v úvahu zařazení vlastnictví (např. myčky nádobí).

Normalizace a meze pro socioekonomické skóre budou každý rok kalibrovány, aby průměr skóre byl stále roven 1 a zastoupení 8 jednotlivých ABCDE kategorií bylo stále rovnoměrné v populaci všech domácností ČR. Aktualizované meze budou vždy platit pro kalendářní rok a zveřejněny budou v prosinci roku předcházejícího.

Obsah
telefon kresba

Jdeme na to!