LGBT komunita v roce 2015: mezi společenským uznáním a trhem.

flag 1184117 640

Zdá se, že svůj vztah ke svým sexuálně Jiným si musí dříve či později vyřešit každá moderní společnost. Odžít či vybojovat – záleží na úhlu pohledu. Pokud je to pravda, mají Češi tuto kulturní válku asi za sebou. Vděčí za to jednomu intelektuálovi, který si na Prague Pride přinesl transparent „Katolické buzny zdraví Bátoru“, a jednomu prezidentu republiky, který ho na to konto odmítl jmenovat profesorem. Kauza kolem jmenování historika Martina Putny profesorem, kterou na sklonku jara roku 2013 žil český tisk a internet, představuje v českých médiích poslední větší kontroverzi spojenou s LGBT komunitou. Pozornost upřená ke zmíněnému pochodu hrdosti od té doby ochabuje: V následujícím roce (2014) klesla publicita pochodu na polovinu.

lgbt_graf1.png

 

 Na horizontu klesajícího zájmu médií o nejvýznačnější veřejnou manifestaci sexuálních menšin se vylepšuje její sentiment, který se letos skokově navýšil ze 17 % na 31 %. Jakkoli pozvolna, ochabují také kontroverze s festivalem spojené, ať již pokud jde o postoj k homosexualitě obecně nebo např. k adopci dětí homosexuálními páry. Napomohl tomu v neposlední řadě i postoj politiků. Praha letos pod záštitou primátorky Krnáčové pochod homosexuální hrdosti zaštítila a přispěla i finančně. Jediný „hlas volajícího na poušti“ proti tomu pozvedl Miroslav Macek na webu parlamentnilisty.cz a … to bylo všechno.

lgbt_graf2.png

 

Oproti době před takovými 15 lety, kdy média naše sexuálně Jiné teprve ostýchavě objevovala, svědčí nynější mediální obraz LGBT – výsledek analýzy 3 441 příspěvků v tisku, online, televizi a rozhlase od roku 2011 – o značném posunu. Od doby, kdy jsme vstupovali do Evropské unie, v ní dominuje trh práce s důrazem na pracovní právo, rovné příležitosti a diskriminaci. Od prostého uznání ve společnosti a na trhu práce se ohnisko pozornosti pohybuje spíše váhavě vstříc trhu jako takovému: takzvané růžové turistice, zábavě (gay kluby), firmám, které se vyznávají k přátelskému vztahu k homosexuálům (gay-friendly), a konečně k úvahám o jejich kupní síle a spotřebním chováním. V roce 2015 je tak LGBT komunita už (snad) uznána společností , nicméně trh ji ještě nezpozoroval, alespoň ne v takové míře jako v zemích na západ od nás.

Social media team

Čtěte také

Pozvanka webinar korporace 1
Blog

Webinář týkající se e-commerce a elektroniky

Na webináři vám Vašek a Vojta představí konkrétní mediální výstupy třech českých firem. Uvidíte využití nejnovějších funkcionalit aplikace NewtonOne nové generace. Vašek a Vojta se zaměří nejen na obecné novinky a zajímavosti, ale také rozeberou mediální data těchto

telefon kresba

Jdeme na to!