Média v Kosovu, v zemi s pohnutým osudem

RTK radio televize Kosovo

Když se na začátku 90. let rozpadla Jugoslávie, Kosovo bylo vtaženo do dramatických událostí, které vyvrcholily kosovskou válkou a následnou mezinárodní patronací nad celým jeho územím, které se dostalo zpod srbské nadvlády. Po devíti letech správy OSN Kosovská republika vyhlásila v roce 2008 nezávislost a stala se tak jedním z nejmladších států světa. V jakém stavu se nacházejí zdejší média?

Foto: logo RTK. Zdroj: rtklive.com

Legislativa

Kosovské zákony jsou svobodnému rozvoji a působení médií nakloněny: ústava zajišťuje svobodu projevu i tisku. Cenzura je povolená pouze v případě, kdy by informace podněcovaly etnickou nenávist, násilí a diskriminaci, což je po krvavých střetech mezi různými národnostmi v regionu vcelku pochopitelné kritérium. Vláda vytvořila Nezávislou mediální komisi, která reguluje sdělovací prostředky a vydává jim licence. Jak je ze samotného názvu patrné, tento orgán má mít apolitický charakter. Většina médií logicky vysílá a publikuje v albánštině, zákon ale zaručuje přesně stanovené proporce (26%) pro vysílání v jazycích menšin, tedy především v srbštině, ale také turečtině nebo bosenštině. V zemi se dvěma miliony obyvatel působí na 92 radiových stanic, 22 televizních kanálů a bezpočet tištěných i internetových médií. V Kosovu tak mají opravdu z čeho vybírat a na nedostatek alternativních zdrojů informací si nemohou stěžovat. Na první pohled vypadá všechno ideálně. Hlubší analýza nám ale odhalí dramatický rozpor mezi tím, jak by to mělo podle zákonů být, a tím, jak to v Kosovu ve skutečnosti funguje.

RTK

Radio Televize Kosovo (RTK) je veřejná, státem vlastněná společnost, která provozuje několik radiostanic (Kosovo, Kosovo 2 a Radio Blue Sky, které do roku 2000 patřilo pod OSN) a dva televizní kanály (RTK 1, RTK 2). V jejím čele stojí generální ředitel, který je volen skupinou odborníků a má být na politicích nezávislý. Především televize je pro většinu obyvatel Kosova hlavním zdrojem informací a má ji okolo 95% domácností. Právě státní RTK 1 dosahuje celostátně největší sledovanosti (na hlavní večerní zpravodajství se dívá přes 75 % diváků). Druhý kanál RTK vznikl v roce 2013 a zaměřuje se hlavně na národnostní menšiny (což tuto tématiku naprosto vyřadilo z obsahu nejsledovanějšího programu RTK 1).  Evropská komise, stejně jako řada kosovských novinářů ale tvrdí, že RTK prakticky není veřejnou službou. Je to spíše nástroj v rukou těch, kteří jsou u moci. Vrcholní funkcionáři RTK jsou podle všeho předem pečlivě vybíráni vládními představiteli. Jasným důkazem úzkého propojení RTK s vládou je fakt, že kritika politického vedení země se do vysílání prakticky nedostane. Když na začátku roku 2012 probíhaly policií brutálně potlačované demonstrace, které plnily přední stánky všech soukromých médií v zemi, RTK se o nich ve svém zpravodajství ani nezmínila.

Soukromá média pod tlakem

V Kosovu působí celá řada soukromých médií, za zmínku jistě stojí televizní kanál RTV21 nebo KTV, které ale nemohou sledovaností konkurovat vládou podporované RTK. V oblasti radiového vysílání je situace zcela opačná: lidé v drtivé většině preferují lokální, malé stanice před těmi celostátními, což způsobuje, že se v této oblasti v Kosovu nenachází žádný „gigant“.  Velice zajímavá a zároveň kontroverzní je situace tištěných médií.  V zemi vychází šest celonárodních deníků, které jsou všechny v soukromém vlastnictví. O jejich nezávislosti však nemůže být z mnoha důvodů řeč. Podle zprávy Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě jsou deníky evidentně pod tlakem politických stran, kterému většinou brzy podléhají (jako deník Infopress). Autocenzura je rozšířená jak mezi novináři, tak i redaktory. Ta média, která nepodlehnou a snaží se udržet svou nestrannost, většinou brzy čeká hluboká finanční krize. Výjimkou jsou deníky Kosova Sot (Kosovo dnes) a Koha Ditore, které platí za nezávislé, což potvrzuje i fakt, že vládní nepřímé financování prostřednictvím reklamy se jich skoro nedotýká. Jejich zaměstnanci často hovoří o všudypřítomné korupci a klientelismu, který v zemi panuje a ovládá i mediální scénu.

Internet jako alternativa

Podle Kosovské asociace pro informace a komunikační technologie má připojení k internetu přes 72 % domácností. Díky tomu má většina obyvatel Kosova možnost denně navštěvovat jak domácí, tak zahraniční nezávislé zpravodajské servery, které nejsou vládou nijak blokovány. Internet v poslední době začíná v souladu s celosvětovými trendy konkurovat tisku, což ilustruje například vysoká návštěvnost stránek Telegrafi.com, které denně otevře na 60 000 uživatelů. Dvě kosovské soukromé zpravodajské agentury – Kosova Press a KosovaLive – poskytují on – line informace jak v albánštině, tak v angličtině, a jsou proto nejlepším zdrojem informací i pro zahraniční čtenáře.

Za výhružky pokuta 200 eur

Kosovo je v otázce médií rozpolcenou zemí: vlivem Evropské unie a dalších mezinárodních organizací je legislativně všechno v pořádku, ale realita za ideálem značně pokulhává. Fyzické napadání novinářů a případné výhružky smrtí jsou běžným jevem. Když investigativní novinář a držitel ocenění Kosovské asociace profesionálních žurnalistů Vehbi Kajtazi obdržel za svůj článek o korupci výhružné dopisy, podle nichž mu hrozila smrt, pachateli byla udělena směšně nízká pokuta ve výši 200 eur (asi polovina průměrného měsíčního platu). I přes tyto nedostatky Kosovo překvapivě obsadilo v žebříčku Reportérů bez hranic o svobodě médií solidní 86. místo.

Kateřina Hamatová
autorka je studentka FSV UK

Čtěte také

Blog

Jste na Telegramu?

Níže jsou uvedeny nejvíce zmiňované účty v tradičních českých médiích. Telegram je komunikační prostředek, který se řadí mezi nejoblíbenější u Ukrajinců a Rusů. Populární je především, protože zde

Blog

Medializace mezinárodního veletrhu ReBuild Ukraine. Tohoto veletrhu se zúčastnily zajímavé subjekty. Akce přitáhla pozornost širší a odborné veřejnosti.

Je to již rok od té doby, co se Ukrajina stala terčem útoku ze strany Ruska. Nedávno se ve Varšavě konal mezinárodní veletrh ReBuild Ukraine a my jsme

Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost NEWTON Media, a.s. Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.

Zavřít
kresba mobil s aplikací NewtonOne

Jdeme na to!