Maďarské noviny na Slovensku

maďarský novinový kiosek

Dějinnými okolnostmi se čtvrtina Maďarů ocitla za hranicemi své vlasti, přičemž tato čtvrtina žije především ve státech sousedících s Maďarskem. Na Slovensku čítá maďarská menšina téměř půl milionu obyvatel. Slovenští Maďaři si vydávají vlastní noviny, mají též své televizní a rozhlasové pořady.

Foto: ilustrační. Zdroj: Profimedia.cz

Jediným maďarským deníkem vycházejícím na Slovensku je Új Szó (Nové slovo), jež bylo v letech 1948 až 1989 komunistickým stranickým listem – šlo vlastně o takový maďarský ekvivalent slovenského deníku Pravda nebo českého Rudého Práva. V devadesátých letech se majitelem Új Szó stala francouzská firma Vox Nova, která rozvoji deníku pomohla koupí nových prostor a modernější techniky. Umožnila tak navýšení počtu zaměstnanců a kvalitnější novinářský servis. Nynějším majitelem je společnost Petit Press, která mimo jiné vlastní i slovenský deník SME. Új Szó reflektuje politické dění doma i ve světě a přináší také informace z byznysu. Svým záběrem tak připomíná spíše celostátní noviny než jen regionální deník určený pro maďarskou menšinu.

Noviny pro všechny

Jelikož se Új Szó snaží uspokojit široké spektrum čtenářů, nemůže být a ani není politicky vyhraněný, většina jeho komentátorů se nicméně řadí do liberálního spektra.

Új Szó má velkou čtenářskou základnu, když přes 90 % slovenských Maďarů si tento deník předplácí, nebo pravidelně kupuje, a polovina z nich pak už jiné noviny nečte. Většinou zůstávají „svému“ deníku dlouhodobě věrní. Ten je v pondělí potěší přílohou o kráse a zdravém životním stylu, v úterý přílohou o sportovním dění, v pátek zde čtenáři najdou televizní program na celý týden a v sobotu si především ženská část počte o módě a designu, nechybí ani klepy ze světa celebrit. Základ úspěchu Új Szó spočívá nejen na pestrosti témat, ale i na kvalitně odváděné novinařině, která se s porozuměním zaobírá problémy maďarské menšiny. V souboji o maďarské čtenáře mu samozřejmě pomáhá i fakt, že je jediným maďarsky psaným deníkem na Slovensku. Nebylo tomu tak vždy.

Začátkem devadesátých let se několik tiskovin snažilo zatřást jeho vedoucím postavením, ale kvůli nedostatku finančních prostředků buď zanikly, nebo se transformovaly do týdeníků či měsíčníku. Takový osud potkal časopis Szabad Újság (Svobodné noviny), který vznikl roku 1998 původně jako deník. Jeho úkolem bylo podle tehdejšího šéfredaktora vytvořit neexistující alternativu k Új Szó a svým konzervativním tónem kladoucím důraz na národní a křesťanské hodnoty dokázal nějaký čas tuto úlohu plnil. Avšak po dvou letech se kvůli finančním problémům musel Szabad Újság přeměnit v týdeník a jen díky peněžité podpoře z Maďarska nezanikl úplně. Nynějším majitelem je nakladatelství Madách-Posonium se sídlem v Šamoríně, na půli cesty mezi Bratislavou a Dunajskou Stredou.

Dalším důležitým časopisem, který však jako týdeník vychází již od svého počátku, a sice od roku 1968, je časopis Vasárnap (Neděle). Nejprve to byla pouze příloha novin Új Szó, po změně režimu se z něho stal samostatný rodinný magazín, který ale až do roku 2001 zůstával s Új Szó pevně spojen společným vydavatelstvím i šéfredaktorem. Nyní má Vasárnap samostatné vedení i redakci.

Oba zmíněné časopisy nepředstavují pro Új Szó velkou konkurenci a ani sobě navzájem si nekonkurují, neboť se každý soustředí na jinou cílovou skupinu čtenářů – prvně jmenovaný je spíše politicko-společenský časopis pro konzervativně smýšlející, druhý zase zábavný nenáročný rodinný časopis pro všechny.

Vedle výše zmíněných titulů na Slovensku vznikají i regionální tiskoviny, které ale nemívají dlouhého trvání. Vzhledem k jejich samofinancování je handicapem malý čtenářský okruh, a jak již bylo napsáno, většina slovenských Maďarů si čte Új Szó nebo Szabad Újság, a lokální periodika jsou tak mimo jejich zájem. Budoucnost maďarských tiskovin na Slovensku je však obecně nejistá, protože kvůli snižujícím se dotacím vycházejí v čím dál menším počtu výtisků. Navíc hodně potencionálních novinářů z řad slovenských Maďarů zůstává po studiích v Budapešti, kde snáze nacházejí práci.

Půlhodinka v televizi, 42 hodin v rádiu

Na Slovensku žijící Maďaři mají též možnost dívat se na druhém programu Slovenské televize na relaci vysílanou v maďarském jazyce. Avšak toto vysíláni je pouze půlhodinové a na obrazovkách se objevuje jednou týdně. Redakce této relace není v rámci televize samostatná, proto ani nemůže být považována za primárně maďarskou. Tuto absenci vynahrazují televizní stanice z Maďarska, jejichž signál na Slovensko dosahuje.

Jiná situace je v rádiovém vysílání. V rámci Slovenského rozhlasu ještě za Československa vznikla samostatná maďarská redakce, která připravuje programy pro Rádio Patria. 84 hodin týdně tak mohou slovenští Maďaři poslouchat svou mateřskou řeč z rozhlasových přijímačů. Samozřejmě na jižní Slovensko dosahují rovněž rádiové vlny z Maďarska, ale Rádio Patria zní v domácnostech maďarské menšiny nejčastěji.

Po vstupu do EU a otevření hranic mezi Slovenskem a Maďarskem začalo na území Slovenska putovat větší množství maďarských tiskovin, které postupem času pomalu a jistě nahrazují slovensko-maďarský tisk, především pak Új Szó. Maďarským periodikům vycházejícím na Slovensku tedy hrozí odsun na druhou kolej, neboť by na ně mohla zbýt pouze role „kronikáře“ života maďarské menšiny.

Alena Mikolášková
autorka je publicistka

Čtěte také

Newsletter

Představení funkce PRAVIDLA

Zdravíme vás z Newtonu! V posledním předvolebním týdnu vám posíláme aktuální vhled do dění na sociálních sítích obou kandidátů na prezidenta ČR, včetně srovnání času promluv v jednéz posledních

Newsletter

Nový produkt PR report

Zdravíme vás z Newtonu! Vytvořte si PR report, který dá vašim datům smysl! Více informací zde Přehrát Jak vypadaly titulní stránky deníků v době prezidentských voleb před 10 lety? Přečtěte si

Newsletter

Nová generace NewtonOne a funkce DASHBOARD

Zdravíme vás z Newtonu! V prosinci naše systémy zaznamenaly nebývalý trend u jednoho produktu. A také top influencera… Novela autorského zákona vstupuje v platnost. Podřízne pod médii větev, anebo

Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost NEWTON Media, a.s. Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.

Zavřít
kresba mobil s aplikací NewtonOne

Jdeme na to!