Monitoring a reporty pro Evropskou komisi

case study eur
Společnost NEWTON Media je významným poskytovatelem monitoringu regionálních médií pro Evropskou komisi.

„Reporty od společnosti NEWTON Media jsou pro nás velmi cenným nástrojem, který využíváme každý den. Usnadňují nám práci a zvyšují její produktivitu, ale hlavně svým zpracováním obsahují skutečnou přidanou hodnotu.”

Michaela Jelínková, tisková mluvčí zastoupení Evropské komise v České republice

V roce 2011 společnost NEWTON Media přijala nabídku jednoho ze členů sdružení FIBEP (Federation Internationale des Bureaux d’Extraits de Presse) stát se součástí projektu komplexního mediálního monitoringu pro Evropskou komisi.

Po svém vítězství ve výběrovém řízení se stala subdodavatelem Evropské komise zodpovědným za monitorování relevantních mediálních zdrojů v České republice, na Slovensku, v Chorvatsku a ve Slovinsku.

Insight a hodnocení ve špičkové kvalitě

Tým analytiků NEWTON Media poskytuje během posledních čtyř let Evropské komisi dva mediální reporty denně. Denní přehled tisku analyzuje a shrnuje nejdůležitější zprávy v daném dni a regionu, zatímco denní souhrn zpráv poskytuje přehled mediálního pokrytí ve vztahu ke konkrétním tématům.

Tyto reporty umožňují Evropské komisi získat rychlý a vyvážený pohled na hodnotové vyznění či veřejné mínění, týkající se určité události nebo tématu v regionu střední a východní Evropy.

Na žádost Evropské komise jsou reporty navrženy tak, aby enormní množství denních zpráv o Evropské komisi pouze neshrnovaly, ale aby o mediální prezentaci klíčových témat předkládaly co nejpřesnější obraz.

NEWTON Media eviduje 48 oblastí z agendy Evropské komise, mezi která patří:

  • institucionální, rozpočtové a administrativní záležitosti; 
  • vnější záležitosti (obchod, zahraniční vztahy EU, jednání o rozšíření EU);
  • justice, svoboda a bezpečnost; 
  • ekonomické a finanční záležitosti (daně a vnitřní trhy);
  • strukturální politika (regionální politika, energetika a zemědělství);
  • zaměstnanost a sociální politika;
  • bezpečnost potravin a vzdělávání.

Vícejazyčný tým NEWTON Media analyzuje zásadní komentáře, rozhovory a editorialy, které formují pohled na otázku evropské spolupráce. Následně pak české, slovenské, slovinské, chorvatské a maďarské příspěvky předkládá Evropské komisi ve formě souhrnných reportů v anglickém jazyce.

Přehledy dodáváme každý pracovní den do šesté hodiny ranní. Kromě těchto reportů poskytuje NEWTON Media svým klientům zákaznický servis již od čtyř hodin ráno.

Chcete-li se dozvědět více o spolupráci NEWTON Media s Evropskou komisí nebo vás zajímá, jakým způsobem bychom vám mohli být prospěšní, neváhejte nás kontaktovat.

Čtěte také

A business woman reading newspaper while working in the office
Blog

Úvod do monitoringu médií: Jak sledování médií může změnit vaše podnikání

V dnešním digitálně propojeném světě je monitoring médií nezbytným nástrojem pro každého, kdo chce účinně spravovat svou značku a vztahy s veřejností. Nezáleží na tom, zda jste malá start-up firma nebo velká nadnárodní korporace; sledování toho, co se o vás říká v médiích, může mít obrovský dopad na vaši firemní strategii a veřejný obraz.

telefon kresba

Jdeme na to!